GRATIS TM INTRO LEZING

Veurne di, 25. jun 2024 om 19:30, di, 23. jul 2024 om 19:30

Kies een andere stad

Hoe kan een eenvoudige meditatietechniek uw bloeddruk verlagen?

GRATIS TM INTRO LEZING

Veurne di, 25. jun 2024 om 19:30, di, 23. jul 2024 om 19:30

Kies een andere stad

Beperkt aantal plaatsen


ahaOntdek waarom de American Heart Association hun geneesheren adviseert om TM voor te schrijven als klinische behandeling tegen hoge bloeddruk.

Stress is de grootste oorzaak van vele gezondheidsproblemen. Transcendente Meditatie is de meest beoefende en meest onderzochte stress-managementmethode ter wereld. Uit ervaringen van zes miljoen TM-beoefenaars en op basis van 40 jaar onderzoek aan 250 verschillende universiteiten, blijkt TM de meest succesvolle techniek ooit te zijn om zowel stress, angst, depressie, insomnia (slapeloosheid), verslavingen, burn-outs, ADHD, hoge bloeddruk, cholesterol, diabetes, fibromyalgie enz. te verminderen. En bovendien meer zelfvertrouwen te krijgen, en ons intellectueel en creatief potentieel te ontwikkelen.

Hieronder leggen we in meer detail uit hoe TM werkt, en waarom het zo’n effectieve behandeling is om bloeddruk op een volledig natuurlijke manier te verlagen.

Transcenderen…veel meer dan relaxatie

girl meditating

Meditatie wordt meer en meer overwogen om de stress onder controle te houden, maar de echte ervaring van transcenderen doet veel meer. Transcenderen wordt door de oudste geschriften ter wereld beschreven als de hoogste menselijke ervaring, een ervaring die eigenlijk essentieel is voor onze volledige ontwikkeling. Vandaag kan men dit wetenschappelijk bevestigen, door objectief te meten wat er in het lichaam en in onze hersenen gebeurt tijdens Transcendente Meditatie:

  1. een uitzonderlijk diepe toestand van rust, zelfs veel dieper dan slaap.
  2. een diep innerlijk gevoel van geluk, objectief meetbaar via stijging van gelukshormonen
  3. het activeren van een krachtig helend vermogen van ons eigen lichaam
  4. wetenschappelijk is aangetoond dat TM helpt hoge bloeddruk te verlagen

scroll-banner-nl

Transcenderen = diepe rust

Transcenderen is een toestand waar de geest volledig tot stilte komt, een toestand die volledig natuurlijk en spontaan bereikt wordt bij TM, en dit zonder dat men moet proberen om deze toestand te bereiken. Deze toestand gaat ook samen met een uitzonderlijk diepe toestand van lichamelijke ontspanning, veel dieper dan slaap. Dit kan eenvoudig gemeten worden.

posterA2-2-deeprest-05

Op deze grafiek (onderzoek aan Harvard University) zien we dat we bij TM bijna onmiddellijk in een toestand van lichamelijke ontspanning komen die veel dieper gaat dan zelfs de diepste rust die meestal pas na enkele uren slaap bereikt wordt (hier gemeten door een daling van zuurstofverbruik) [1],[2]. Meer dan 30 studies wereldwijd bevestigden de diepe rust tijdens TM.

Het is deze toestand van diepe rust die de innerlijke kracht van het lichaam activeert om zichzelf te genezen .

We weten allemaal dat ontspanning eigenlijk “ont-spanning” is, een toestand waar het lichaam op een natuurlijke wijze spanning gaat ont-spannen. Het lichaam kan onze diepste spanningen – zelfs traumatische stress – op een volledig natuurlijke wijze terug verwijderen, op voorwaarde dat de toestand van ontspanning diep genoeg gaat.

cnn storyUit een recente studie die veel aandacht kreeg van de pers (zie CNN video) bleek dat Irakoorlogsveteranen na slechts acht weken TM maar liefst 50% minder symptomen van Post Traumatische Stress (PTSS) hadden, een resultaat dat nooit eerder gezien was [3].

Dit was echter een extra bevestiging van een eerder onderzoek met Vietnam-oorlogsveteranen.

posterA2-5-mentalhealth-02

Na drie maanden TM was er bij hen een significante verbetering voor zowel PTSS, angst, depressie, en insomnia, en had 70% van de patiënten geen verdere behandeling nodig. Bij een controlegroep – die de standaard psychotherapiebehandeling kreeg – was er gewoon geen verbetering merkbaar. [4]

PTSS-mensen zijn mensen met problemen die veel dieper zitten dan die van ons. Therapie kan er gewoon niet aan. Als TM deze mensen kan helpen – zelfs als geen enkele andere methode dat tot nu toe kon – kan het wellicht iedereen helpen om stress te verminderen.

Hier is een video met voorbeelden hoe krachtig dit wel is bij diegenen die met zware stress te maken hebben, en waarom meer en meer wetenschappers, onderwijzers, beroemdheden en regeringen de TM-techniek ondersteunen.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Op zoek naar geluk

De oude teksten beschreven de ervaring van transcenderen als terugkomen naar een innerlijke bron van oneindige gelukzaligheid. Dit is waarom de geest spontaan zal transcenderen, zonder dat we er ook maar enige moeite voor moeten doen. De geest is op zoek naar deze ervaring.

Vandaag kan men deze toestand objectief meten, door de productie van serotonine – ons “gelukshormoon” – te meten. Onder stress zal de serotonineproductie afnemen.
Tijdens TM neemt de serotonineproductie in de hersenen juist wel en spontaan toe.

posterA2-3-serotonin-04

Een te lage serotonineproductie is gerelateerd aan heel wat problemen zoals depressies, verslavingen, migraines, insomnia, Alzheimer, woede-uitbarstingen, eetstoornissen enz. Men kan proberen via medicijnen de serotoninegehaltes op een kunstmatige wijze te manipuleren, maar dit blijkt lang niet altijd effectief te zijn. En bovendien heeft het vaak vele neveneffecten. Door te transcenderen, gebeurt het volledig spontaan. Van de meer dan 350 wetenschappelijke publicaties die de effecten van TM onderzochten, vond geen enkele een negatief neveneffect.

Transcenderen = ons eigen helend vermogen activeren

Als iemand honger heeft kunnen we hem een vis geven, of we kunnen hem leren vissen. Stress accumuleert zich doorheen het leven en verstoort het normale functioneren van het zenuwstelsel. Op den duur zullen deze verstoringen zich uiten in allerlei gezondheidsproblemen. Transcenderen geeft het lichaam de mogelijkheid om zelfs de diepste spanningen te verwijderen, en dus de oorzaak van de meeste gezondheidsproblemen te verwijderen.
Wij zijn veel krachtiger om onszelf te genezen dan we geloven.

Dit blijkt uit een grootschalige studie die gezondheidsstatistieken van 2000 TM-beoefenaars vergeleken tegenover de norm, over een periode van vijf jaar. Bij de TM-groep waren er tot 70% minder ziekenhuisopnames, vooral bij de oudere bevolking. Bij specifieke gezondheidsproblemen waren er 87% minder opnames voor hart- en vaatziektes en 60% minder opnames voor kanker (Ref. Psychosomatic Medicine 49: 493–507, 1987.) Dit zijn resultaten die nooit eerder werden vertoond, en kunnen een serieuze verandering in de hele gezondheidsindustrie (die ons behoorlijk wat belastingsgeld kost) teweeg brengen.

posterA2-7-hospitaladmission-06

Honderden studies – inclusief meer dan 25 miljoen USD aan TM-onderzoeken in samenwerking met de National Institutes of Health – bevestigden de effecten van TM op onze gezondheid (Ref. http://doctorsontm.org/national-institutes-of-health).

De oplossing voor onze gezondheidscrisis… Heeft u twee minuten tijd om het hele systeem te veranderen?

40 jaar onderzoek, 350 wetenschappelijke publicaties en 5000 pagina’s aan onderzoeksdocumenten die uitsluitend positieve effecten bevestigen: Transcendente Meditatie is de meest onderzochte en meest effectieve methode van preventieve gezondheidszorg ooit. Waarom wordt de kost van de TM-cursus dan nog steeds niet terugbetaald door onze ziekenfondsen?

Onlangs werd er een petitie opgestart om natuurlijke en alternatieve geneeswijzen (waaronder TM) een eerlijke kans te geven. Deze petitie stond na één week tijd al in de top 5 van meest succesvolle Vlaamse petities van 2015. Help ons mee dit momentum gaande te houden door mee deze petitie te ondertekenen, en hem door te sturen. (klik op de Facebook oproep hieronder).

Screen Shot 2015-04-09 at 17.44.39 1

Deel deze oproep met anderen via Facebook.

Hoge bloeddruk verlagen op een eenvoudige en aangename manier

Transcenderen heeft een effect op bloeddruk wat men soms zelfs met medicijnen niet kan bereiken…én heeft bovendien positieve neveneffecten.

American Heart Association beveelt TM aan

ahaDe American Heart Association (AHA) publiceerde onlangs een analyse van 40 jaar onderzoek rond alle methodes om bloeddruk te verlagen. Hun conclusie rond meditatietechnieken was dat TM de enige techniek was waarbij een daadwerkelijk effect kon aangetoond worden. In hun publicatie naar dokters toe, gaven ze dan ook groen licht om TM in te zetten als klinische behandeling van hoge bloeddruk. Alle andere meditatie- en relaxatietechnieken – inclusief Mindfulness en Yoga – werden afgeraden, omdat er tot nu toe geen wetenschappelijk bewijs was dat er een positief effect is op bloeddruk (Ref.Hypertension april 2013, p6 lees de online publicatie).

Hoe kan een eenvoudige meditatietechniek bloeddruk verlagen?

Het is algemeen bekend dat bij spanningen, de bloeddruk gaat verhogen. Transcenderen – de bewustzijnstoestand die men spontaan bereikt door TM-beoefening – gaat samen met een zeer diepe toestand van ontspanning, waardoor de bloeddruk daalt en er bovendien een krachtig vermogen in het lichaam geactiveerd wordt om zichzelf te genezen. Al wat er fout zit, zet zich terug recht. Dit heeft tot gevolg dat men op de lange termijn meer ontspannen kan blijven, ook buiten de meditatiemomenten, en dat de bloeddruk permanent op een lager niveau blijft.

Dit weet men ondermeer door plasma (bloed) lactaat te meten (een stresshormoon dat gerelateerd is aan hoge bloeddruk). Uit analyse van gemiddelde waardes van 31 verschillende TM-onderzoeken bleek dat het plasmalactaat sterk daalde tijdens TM-beoefening – veel sterker dan tijdens relaxatie of zelfs slaap – en dat het na 3-4 maanden ook permanent op een lager niveau bleef.

posterA2-2-deeprest-05

Positieve neveneffecten

Medicijnen kunnen de bloeddruk verlagen, maar zijn vaak kostelijk en hebben allerlei negatieve neveneffecten. Bovendien onderdrukken ze vooral de symptomen, zonder het echte probleem zelf aan te pakken. Van zodra men stopt met medicijnen, gaat de bloeddruk dan ook terug omhoog. Transcenderen daarentegen blijkt een positief langetermijneffect te hebben. Door de geest terug thuis te brengen en het lichaam de kans te geven zichzelf te genezen worden alle aspecten van het leven beter: gezondheid, welzijn, geluk, relaties, succes en zelfs de maatschappij in zijn geheel.

Het langetermijneffect van TM op hypertensie: wetenschappelijk onderzoek

Het onderzoek rond het effect van TM op hoge bloeddruk is uitzonderlijk om twee redenen:
1. Het toont een uitzonderlijk effect aan, gezien hypertensie heel moeilijk te genezen is.
2. Dit effect is bevestigd door verschillende onderzoeken van bijzonder hoge kwaliteit.

De National Institutes of Health (NIH), een onderzoeksinstelling van de Amerikaanse regering, staat bekend om zijn zeer hoge onderzoeksstandaarden. Ondanks hun selectieve kieskeurigheid in de onderzoeksprojecten die ze ondersteunen, gaven ze al meer dan 24 miljoen USD uit voor onderzoek rond het effect van Transcendente Meditatie op de grootste risicofactoren voor hart-en vaatziekten: hoge bloeddruk, insulineresistentie en aderverkalking. De reden: Transcendente Meditatie werkt, en het blijkt het enige te zijn dat echt werkt.

Deze studie bijvoorbeeld volgde 127 Afrikaans-Amerikaanse proefpersonen met een gemiddelde bloeddruk van 179/104 mm Hg aan het begin van de studie. Zij werden willekeurig onderverdeeld in drie groepen: een TM-groep, een groep die een relaxatietechniek (progressive muscle relaxation) beoefende en een controlegroep die gezondheidsvoorlichting kreeg rond het belang van verandering in levensstijl. De onderzoekers wisten niet wie bij welke groep hoorde.

H15-High-Bld-Pressure

Na drie maanden was de bloeddruk in de TM-groep gedaald met 10,7/6,4 mm Hg tegenover de controlegroep, waar geen significante verandering merkbaar was (p<.0003/p<.00005 wat is p-waarde?). Bij de relaxatiegroep was er een lichte daling merkbaar, maar wel drie keer minder dan bij de TM-groep (Ref. Hypertension 26: 820–827, 1995).

Transcenderen doet nog veel meer

De ervaring van volledige innerlijke stilte verbetert niet alleen onze gezondheid en ons welzijn, maar heeft blijkbaar ook een uitzonderlijk effect op ons zelfvertrouwen (zie jezelf zijn) en onze hersenontwikkeling, wat dan weer een effect heeft op onze intelligentie en onze creativiteit, ons concentratievermogen, op ADHD, enz. U kan hier meer info over vinden op deze website.

Hoe leer ik transcenderen?

Echte meditatie is moeiteloos en aangenaam om te doen. Het kan door iedereen geleerd worden, en het geeft onmiddellijk resultaten.

David-Lynch-Russell-Brand

De ervaring van transcenderen kan men alleen op een volledig natuurlijke en moeiteloze manier bereiken. Het is een ervaring van volledige innerlijke stilte, en die kan men niet bereiken door proberen stil te zijn. Hoe meer men probeert, hoe meer men de geest juist actief houdt. Dit is waarom de meeste huidige meditatiemethodes die concentratie vereisen nauwelijks effect hebben.

De Transcendente Meditatietechniek wordt onderwezen door een professioneel getrainde leraar die in staat is om iedereen persoonlijk op een volledig natuurlijke wijze naar de ervaring van transcenderen te leiden.

Als men deze ervaring eenmaal heeft gehad, dan is deze in het geheugen gegrift en zal de geest er daarna volledig spontaan terug naartoe gaan, op een volledig natuurlijke en moeiteloze manier, op voorwaarde dat men de correcte techniek gebruikt. Deze techniek wordt tijdens vier opeenvolgende avonden stap voor stap uitgelegd, met daarna een uitgebreid programma van opvolging om de verdere correcte beoefening te verzekeren.

Heeft u 1 uur tijd om te ontdekken hoe alles kan veranderen?

U kan via de links meer info vinden over wat TM is en hoe het werkt en hoe u TM kan leren. De eerste stap is echter gewoon een gratis en vrijblijvende infolezing bij te wonen. Hier wordt meer in detail uitgelegd hoe TM juist werkt en wat u ervan kan verwachten. U krijgt alle informatie en antwoorden op al uw vragen, om daarna te kunnen beslissen of u de techniek wenst te leren.

Leer Transcendente Meditatie in Veurne

no, 8630, Veurne Klik hier voor de kaart

GRATIS TM INTRO LEZING

Infolezingen zijn gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt, reserveer uw plaats via het inschrijvingsformulier hieronder.

Datum en tijd
Tijd
di, 25. jun 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 23. jul 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 6. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 20. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 20. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
Geen van deze datums passen. Hou mij op de hoogte van nieuwe datums
verwittig me verwittig me ×

Veurne TM Centrum

no, 8630, Veurne

centerMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map

Andere locaties voor info-lezingen in België

countryMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map