GRATIS TM INTRO LEZING

Veurne di, 25. jun 2024 om 19:30, di, 23. jul 2024 om 19:30

Kies een andere stad

Van Spiritueel naar financieel: waarom mediteert Wall Street

Ray Dahlio, CEO van de $160 miljard Bridgewater Associates, het meest succesvolle hedgefund in de wereld,schrijft al zijn succes toe aan zijn 40 jaar beoefening van Transcendente Meditatie, of TM. Hij betaalt de TM cursus voor al zijn werknemers.

rayDahlio“TM beoefening leidt tot meer openheid en vrijheid waardoor intuïtie meer kans krijgt. Je kan een stap terug zetten en dingen meer in perspectief zien. De emoties blijven gelijk maar je kan een stap terug zetten en zeggen:” Ik ga me niet door emotie laten beïnvloeden”
Ray Dahlio

Transcendente Meditatie is de meest beoefende (6 milljoen beoefenaars), veruit de meest onderzochte (600 studies), en volgens deze onderzoeken, de meest effectieve meditatie techniek in de wereld. Nog niet zo lang geleden schreef de Financial Times dat meer en meer brokers en top bankiers in Wall Street TM leren omwille van erg praktische redenen: een heldere geest hebben maakt hen meer succesvol in hun jobs.

Succes begint in de hersenen, en stress beschadigt deze

Mensen waarvan de hersenen stress ervaren doen het nog niet half zo goed als diegenen waarvan de hersenen normaal kunnen functioneren.

stressed-meditating-brain

Op deze pagina zullen we bespreken hoe Transcendente Meditatie:

  1. de schadelijke effecten van stress op de hersenen herstelt.
  2. Is zoals fitness voor de hersenen: waardoor zowel IQ, EQ, als creativiteit ontwikkelt.
  3. een gemakkelijke,natuurlijke en moeiteloze techniek is die niet kan vergeleken worden met andere meditatie technieken.
  4. gemakkelijk kan geleerd worden in 4 sessies.

De schadelijke effecten herstellen van stress op de hersenen.

Heb je ooit gemerkt dat als je onder stress staat, je creativiteit schijnt te blokkeren, je niet zo helder kan denken, geen controle hebt over je emoties en je meer impulsief handelt?

Ja? Goed, dan heb je normale hersenen.

front-back-brain

De hersen hebben 2 duidelijk te onderscheiden delen, voor en achter. Het achterste deel is verantwoordelijk voor alle primitieve handelingen, zoals zintuiglijke waarneming, spierbeweging enz. Het is wat dieren ook hebben. Het voorste deel daarentegen zijn onze uniek menselijke ‘denkende hersenen’. Wij denken en plannen voor we iets doen, en hebben een vrije wil om al of niet onze impulsen te volgen. Dieren hebben dit deel niet, dat is waarom je nooit een koe en koffer ziet pakken en een vakantie plannen.

normal-flowIn stressvolle situaties zal deze  prefrontale cortex zich zelf uitschakelen, en we zullen zien dat daar een goede reden voor is.

Hier zien we hoe de informatie stroom in de hersenen onder normale omstandigheden verloopt. De informatie komt vanuit onze ogen in de visuele cortex. Dan wordt ze naar de prefrontale cortex gestuurd, die alle informatie evalueert en beslist hoe te reageren. De beslissing wordt dan naar dat deel van de cortex gestuurd dat onze motoriek en onze spieren stuurt.

flow-under-stressBij stress toestanden wordt deze normale werking onderbroken. De prefrontale cortex wordt wordt genegeerd en de informatie gaat onmiddellijk van de waarneming naar de motorische cortex, binnen de impulsieve hersenen.

Hiervoor is een logische verklaring. Als we een straat oversteken en we zien een auto op ons af komen, dan willen we niet eerst denken en de situatie gaan analyseren. Nee, dan willen we de impuls volgen om uit de weg te springen. Als we daar eerst moesten over denken zou het te laat zijn.

Het uitschakelen van de prefrontale cortex bij stress is ontworpen om te overleven. We stoppen met denken en handelen impulsief. Dit wordt de vecht-of-vlucht respons genoemd. De bloedstroom verplaatst zich van de voorste regio naar de amygdala, het stress centrum in onze hersenen, dat verhoogt onze hartslag en onze bloeddruk en pompt allerlei  stresshormonen in ons lichaam zodat we vlug kunnen reageren in een gevaarlijke situatie, ofwel vechten of weg vluchten.

Het probleem is dat dit mechanisme niet is ontworpen voor de chronische stress situaties die de meesten van ons maar al te vaak elke dag ervaren. Als we stil staan in een urenlange verkeersfile terwijl we al laat zijn voor een belangrijke vergadering, is het geen kwestie van te vechten of te vluchten maar toch wordt de stress respons geactiveerd.

Hoe meer de hersenen dit soort chronische stress ervaren, hoe meer de prefrontale cortex in feite wordt getraind om zich permanent uit te schakelen.

Na een zekere tijd gaat dit hersenen eigenlijk beschadigen.  SPECT scans van de bloedstroom bij gewelddadige personen, laten zien hoe de prefrontale cortex gewoonweg gaten heeft, plaatsen waar de bloedstroom permanent is uitgeschakeld.

Naamloos

Dit illustreert duidelijk hoe we door stress ons vermogen om helder te denken kunnen verliezen, wat leidt tot fouten, impulsief gedrag, emotionele onstabiliteit enz. Dit zijn al de dingen die de effectiviteit van Wall Street traders zullen beïnvloeden, maar ze beïnvloeden even goed ieder ander.

Diepe rust: De beste remedie tegen stress.

Gedurende de TM beoefening, leert men om een natuurlijk proces te activeren waarbij de geest automatisch naar een toestand van diepe innerlijke stilte gaat. Met de juiste techniek is dit gemakkelijk om te doen, iedereen kan het leren en het is een aangename ervaring.

Onderzoek aan de Harvard Medical School ontdekte dat gedurende dit proces het lichaam in een toestand van hele diepe relaxatie komt, veel dieper dan tijdens slaap. Dit werd gemeten met het zuurstofverbruik. Ref.Science 27 Vol. 167 no. 3926 pp. 1751-1754 1970

deep_rest

Meer dan 30 andere studies hebben de diepe rust tijdens de TM beoefening bevestigd. Ref.American Psychologist, 1987, 42: 879-881.

Dat is de reden waarom TM momenteel de meest succesvolle stress management techniek in de wereld is.

“Geen enkele andere ‘stress management techniek’ komt in de buurt van de hoeveelheid harde data over TM die de bewering van stress vermindering ondersteunen.”
Norman Rosenthal, MD, U.S. National Institutes of Mental Health

Gedurende deze toestand van diepe rust treden er ook fundamentele veranderingen op in de hersenen. De bloedstroom naar de amygdala vermindert aanzienlijk, wat wijst op een gelijkaardige diepe toestand van diepgaande fysische relaxatie (een bevestiging van vorig onderzoek). Tegelijkertijd vermeerdert de bloedstroom naar de prefrontale cortex. De prefrontal cortex wordt opnieuw geactiveerd. Met hersenscans kunnen we visueel waarnemen hoe gedurende TM de beschadiging door stress aan de hersenen wordt hersteld.

fmri

Het effect dat de schadelijke invloeden van stress verdwijnen is onmiddellijk merkbaar. De meeste mensen merken, zelfs enkele dagen nadat ze TM hebben geleerd, dat ze meer zich zelf zijn (de prefrontale cortex is verantwoordelijk voor zelfbewustzijn) dat ze beter in staat zijn om kalm te blijven in stress situaties, en dat ze hun emoties meer in evenwicht houden. Na enkele weken merken mensen dat ze helderder kunnen denken, meer energie hebben, beter slapen, en zich beter kunnen focussen en concentreren op wat ze aan het doen zijn.

“Wat zo verbazend is aan TM is dat grondig onderzoek uitwijst dat de techniek effect heeft op dingen waarvan we dachten dat ze niet konden veranderen. ”
Dr. Oz

Hier is een mooie video hoe die ervaring, die we “transcenderen” noemen, het leven kan veranderen, vooral bij diegenen die met traumatische stress te maken hadden, en waarom meer en meer wetenschappers, beroemdheden en regeringen de Transcendente Meditatie techniek ondersteunen.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

GRATIS TM INTRO LEZING

Veurne di, 25. jun 2024 om 19:30, di, 23. jul 2024 om 19:30

Kies een andere stad

Beperkt aantal plaatsen

Coherente hersenen = succes in het leven.

De oude teksten beschrijven transcenderen als veel meer dan enkel een stress-management techniek. Ze beweren dat het van essentieel belang is om deze ervaring regelmatig te hebben om onszelf als mens volledig te ontwikkelen. Dit wordt nu door modern onderzoek bevestigd.

Stel je onze bewuste geest (ons bewustzijn) voor als een oceaan. Als onze aandacht ergens op gericht is (iets dat we zien, iets dat we horen). Dan is dat alsof de oceaan oprijst in een golf. Onze aandacht gaat van niet gefocust, onbegrensd, naar de focus op een individueel object.

con-subcon-copyAls we de geest in een toestand zouden kunnen brengen waar hij volledig kalm zou worden terwijl hij toch ten volle bewust blijft (helemaal anders dan de rust van slaap) maar waar er niets is om speciaal op te richten (geen waarneming, niets om te doen, zelfs geen gedachten), dan zou het omgekeerde gebeuren, de golf zou tot rust komen in de oceaan en we zouden een verruimd bewustzijn ervaren.

Dit is wat er gebeurd tijdens de TM ervaring,  op een volledig natuurlijke en moeiteloze manier. We make contact met de diepere lagen van onze onderbewuste geest, het gebied van intuïtie en een bijna onbeperkt creatief vermogen.

Het is ongelooflijk dat onze moderne technologie in staat is om dat effect in de hersenen te meten op het ogenblik dat iemand de TM techniek beoefent.

Als een deel van de hersenen actief is, stuurt dat  elektrische signalen uit die kunnen gemeten worden met een ElectroEncephaloGram of EEG, dat deze fluctuaties gedurende een zeker tijd zichtbaar maakt door ze om te zetten in een golfbeweging.

TMC
Vervolgens kan een computer analyseren in hoever golven met mekaar overeenkomen, een verschijnsel dat hersengolf coherentie wordt genoemd. Als de coherentie hoog is wil dat zeggen dat verschillende delen van de hersenen met mekaar communiceren en samen werken.

Gedurende de waaktoestand is de coherentie gewoonlijk laag, omdat verschillende delen van de hersenen met verschillende dingen bezig zijn. Gedurende de periode ven transcenderen, als de golf tot rust komt in de onbegrensde oceaan, zien we dat plotseling de hele hersenen coherent worden.

Dit wordt zichtbaar in het onderstaande onderzoek, waar het gemiddelde coherentie niveau tussen verschillende delen van de hersenen werd gemeten bij een grote groep studenten, met ogen open, ogen gesloten en na 30 seconden TM beoefening. Hoe dikker de lijn tussen 2 delen van de hersenen, hoe hoger de coherentie.

eyes_o

Verhoogde EEG coherentie wordt in verband gebracht met met vehoogd IQ, EQ, creativiteit, moreel redeneren, emotionele stabiliteit, leervermogen, verminderde  ADHD enz.

Deze video toont hoe de verandering in de hersen coherentie in de praktijk worden berekend en getoond op het ogenblik van de TM beoefening.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Deze metingen tonen een duidelijk onderscheid  tussen de TM techniek en andere meditatie technieken. Alleen een werkelijke ervaring van transcenderen zal een volledige EEG coherentie laten zien, en deze ervaring kan alleen tot stand komen op volledig natuurlijke en moeiteloze wijze. (zie verder)

Zoals met alles, hoe meer de hersenen bloot gesteld worden aan een bepaalde ervaring, hoe meer de hersenen aan die ervaring gewend raken. Na verloop van tijd begint de EEG coherentie ook buiten de meditatie toe te nemen, zoals in onderstaande grafiek te zien is.

frontal_brain

Deze grafiek toont dat na een sterke toename van de coherentie in het begin van de TM beoefening, (gele lijn) er geen verdere toename is nadien. Dat is omdat TM niet iets is waar je beter in wordt als je het langer doet. Het is een volledig natuurlijke techniek die de ervaring van transcenderen (en de hoge EEG coherentie) vanaf de eerste meditaties teweeg brengt. Meer beoefening heeft echter wel een effect tijdens de activiteit, zoals de toegenomen EEG coherentie buiten de meditatie laat zien.

brain_scaleToen Noorse onderzoekers de EEG coherentie onderzochten (als onderdeel van een bredere meting, Brain Integration Scale genoemd) van een groep managers, ontdekten ze dat managers op top niveau een duidelijk hogere coherentie hadden dan het middenkader.  Maar een nog grotere verrassing was dat men dezelfde resultaten vond bij atleten. Het verschil tussen middelmatige atleten en topatleten was hoofdzakelijk het coherent functioneren van de hersenen.

fig12Succes, in wat we ook doen, blijkt meer dan iets anders gerelateerd te zijn aan hoe coherent onze hersenen functioneren.

Hier is de gemiddelde Brain Integration score van TM beoefenaars  in vergelijking met dezelfde top managers en top atleten: voor TM, na ongeveer 1 TM en na meer dan 7 jaar TM.

World championHet meest spectaculaire voorbeeld van wat TM kan doen voor de hersenen is een kleine school in Iowa, USA, waar de kinderen TM leren en als een onderdeel van het school curriculum beoefenen, 4 keer het wereldkampioenschap voor creatieve probleemoplossing hebben gewonnen in de laatste 10 jaar, iets waar geen enkele andere school in de wereld ooit is in geslaagd. Over het algemeen nemen 100.000 van de meest creatieve kinderen in de wereld deel aan deze competitie.  (voor meer info ga naar TM in het onderwijs)

Dit is fitness voor de hersenen, en het schept een bijna oneerlijk voordeel dat tegenover anderen hebben.

Transcenderen is gemakkelijk, aangenaam, en iedereen kan het leren.

camerondiaz“Ik heb geprobeerd om te mediteren maar ik kon het niet. Ik was al tot de conclusie gekomen dat ik er blijkbaar niet toe in staat was…Toen ik TM leerde was dat precies wat ik nodig had. Wat me het meest verbaasde was dat het het makkelijkste is dat ik ooit heb gedaan…Ik het heb mijn hele familie laten leren.”
Cameron Diaz.

De meeste mensen verstaan onder “meditatie” één of andere manier om de geest te controleren, gewoonlijk door een vorm van concentratie (op een klank, de ademhaling, of “in het nu zijn”), met als doel het tot een toestand van relaxatie te komen.

Het zou ondertussen duidelijk moeten zijn dat transcenderen, de ervaring van volledige innerlijke, geestelijke stilte, veel meer is dan gewoon relaxatie…en eigenaardig genoeg is het ook veel makkelijker te bereiken. Als we de juiste formule gebruiken moeten we enkel een proces in gang zetten waardoor de geest vanzelf naar die toestand gaat, volledig natuurlijk, volledig moeiteloos. De geest wordt altijd aangetrokken door iets aangenaams en transcenderen is voor de geest een ervaring van thuis komen, het is de meest aangename ervaring die er is. Het is waar hij van nature naar toe wil.

De geest is reeds genetisch geprogrammeerd om te transcenderen, alles wat we moeten doen is om het programma activeren en het moeiteloze proces laten gebeuren.

moby2“Hetgeen mij voor TM heeft gewonnen is zijn effectiviteit. Geen enkele andere meditatie die ik heb geprobeerd was zo effectief om mijn geest in die hele kalme toestand te brengen…Je moet helemaal niet zoveel doen en als een erg lui iemand kan ik dat wel waarderen.”
Moby, Musician

Hoe kan ik het leren?

De Transcendente Meditatie techniek wordt individueel aangeleerd door een professioneel opgeleide leraar in vier opeenvolgende dagen (gewoonlijk avond  sessies). TM is een natuurlijke techniek, en vereist geen leer of oefen periode. Het bestaat uit een specifieke formule om een natuurlijk proces in de geest te activeren dat hij instinctief al kent. Dat is waarom men van bij het begin de ervaring van transcenderen heeft.

Na de persoonlijke instructie is er een gedetailleerd opvolg programma gedurende de volgende zes maanden om de juiste beoefening te blijven verzekeren.

Heb je 90 minuten om te ontdekken hoe alles kan veranderen?

Om te begrijpen hoe een eenvoudige techniek zoveel voordelen kan hebben kan je inschrijven voor een info lezing die overal worden georganiseerd. Vul gewoon het formulier onderaan in of selecteer de dichtstbijzijnde stad op de kaart. Je zal dan:

  • een gecertifieerd leraar ontmoeten
  • al de voordelen keren kennen van twee keer 20 minuten TM beoefening per dag voor stress vermindering, hersenontwikkeling, zelfzekerheid, relaties enz.
  • alle vragen stellen die je zou hebben.
  • een TM cursus afspreken

Leer Transcendente Meditatie in Veurne

no, 8630, Veurne Klik hier voor de kaart

GRATIS TM INTRO LEZING

Infolezingen zijn gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt, reserveer uw plaats via het inschrijvingsformulier hieronder.

Datum en tijd
Tijd
di, 25. jun 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 23. jul 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 6. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 20. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 20. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
Geen van deze datums passen. Hou mij op de hoogte van nieuwe datums
verwittig me verwittig me ×

Veurne TM Centrum

no, 8630, Veurne

centerMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map

Andere locaties voor info-lezingen in België

countryMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map