Daling van hospitalisatie

H18B-Decreased-Hospitaliz-v1

Een studie analyseerde vijf jaar van medische verzekering gegevens van ongeveer 2000 beoefenaars van Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek. Hieruit bleek dat ze 50 tot 70% minder ziekenhuisopnames vereisten, zowel voor medische en chirurgische procedures, in vergelijking met het gemiddelde van alle andere verzekerden. De studie had een p-waarde van p<.0001 wat is een p-waarde? Het feit dat de daling groter is bij de oudere patiënten duidt op een gezonder verouderingsprocess.Ref.Psychosomatic Medicine 49: 493–507, 1987

minder dokter bezoeken

H17B-Decreased-Outpatient-v1

Een studie analyseerde vijf jaar van medische verzekering gegevens van ongeveer 2000 beoefenaars van Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek. Hieruit bleek dat ze 50 tot 70% minder dokter bezoeken hadden in vergelijking met het gemiddelde van alle andere verzekerden. De studie had een p-waarde van p<.0001. Het feit dat de daling groter is bij de oudere patiënten duidt op een gezonder verouderingsprocess.Ref.Psychosomatic Medicine 49: 493–507, 1987

daling van ziektes en Medische kosten

H19-Decreased-Illness-&-MedUit een studie van gebruik van medische diensten en medische uitgaven bleek dat degenen die deelnamen aan  Maharishi’s vedische gezondheidsprogramma’s, die de praktijk van de Transcendente Meditatie-programma inhouden, 70% minder ziekenhuis opnames (p<.001) en 60% minder algehele medische uitgaven (p<.001) hadden in vergelijking met de normen.Ref.The American Journal of Managed Care  3: 135–144, 1997

Systematische daling van Medische kosten

H33-Decreased-Medical-Exp-v1

Deze studie onderzocht de jaarlijkse procentuele verandering van inflatie-gecorrigeerde overheids betalingen voor artsdiensten onder 1.418 TM beoefenaars in Quebec, Canada over een periode van 14 jaar. Deze werden vergeleken met 1418 controles willekeurig gekozen uit personen van dezelfde leeftijd, geslacht en streek. Voor het leren van de Transcendente Meditatie techniek was er geen significant verschil in jaarlijkse verandering tussen de twee groepen, met een iets grotere stijging bij de groep die later de techniek zou leren. Na het leren van de Transcendente Meditatie techniek, toonden de beoefenaars  een gemiddelde jaarlijkse daling van 13,8 procent ten opzichte van controles (p=.0017). Na vijf jaar waren hun uitgaven meer dan 50% lager.Ref.American Journal of Health Promotion 14: 284–291, 2000

Daling van ziektekosten

H20-Decreased-Hlth-Care-ExpEen eerdere Canadeese piloot studie van 677 mensen in Quebec die de Transcendente Meditatie techniek leerden toonden dat na het leren van de techniek overheids betalingen voor artsdiensten aanzienlijk afnamen, in vergelijking met een stijgende trend voor het leren van de techniek.Ref.American Journal of Health Promotion 10: 208–216, 1996

Betere algemene gezondheid bij managers en fabriekswerkers

H7-Improved-Health-Executi-v1Managers en andere werknemers op twee locaties in de auto-industrie toonden na drie maanden regelmatige beoefening van Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek een betere gezondheid, zoals gemeten door zelfrapportage van lichamelijke en geestelijke gezondheid, inclusief metingen van de ernst en frequentie van gezondheidsklachten, in vergelijking met controlegroepen uit dezelfde werkplekken.Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal  6: 245–262, 1993

Betere gezondheid bij Japanse fabrieksarbeiders

H6-Decreased-Phys-Com-Su

Dit onderzoek, uitgevoerd door het Japanse National Institute of Industrial Health, toonde dat 427 werknemers van Sumitomo Heavy Industries die Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek leerden, na vijf maanden verminderde lichamelijke klachten hadden, in vergelijking met controle werknemers van hetzelfde bedrijf.Ref.Japanese Journal of Industrial Health 32: 656, 1990

Meer levendigheid bij managers

B28-Incr-Vitality-ManagersManagers van een bedrijf in medische apparatuur die  Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek leerden vertoonden een significante toename op een gestandaardiseerde schaal van fysieke vitaliteit, in tegenstelling tot gematchte controles. Er werd een hoger energie-niveau en minder vermoeidheid gemeten.Ref.Dissertation Abstracts International 57(6): 4068B, 1996

Betere algemene gezondheid bij universiteits studenten

Universitaire studenten in Cambodja die begonnen met Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek toonden een verbetering van de algemene gezondheid (samengesteld uit fysieke, mentale en sociale factoren) na drie maanden, in tegenstelling tot controle groepen van studenten van twee andere universiteiten die de TM techniek niet leerden.Ref.Journal of Instructional Psychology  22: 308–319, 1995