Activeer het helend vermogen van je eigen lichaam

Ons lichaam is veel krachtiger om zichzelf te genezen dan we denken, op voorwaarde dat we het lichaam in de juiste toestand kunnen brengen, de ervaring van transcenderen. Ook dit blijkt veel eenvoudiger te zijn dan men dacht, met de juiste techniek en de juiste begeleiding. 6 miljoen beoefenaars en 600 wetenschappelijke studies kunnen dit bevestigen.

Echte meditatie is eenvoudig. Iedereen kan het leren, aangenaam om te doen, en geeft onmiddellijk resultaten. Wat men vandaag onder “meditatie” verstaat, een vorm van de geest controleren, is een misverstand dat doorheen de eeuwen is gegroeid, waardoor men meditatie veel moeilijker gemaakt heeft dan het echt is…Meer info hieronder

Een eenvoudige mentale techniek

met diepgaande fysieke effecten

graph1

Transcenderen...veel meer dan relaxatie

Meditatie wordt meer en meer overwogen om de stress onder controle te houden, maar de echte ervaring van transcenderen doet veel meer. Met de juiste techniek kan de ervaring van transcenderen eenvoudig bereikt worden, door iedereen, omdat het volledig natuurlijk en moeiteloos gebeurt. Transcenderen wordt echter door de oudste geschriften ter wereld beschreven als de hoogste menselijke ervaring, een ervaring die eigenlijk essentieel is voor onze volledige ontwikkeling. Vandaag kan men dit wetenschappelijk bevestigen, door objectief te meten wat er in het lichaam en de hersenen gebeurt tijdens Transcendente Meditatie beoefening:

1. een uitzonderlijk diepe toestand van rust, zelfs veel dieper dan slaap.
2. een diep innerlijk gevoel van vrede en geluk, meetbaar via sterke dalingen van stresshormonen en stijging van gelukshormonen
3. een meer efficiënt werken van de hersenen, meetbaar via EEG metingen.

Het zijn al deze effecten samen die TM beoefening zo effectief maken, voor alle gebieden van het leven.

Transcenderen = Diepe rust…meetbaar

Transcenderen is een toestand waar de geest volledig tot stilte komt, een toestand die volledig natuurlijk en spontaan bereikt wordt door TM beoefening, zonder dat men moet proberen om deze toestand te bereiken. Deze toestand gaat samen met een uitzonderlijk diepe toestand van lichamelijke ontspanning, veel dieper dan slaap. Dit kan eenvoudig gemeten worden.

deep-restOp deze grafiek, van een onderzoek aan Harvard University, zien we dat bij TM beoefening bijna onmiddellijk in een toestand van lichamelijke ontspanning komt die veel dieper gaat dan zelfs de diepste rust die meestal pas na enkele uren slaap bereikt wordt. (hier gemeten door een daling van zuurstofverbruik)[1],[2]. Meer dan 30 studies rond de wereld hebben de diepe rust tijdens TM beoefening bevestigd.

Het is deze toestand van diepe rust die de innerlijke kracht van het lichaam om zichzelf te genezen activeert.

We weten allemaal dat ontspanning eigenlijk “ont-spanning” is, een toestand waar het lichaam natuurlijk spanning gaat ont-spannen. Het lichaam kan zelfs de diepste spanningen die we hebben, zelfs traumatische stress, op een volledig natuurlijke wijze terug verwijderen, op voorwaarde dat de toestand van ontspanning diep genoeg gaat.

cnn storyUit een recente studie die veel aandacht kreeg van de pers (zie CNN video) bleek dat Irak oorlogsveteranen na slechts 8 weken TM beoefening maar liefst 50% minder symptomen van Post Traumatissche Stress stoornissen (PTSS) hadden, een resultaat dat nog nooit gezien was [3]

Dit was echter gewoon een extra bevestiging van een eerder onderzoek met Vietnam oorlogsveteranen.

PTSD,-anxiety,-depression

Na 3 maanden TM beoefening was er een significante verbetering voor zowel PTSS, angst, depressie, en insomnia, en had 70% van de patienten geen verdere behandeling nodig. Bij een controlegroep die de standaard psychotherapie behandeling kreeg, was er geen verbetering merkbaar. [4]

Dit zijn mensen met diepere traumas dan bijna eenderwie. Als TM hun kan helpen, dan kan het wellicht iedereen helpen

Hier is een video met voorbeelden hoe krachtig dit wel is bij diegenen die met zware stress te maken hebben, en waarom meer en meer wetenschappers, onderwijzers, beroemdheden en regeringen de TM techniek ondersteunen.

Transcenderen = innerlijk geluk…meetbaar

Stress gaat het normaal functioneren van de hersenen verstoren, waardoor ondermeer de productie van het “gelukshormoon” serotonine afneemt. Een gebrek aan serotonine bepaald niet alleen ons innerlijk gevoel van geluk, maar is ook verbonden aan migraines, slaapstoornissen, angstaanvallen, woedeuitbarstingen, alzheimers, eetstoornissen, verslavingen en vele anderen. Men kan serotonine kunstmatig proberen te beïnvloeden (zoals anti-depressiva doen), maar dit behandelt alleen de symptomen, niet het echte probleem zelf.

serotoninDe ervaring van Transcenderen gaat daarentegen het eigen helend vermogen van het lichaam activeren, zodat de hersenen terug normaal kunnen functioneren. Het gevolg? Een verhoging van serotonine productie op volledig natuurlijke wijze tijdens TM beoefening, en op den duur ook op lange termijn [5]. Dit heeft gevolgen op alle gebieden van het leven, zoals u kan ontdekken op deze site.

 

Transcenderen = hersenontwikkeling…meetbaar

Transcenderen heeft niet alleen een effect op gezondheid of welzijn, ons zelfvertrouwen of relaties maar beïnvloed zelfs onze hersenontwikkeling, zelfs bij volwassenen, wiens hersenen zogezegd al volledig ontwikkeld zijn. Hoe een eenvoudige ervaring effecten op de hersenen kan hebben die tot nu toe als onmogelijk beschouwd worden(zoals verdwijnen van ADHD, stijging van IQ en creativiteit bij volwassenen enz) vereist iets meer uitleg (zie transcenderen = hoogste menselijke ervaring).

Maar de effecten zelf zijn duidelijk meetbaar, ondermeer via EEG coherentie.

Telkens als een deel van de hersenen actief kan men de electrische activiteit meten via een ElectroEncephaloGram (EEG) en deze weergeven als een golfvorm. Tegenwoordig kan men 2 van zulke golfvormen van verschillende gedeeltes van de hersenen door een computer sturen en deze wiskundig laten berekenen in welke mate deze golven hetzelfde zijn, of coherent zijn. Een hoge coherentie wil zeggen dat verschillende gedeeltes van de hersenen als één geheel samenwerken.

Transcenderen is in essentie de ervaring van éénheid. (meer info: transcenderen = hoogste menselijke ervaring) Dit is rechtstreeks meetbaar in de hersenen. Hier is een video waar men in real-time kan zien hoe EEG coherentie stijgt naar een maximum tijdens TM beoefening.

Hoe meer iemand deze ervaring van hoge EEG coherentie heeft, hoe meer de hersenen zich beginnen habitueren aan deze toestand, waardoor EEG coherentie ook buiten TM beoefening gaat stijgen. Een Hogere EEG coherentie gaat samen met hoger IQ, meer creativiteit, meer emotionele stabiliteit, betere reflexen, en meer ethisch denken enz. (voor meer info zie transcenderen = hersenontwikkeling)

Hoe leer ik transcenderen?

Echte meditatie is moeiteloos en aangenaam om te doen, het kan door iedereen geleerd worden, en geeft onmiddellijk resultaten.

David-Lynch-Russell-BrandDe ervaring van transcenderen kan men alleen op een volledig natuurlijke en moeiteloze manier bereiken. Het is een ervaring van volledige innerlijke stilte, en die kan men niet bereiken door te proberen stil te zijn. Hoe meer men probeert, hoe meer men de geest juist actief houdt. Dit is waarom de meeste huidige meditatiemethodes die concentratie vereisen nauwelijks effect hebben.

De Transcendente Meditatie techniek wordt onderwezen door een professioneel getrainde leraar die wel in staat is om iedereen persoonlijk op een volledig natuurlijke manier naar de ervaring van transcenderen te leiden.

Als men deze ervaring eenmaal heeft gehad dan is deze in het geheugen gegrift en zal de geest er daarna volledig spontaan terug naartoe gaan, op een volledig natuurlijke en moeiteloze manier, op voorwaarde dat men de correcte techniek gebruikt. Deze techniek wordt op 4 opeenvolgende avonden stap voor stap uitgelegd, met daarna een uitgebreid programma van opvolging om de verdere correcte beoefening te verzekeren.

Heeft u 1 uur tijd om te ontdekken hoe alles kan veranderen?

U kan via de links meer info vinden over  wat TM is en hoe het werkt en hoe u TM kan lerenDe eerste stap is echter gewoon een gratis en vrijblijvende infolezing bij te wonen. Deze lezingen worden overal in Vlaanderen op regelmatige basis georganiseerd. (zie data en locaties van de gratis introlezingen) Hier wordt meer in detail uitgelegd hoe de TM techniek juist werkt en wat u ervan kan verwachten. U krijgt alle informatie en antwoorden op al uw vragen, om daarna te kunnen beslissen of u de techniek wenst te leren.

 

Wetenschappelijke referenties
[1] Science 27 Vol. 167 no. 3926 pp. 1751-1754 1970
[2] Scientific American 226:84-90 1972
[3]Journal of Counseling and Development 64: 212–215
[4]Military Medicine, june 2011
[5] BUJATTI, M., and RIEDERER, P. Serotonin, noradrenaline, dopamine metabolites in Transcendental Meditation technique. Journal of Neural Transmission 39: 257–267,1976.
[6] Ethnicity & Disease 17: 72–77, 2007.
[7] American Journal of Hypertension 22: 1326–1331, 2009.

Wat de media zeggen over TM