De 10 meest indrukwekkende TM onderzoeken

5000 jaar geleden werd de ervaring van transcenderen reeds beschreven als de hoogste menselijke ervaring, een unieke natuurlijke bewustzijnstoestand die, met de juiste techniek, eenvoudig te bereiken was, maar essentieel zou zijn voor onze volledige ontwikkeling als mens.

Vandaag blijkt uit meer dan 600 onderzoeken en 350 wetenschappelijke publicaties over de Transcendente Meditatie techniek dat de ervaring van transcenderen inderdaad heel wat goede effecten blijkt te hebben op onze geestelijke en lichamelijke gezondheid, geluk, zelfvertrouwen, en hersenontwikkeling. Sommige resultaten klinken bijna te mooi om waar te zijn, maar niettemin zijn ze waar, meermaals bevestigd door verschillende onafhankelijke onderzoeken. Hier zijn alvast de 10 meest indrukwekkende onderzoeken. (meer details hieronder)

  1. Diepe rust
  2. Daling van stresshormonen, toename van gelukshormonen
  3. Een effectieve behandeling tegen traumatische stress
  4. 50-70% daling van hospitaal opnames en ziektekosten
  5. V.S. National Institute of Health onderzoek rond hart - en vaatziekten
  6. Meer jezelf zijn
  7. Toegenomen efficiëntie van de hersenen
  8. Een effectieve behandeling voor ADHD?
  9. Verslavingen overwinnen
  10. De oplossing voor het onderwijsprobleem
  scroll-banner-nl

1. Uitzonderlijk diepe rust tijdens TM beoefening

Universiteit of onderzoeksinstelling Harvard Medical School, (USA), University of California at Los Angeles (USA)
Periode 1970-1972
Gepubliceerd in Science, vol 167, 1970, pp. 1751-1754 American Journal of Physiology, vol. 221, 1971, pp. 795-799 Scientific American, vol. 226, 1972, 84-90 Lancet, no. 7651, 1970, p 833
Beschrijving van het onderzoek Men trachte te meten hoe diep de rust tijdens TM beoefening ging door ondermeer daling van zuurstofverbruik te meten en deze te vergelijken met typische dalingen tijdens de slaap.
sleep

Wat maakt dit onderzoek zo indrukwekkend?

De diepe toestand van rust tijdens meditatie had men reeds eerder gezien bij oosterse monikken, die jarenlang vele uren per dag mediteerden. Het TM onderzoek, van één van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld, werd echter uitgevoerd met gewone westerlingen die nog maar slechts enkele maanden 2x20 min per dag TM beoefenden.

Hoe werkt het?

Geest en lichaam gaan samen. Door de geest naar een toestand van volledige rust te laten gaan, zal het lichaam volgen. EN als het lichaam ontspannen is, dan zal het beginnen "ont-spannen". Het zal zelf opgeslagen stress verwijderen. De uitzonderlijke diepe toestand van rust tijdens TM beoefening, dieper dan slaap, activeert zo een zeer krachtig vermogen van het lichaam om zichzelf te genezen, door zelfs de diepste spanningen, waar slaap niet aan kan, te verwijderen.

Is deze studie bevestigd door andere onderzoeken? 

Meer dan 30 onderzoeken rond de wereld hebben de diepe toestand van rust tijdens TM beoefening bevestigd, zowel gemeten via ademhaling, hartslag, galvanishe huidweerstand als via de daling van stresshormonen.

2. Daling van stresshormonen, toename van gelukshormonen

Universiteit of onderzoeksinstelling Ludwig Boltzmann institute for Neurochemistry, Wenen, Oostenrijk
Periode 1976
Gepubliceerd in Journal of Neural Transmission Vol 39, 1976, pp 257-267
p waarde <0.001
Beschrijving van het onderzoek Men vergeleek de veranderingen in urine concentraties van het "gelukshormoon" serotonine (5-HIAA) en het "stresshormoon" adrenaline (VMA) bij een TM groep en een gematchte controlegroep. Bij de TM groep was de serotonine concentratie significant hoger en adrenaline concentratie significant lager dan bij de controlge groep. Bovendien was er een significante verdere stijging van serotonine vlak na de TM beoefening, waar er bij de controlegroep geen significante verandering was op dezelfde tijdstippen.
serotonin-and-cortisol

Wat maakt dit onderzoek zo indrukwekkend?

Een chronisch tekort aan serotonine is gerelateerd aan heel wat gezondheidsproblemen, waaronder depressies, migraines, slaapproblemen, verslavingen, Alzheimer's, eetstoornissen enz. Onze moderne geneeskunde kan een tekort alleen maar artificieel proberen te manipuleren, via medicijnen, maar deze hebben vaak vele onaangename neveneffecten, en lossen het probleem zelf niet op. Als men via de TM techniek mensen kan leren om zelf hun eigen serotonine te verhogen, eerst tijdens de TM beoefening en op termijn permanent, zonder neveneffecten, dan zou dit heel wat mensen kunnen helpen. En waarom wordt TM leren dan nog steeds niet terugbetaald door onze ziekenfondsen?

Hoe werkt het?

De oude texten beschreven ook dat de ervaring van transcenderen een ervaring van zuivere gelukzaligheid is, en dat de geest spontaan naar deze ervaring zal aangetrokken worden, omdat de geest altijd op zoek is naar geluk. We moeten de geest alleen maar de kans geven. Zowel subjectieve ervaringen van TM beoefenaars als objective metingen van serotonine concentraties vlak na de ervaring van transcenderen blijken dit te bevestigen. Als de hersenen natuurlijk kunnen functioneren dan zal er ook een normale serotonine productie zijn. Stress verstoort het natuurlijk functioneren van het zenuwstelsel, en verstoort ook de serotonineproductie.

Is deze studie bevestigd door andere onderzoeken?

5 andere studies vonden: toename van serotonine tijdens TM beoefening, een toename van "serontonin turnover", significant hogere serotonine concentraties bij lange termijn (gemiddeld 8,5 jaar) TM beoefenaars, en een verdere toemane van serotonine wanneer TM beoefenaars samen in grotere groepen mediteerden. Tientallen studies hebben ook de uiteindelijke effecten van toegenomen serotonine bevestigd, waaronder afnames van depressie, migraines, insomnia en verslavingen.

3. Een effectieve behandeling tegen traumatische stress

Universiteit of onderzoeksinstelling University of Colorado Medical Center, Denver, USA
Periode 1985
Gepubliceerd in Journal of Counseling and Development 64: 212–215
p waarde <0.001
Beschrijving van het onderzoek Een groep van Vietnam oorlogsveteranen die in behandeling waren voor post-traumatische stressstoornissen (PTSS) werd willekeurig onderverdeeld in een groep die psychotherapie kreeg en een groep die TM leerde en de techniek 2x20 min per dag beoefende. Na drie maanden was er op alle probleemgebieden een significante verbetering bij de TM groep, terwijl er bij de therapie groep geen verandering was.
mental-health

Wat maakt dit onderzoek zo indrukwekkend?

Post Traumatische Stress Stoornissen komen van traumatische ervaringen die zo diep zitten dat ze over het algemeen als ongeneesbaar beschouwd worden. Als er bij oorlogsveteranen die meer traumas te verwerken hadden dan bijna eender wie na slechts drie maanden zo'n significante verbetering is dat 70% van de veteranen geen verdere behandeling meer nodig hebben, en terug een normaal leven kunnen leiden, dan kunnen we er wellicht wel van uitgaan dat de TM techniek zeer krachtig is om stress te neutraliseren voor eenderwie. Maar het geeft vooral hoop aan mensen die zware traumas te verwerken hebben.

Is deze studie bevestigd door andere onderzoeken?

Studies in 2011 met Irak oorlogsveteranen en in 2013 met Congolese vluchtelingen vonden nog betere resultaten dan deze studie. De resultaten met Irak oorlogsveteranen waren zo indrukwekkend dat CNN er een reportage over maakte (bekijk de CNN video) Meer info: TM en PTSS Hier is een mooie video van één van de Irak oorlogsveteranen die aan deze studie deelnam, en hoe zijn moeder beschrijft hoe TM zijn leven gered heeft.
En waarom wordt de TM techniek dan nog steeds niet terugbetaald door onze ziekenfondsen?

4. 50-70% daling van hospitaal opnames en ziektekosten

Universiteit of onderzoeksinstelling University of Iowa (USA), Maharishi University of Management (USA)
Periode 1987-2000
Gepubliceerd in Psychosomatic Medicine 49: 493–507, 1987 American Journal of Health promotion, 14: 2000, pp. 298-291
p waarde <0.001
Beschrijving van het onderzoek 2 grootschalige onderzoeken die de gezondheidsstatistieken van respectievelijk 2000 en 1400 TM beoefenaars voor 5 en 15 jaar opvolgden vonden significante dalingen van zowel hospitalisaties als ziektekosten. Op lange termijn waren deze dalingen 50 tot 70% vergeleken met de norm of gematchte controlegroepen, met de grootste dalingen bij de oudere TM beoefenaars.
hospital-admissions Research 1: Vergelijking van hospitalisatie statistieken van 2000 TM beoefenaars over 5 jaar vergeleken met de norm. decrease-medical-cost Research 2: Vergelijking van ziektekosten van 1418 TM beoefenaars met gematchte controles over 14 jaar, 9 jaar voor ze TM leerden, 5 jaar erna.

Wat maakt dit onderzoek zo indrukwekkend?

Er is geen enkele andere methode die ziektekosten systematisch met 50% tot 70% kan doen dalen. Als die er wel was zou iedereen deze al gebruiken. Onze gezondheid kost ons hopen belastingsgeld. Belgen betalen jaarlijks samen 90 miljard euro aan belastingen, en de gezondheidskost is meer dan 40 miljard euro, en de kosten blijven elk jaar stijgen, met een zeer reëel gevaar dat vroeg of laat het systeem in elkaar stort. Dus als er een methode bestaat om deze kosten significant te doen dalen, en dit bevestigd is door verschillende grootschalige onderzoeken, waarom wordt deze methode dan niet ondersteund door onze regering?

Hoe werkt het?

80 tot 90% van onze gezondheidsproblemen worden rechstreeks veroorzaakt of gecompliceerd door stress. Stress accumuleert zich doorheen het leven en zal vroeg of laat het normale functioneren van het lichaam verstoren, met alle gevolgen op onze gezondheid vandien. Via de TM techniek leren mensen zelf die verstoring terug te verwijderen, waardoor ze eigenlijk leren zichzelf te genezen. Bij de oudere bevolking is de accumulatie van spanningen het grootste, en daar is ook het grootste verschil bij TM beoefenaars.

Is deze studie bevestigd door andere onderzoeken?

Meer dan 200 studies hebben de effecten van TM op individuele gezondheidsproblemen bevestigd.

5. V.S. National Institute of Health onderzoek rond hart - en vaatziekten

Universiteit of onderzoeksinstelling University of Pennsylvania, Cedars-Sinai Hospital (Los Angeles), University of California (Irvine, USA), Howard University School of Medicine (Washington, D.C.), University of Iowa, The Medical College of Wisconsin (Milwaukee, USA), Charles R. Drew University of Medicine and Science (Los Angeles)
Periode 1995-2013
Gepubliceerd in Hypertension, November 1995 and August 1996 Stroke, (American Heart Association) March 2000 Psychosomatic Medicine, July 1999 and January 1999 American Journal of Cardiology, April 2002 American Journal of Hypertension, April 2004 and January 2005 American Medical Association’s Archives of Internal Medicine, July 2006 Current Hypertension Reports, December 2007 Ethnicity and Disease, Winter 2007 Lees de volledige online publicaties
Beschrijving van het onderzoek De Amerikaanse National Institutes of Health hebben de voorbije 20 jaar meer dan 24 miljoen USD uitgegeven om TM onderzoek te ondersteunen. Deze studies toonden een significante effect op zowel verlaging van hoge bloeddruk, vermindering van insulineresistentie (diabetes 2), afname van aderverkalking, snellere rehabilitatie bij hartpatienten, en 48% minder gevallen van hartaanval, beroerte of overlijden bij bestaande hartpatiënten. Ander onderzoek vond ook significante verlagingen van Cholesterol.
4graphs

Wat maakt dit onderzoek zo indrukwekkend?

25% van de bevolking op aarde heeft een te hoge bloeddruk, miljoenen mensen lijden aan diabetes, en meer mensen sterven aan hart- en vaatziekten dan aan eenderwelke andere ziekte. Hart en vaatziekten is veruit het grootste en duurste gezondheidsprobleem dat we hebben.  En dan blijkt uit 20 jaar onderzoek, ondersteund door het grootste en meest prestigieuze onderzoeksinstituut ter wereld, dat via een eenvoudige en aangename methode mensen zelf deze problemen voor een groot stuk kunnen verhelpen, of beter nog, voorkomen. ahaAls resultaat van  het National Institute of Health onderzoek schreef de American Heart Association onlangs een advies naar dokters dat TM mocht voorgeschreven worden om bloeddruk te verlagen. Alle andere meditatie technieken werden afgeraden vanwege gebrek aan consistent resultaat. Ook Dr. Oz, de beroemdste hartspecialist ter wereld, bekend van de Dr. Oz show op televisie, is zeer enthousiast over de mogelijkheden dat de TM techniek kan bieden voor onze gezondheidszorg, zoals blijkt uit deze video (2 min)

6. Meer jezelf zijn

Universiteit of onderzoeksinstelling Psychologische Instituten R.U. (Groningen, Netherlands), University of New England at Armidale (Australia), University of Massachusetts (USA), University of Oklahoma (USA), University of Hawaii (USA), University of Cincinnati (USA),  California School of Professional Psychology, (USA) California State University at Northridge, (USA) Victoria University (New Zealand), Maharishi International University (USA), University of Southern California LA, (USA) George Washington University (Washington DC, USA), State University of New York (USA)
Periode 1972-1990
Gepubliceerd in Journal of Social Behaviour and Personality, vol. 6, 1991, pp 189-247 (meta-analyise)
Beschrijving van het onderzoek 18 studies met in totaal 563 proefpersonen hebben het effect van TM beoefening op zelf-actualisatie bevestigd. Een grotere meta-analyse van al het meditatie onderzoek dat ooit werd uitgevoerd rond zelf-actualisatie (42 studies in totaal) vergeleek het gemiddeld effect van deze 18 TM studies met de effecten van andere meditatie technieken. Echt transcenderen bleek 3 tot 4 keer zo effectief te zijn als de ontspanning die men met andere technieken kan krijgen.
self-actualisation

Wat maakt dit onderzoek zo indrukwekkend?

De Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow bestudeerde de meest succesvolle mensen in de maatschappij en keek wat ze met elkaar gemeen hadden. Hij concludeerde dat succesvolle mensen eigenlijk gewoon altijd zichzelf kunnen zijn, en formuleerde psychologische tests om te meten in welke mate mensen zichzelf kunnen zijn. Zelfactualisatie is een groepering van verschillende kwaliteiten: zelfvertrouwen, zelfaanvaarding, voor jezelf durven opkomen, in het nu leven, capaciteit om harmonieuze relaties met anderen te hebben, een goed gevoel voor humor enz. Maslow concludeerde gebaseerd op zijn onderzoek 1% van de bevolking in de hoogste schaal van zelfactualisatie scoort, en dat zelfactualisatie normaal gezien niet meer toeneemt na de vroege volwassenheid, maar beschreef wel dat het mogelijk was voor mensen om een bepaalde ervaring te hebben, wat hij "peak-experiences" noemde, waardoor zelfactualisatie wel kan toenemen, onafhankelijk van leeftijd. Zijn beschrijving van peak experiences komt nauw overeenkomen met de beschrijving van transcenderen van TM beoefenaars. Het gevolg is een sterke groei van zelfactualisatie, onafhankelijk van de leeftijd. De analyse toonde aan dat hoe langer men TM beoefend, hoe meer zelfactualisatie gaat toenemen. Een lange termijn studie met TM beoefenaars die 10 jaar of langer de techniek beoefenden, vond dat 38% in de hoogste schaal van zelfactualisatie scoorde.

7. Toegenomen efficiëntie van de hersenen

Universiteit of onderzoeksinstelling  Institute for Brain Research, Russian Academy of Medical Sciences (Moscow, Russia), Harvard University (USA) Boston College, (Chestnut hill, Massachusetts, USA), Johannes Guthenberg University (Mainz, Germany), University of Alberta (Edmonton, Canada), University of Arkansas (USA), Maharishi University of Management (Iowa, USA), Maharishi European Researh University (Switserland)
Periode 1975-2014
Gepubliceerd in Meer dan 50 publicaties in ondermeer het International Journal of Neuroscience, Consciousness and congnition, Psychophysiology, International Journal of Psychophysiology, Sleep, Biological Psychology, Bulletin of experimental Biology and Medicine. (voor referenties zie: http://www.drfredtravis.com/CV.html)
Beschrijving van het onderzoek Computers kunnen berekenen hoezeer de golven van electrische activiteit in verschillende gedeeltes van de hersenen, gemeten via  EEG, coherent zijn met elkaar. Meer dan 50 onderzoeken hebben bevestigd dat tijdens TM beoefening de EEG coherentie sterk toeneemt. (op grafiek weergegeven door lijnen tussen 2 gedeeltes, dikkere lijn betekent hogere coherentie)
increased-erg-coherence

Wat maakt dit onderzoek zo indrukwekkend?

Toenames van EEG coherentie zijn gecorreleerd aan stijging van IQ, creativiteit, concentratievermogen, leervermogen, snellere reflextijden en meer emotionele stabiliteit. eegAls de EEG golven van 2 verschillende gedeeltes van de hersenen 100% coherent zijn met elkaar, dan betekend dit dat deze 2 gedeeltes met elkaar in communicatie zijn, en samenwerken als 1 geheel. Als onze aandacht naar buiten is gericht, toegespits op wat we zien, horen, tasten enz., dan werken alle gedeeltes van de hersenen (visueel gedeelte, auditief gedeelte enz.) op zichzelf en is deze coherentie heel laag. Als we via TM met de geest echter het fijnste stadium van gedachte kunnen laten transcenderen, en een toestand van volledige stilte kunnen laten ervaren dan is onze aandacht niet meer naar buiten gericht maar op onszelf (= jezelf zijn). In deze toestand gaan de volledige hersenen als één geheel werken. Op lange termijn gaan de hele hersenen zich habitueren aan deze toestand van hoge EEG coherentie, en zal de coherentie permanent verhogen, met gevolgen op IQ, creativiteit enz.  Het beste voorbeeld hiervan is een school waar alle kinderen vanaf 10 jaar dagelijks de TM techniek beoefenen, en dan 4x de wereldkampioenschappen in "creative problem solving" winnen (zie TM in het onderwijs) Tegenwoordig kan een computer in real time de stijging van EEG coherentie berekenen tijdens TM beoefening. Deze video toont zo een real time demonstratie.
Alleen de echte ervaring van transcenderen zal deze sterke stijgingen van EEG coherentie creëren, gewone relaxatie heeft lang niet hetzelfde effect.

8. Transcenderen: Een effectieve behandeling voor ADHD?

Universiteit of onderzoeksinstelling Department of Psychiatry, George Washington University School of Medicine and Health Sciences (Washington, USA), Center for Brain, Consciousness and Cognition, Maharishi University of Management Research Institute (Iowa, USA)
Periode 2011
Gepubliceerd in Mind & Brain, The Journal of Psychiatry(2011, Vol 2, No 1) Lees de online publicatie (p 78)
Beschrijving van het onderzoek 11 tot 14 jarige kinderen met ADHD werden opgedeeld in 2 groepen. De eerste groep leerde onmiddellijk de TM techniek, de andere groep wachtte drie maanden, en leerde daarna de TM techniek.Na drie maanden waren er bij de TM groep significante verminderingen te merken van ADHD symptomen, alsook van andere stressgerelateerde symptomen, tov geen verschil bij de controle groep. Na 3 maanden leerde de controlegroep ook TM en waren er ook bij deze groep significante verbeteringen. EEG metingen toonden een sterke toename van coherentie bij beide TM groepen. ADHD is sterk gerelateerd aan een uitzonderlijk lage EEG coherentie. (lijnen tussen 2 gedeeltes van de hersenen in de grafiek geven een toename van EEG coherentie weer, en tonen zo goed als geen toename bij de controle groep, tegenover een sterke toename bij de TM groep). De verschillen bleken ook uit de thèta/bèta ratio van hersengolven, een ratio die uitzonderlijk hoog is bij ADHD patiënten, maar na 3 to 6 maanden sterk daalde, terug naar bijna normaal.
adhd-eeg    

ADHD Results

(after 3 months of practice of the TM program)
Student Report
Anxious/Depressed ⬇ 53%
Anxiety ⬇ 50%
Internalize Problems ⬇ 36%
Somatic Complaints ⬇ 34%
Affective Problems ⬇ 29%
Attention Problems ⬇ 26%
ADHD Problems ⬇ 20%
Total Problems ⬇ 24%
Teacher Report About Students
Anxious/Depressed ⬇ 45%
Internalizing ⬇ 43%

Wat maakt dit onderzoek zo indrukwekkend?

Is ADHD te genezen? Blijkbaar heeft transcenderen net dat effect op zowel de geest als de hersenen dat kinderen met ADHD nodig hebben: Stress vermindert en de hersenen gaan meer efficiënt functioneren.  Maar kunnen kinderen met ADHD wel mediteren? Als meditatie concentratie zou vragen, dan zou dit niet lukken, want dat is nu net het probleem met ADHD. De Transcendente Meditatie techniek vereist echter geen concentratie, het is een volledig natuurlijke, moeiteloze techniek die zelfs kinderen kunnen beoefenen. Als deel van het onderzoek werd aan de kinderen gevraagd of ze hun TM beoefening graag deden. Blijkbaar vonden ze het best wel aangenaam om te doen. Ondanks het feit dat dit een kleinschalige pilootstudie was maakte ze zo veel ophef dat de Amerikaanse Televisiestations er rapportages over maakten, zoals deze:
En waarom wordt TM leren nog niet terugbetaald door onze ziekenfondsen?

9. Verslavingen overwinnen

Universiteit of onderzoeksinstelling Harvard Medical school (USA), University of California at Los Angeles (USA), University of Lund (Sweden), University of Michigan Medical School (USA), Boston University (USA), Drug Rehabilitation center of Arbeiterswohlfahrt Kreisverband (Germany), Maharishi University of management
Periode 1972-1994
Gepubliceerd in Alcoholism Treatment Quarterly 11: 13–87, 1994 (meta-analyse)
p waarde 0.009 tot 0.00009
Beschrijving van het onderzoek Het effect van TM op nicotine, alcohol en drugsverslavingen werd onderzocht door 19 studies met in totaal 4000 proefpersonen. Een meta-analyse vergelijkte het gemiddelde effect van al deze studies met de gemiddelde effecten van alle andere methodes die ooit onderzocht waren (totaal 189 studies met andere methodes. Transcenderen blijkt veel effectiever te zijn dan andere standaard behandelingen of andere preventie methodes.
drug-alcohol

Wat maakt dit onderzoek zo indrukwekkend?

Hoe meer studies van onafhankelijke onderzoeksinstellingen hetzelfde resultaat bevestigen, hoe betrouwbaarder het resultaat wordt. Als het gemiddelde van 19 studies met 4000 proefpersonen nog steeds 2-4 keer zo effectief blijkt te zijn dan eenderwelke andere methode ooit onderzocht, dan is dit zowel een zeer indrukwekkend als een zeer betrouwbaar resultaat. (meer info over hoe TM werkt op rokendrinken en drugs) Waarom is TM zo effectief? Verslaafden weten maar al te goed hoe moeilijk het is om van hun verslavingen af te geraken omdat een verslaving zowel geestelijk, lichamelijk en in de hersenen ingebrand zit, en de verslaving zelf (roken, drinken of drugs gebruiken) juist die delen van de hersenen gaan beïnvloeden die verantwoordelijk zijn voor impulscontrole. Zelfs al weten ze intellectueel dat hun verslaving niet goed is, dan nog kunnen ze hun drang niet controleren. Transcenderen heeft een effect op alle gebieden tegelijkertijd en het beïnvloed zowel geest, lichaam als de hersenwerking. Stress verdwijnt, serotonine productie neemt toe en die gebieden van de hersenen verantwoordelijk voor impulscontrole die door stress of door de verslaving zelf zijn uitgeschakeld, worden terug geactiveerd. Men voelt zich spontaan terug goed, en de drang begint spontaan af te nemen.

10. De oplossing voor het onderwijsprobleem

Universiteit of onderzoeksinstelling San Francisco Unified School District
Periode 2007-2014
Gepubliceerd in Education 131: 556 – 565, 2011. http://www.cwae.org/research_intro.php
Beschrijving van het onderzoek In 2007 werd het "Quiet Time" programma (TM in het onderwijs) geïntroduceerd in de meest problematische school van San Francisco, in samenwerking met de David Lynch Foundation en het San Fransisco Unified School District, die er een wetenschappelijk onderzoek rond organiseerde. De school ging door een enorme transformatie. Schorsingen vanwege geweldadig gedrag daalden met 86%, van het hoogste percentage in San Francisco naar het laagste, schoolprestaties en gingen er significant op voorruit, depressies, angst en slaapproblemen verminderden, bij zowel leerlingen als leerkrachten, en zelfvertrouwen nam toe.
substantial-drop-suspention-rate increased-emotional-intelligence improvement-phychological-health decrease-phychological-distress improved-math-english increase-in-gpa

Wat maakt dit onderzoek zo indrukwekkend?

Stress is de grootste vijand van het onderwijs. Het beïnvloed onze hersenontwikkeling, ons leervermogen, onze emotionele toestand enz. In probleemscholen is dit maar al te duidelijk, en het is ook overduidelijk dat er dringend iets moet veranderen, maar de meeste programmas die men al jarenlang probeert blijken weinig verschil te kunnen uitmaken. Het onderzoek door het departement van onderwijs in San Francisco toont aan dat het wel degelijk mogelijk is om iets te veranderen. Nu moet men er alleen maar gebruik van maken. In vele landen weet men dit al. De Engelse regering ondersteunt TM in het onderwijs en de Braziliaanse regering heeft beslist om de TM techniek een standaard deel van het onderwijs te maken in alle 48.000 publieke scholen van het land. Ook in de V.S. weten ze dit al. Het programma was zo succesvol dat de school directeur de onderscheiding van "V.S. Schooldirecteur van het jaar" kreeg, en ze het nu in alle scholen van San Francisco aan het invoeren zijn. Meer info over het volledige onderzoek: http://www.cwae.org/research Hier is een mooie video waar de directeur van de eerste school en de directeur van het volledige departement van onderwijs spreken over de resultaten van het programma.
En waarom krijgt TM in het onderwijs nog steeds geen ondersteuning van de Belgische Regering?
scroll-banner-nl Op deze site kan u meer info vinden over wat TM is en hoe het werkt en hoe u TM kan lerenDe eerste stap is echter gewoon een gratis en vrijblijvende infolezing bij te wonen. Deze lezingen worden overal in Vlaanderen op regelmatige basis georganiseerd. Selecteer uw TM centrum op de kaart hieronder.