Stoppen met roken: Transcendente Meditatie vergeleken met andere methodes

H11-Decreased-smoking-metaA meta-analysis of all research studies on the Transcendental Meditation Programme related to cigarette smoking, in comparison to meta-analyses of standard treatment and prevention programmes for smoking, found a significantly greater reduction of cigarette use among those who learn the Transcendental Meditation Programme, even though this programme does not involve any guidance about change in lifestyle or habits.Ref.Alcoholism Treatment Quarterly 11: 13–87, 1994

Fabrieksarbeiders stoppen spontaan met roken

B22-Free-From-smoking-indEen studie bij Sumitomo Heavy Industries door het Japanse National Institute of Industrial Health stelde een toename vast van het aantal arbeiders die niet meer rookten  onder die 427 arbeiders die het Transcendente Meditatie Programma geleerd hadden, vergeleken met een controlegroep van 308 arbeiders van dezelfde werkplek. Stoppen met roken was niet het doel van deze studie, maar werd gewoon als spontaan neveneffect opgemerkt.Ref.Japanese Journal of Public Health 37 (10 Suppl.): 729, 1990

Verminderd sigarretten en alcohol verbruik bij directie en arbeiders

B21-Decr-Cig_Alc-ConsumMinder sigaretten- en alcoholgebruik bij directie en arbeiders

Een onderzoek bij managers en arbeiders in de autoindustrie in de V.S. stelde vast, dat de werknemers na drie maanden regelmatige beoefening van het  Transcendente Meditatie Programma, minder sigaretten- en alcoholgebruik hadden  vergeleken bij controlepersonen van dezelfde werkplekken. Verminderd sigaretten- en alcoholgebruik was niet het doel van deze studie, maar werd gewoon als neveneffect opgemert.Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal  6: 245–262, 1993