Betere resultaten bij scholieren

E48-Academic-Achievement

Middelbare scholieren die de Transcendente Meditatie techniek leerden en twee keer per dag beoefenden als onderdeel van de schooldag bleken na drie maanden significant toe te nemen in prestatiescores op wiskunde (p<.001) en taal (Engels) (p<.005) in vergelijking met controle studenten.Ref.Education 131: 556–564, 2011.

Hogere test scores bij scholieren

E1-Academic-Skills-1Leerlingen uit het basisonderwijs die Maharishi’s Transcendente Meditatie Techniek beoefenden hadden binnen één schooljaar significante verbeteringen op een landelijk gestandaardiseerde test van basisvaardigheden. (lezen p<.01, wiskunde p<.001)Ref.Education 107: 49–54, 1986

Betere academische resultaten in universiteit

E11-Impr-College-Grades

Universiteitstudenten die Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek leerden hadden een significante toename van gemiddelde testscores (Grade Point Average) in de komende drie academische test periodes in vergelijking met controle studenten. (p=.0003)Ref.Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation Programme: Collected Papers, Volume 1: 396–399, 1977

Correlatie tussen lengte van TM beoefening, academische resultaten, en IQ

De lenge van beoefening van Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek was significant gecorreleerd aan zowel academische resultaten (r=.52, p<.001) als IQ (r=.59, p<.01) bij scholieren in een middelbare school waar de Transcendente Meditatie techniek beoefend wordt als deel van het curriculum.Ref.Abstracts of Papers of the Annual Meeting of the Mid-western Educational Research Association, 1988, p.6, Chicago

Betere academische resultaten bij studenten

E12-Impr-PostGrad-AcadImproved Postgraduate Academic Performance

Master degree engineering students who learned the Transcendental Meditation Programme showed improved performance on their standard examinations after six months, compared with randomly assigned control students from the same academic programme.Ref.British Journal of Educational Psychology 55: 164–166, 1985

Minder slaperigheid bij studenten

E38-Decreased-Sleepiness

Universiteitstudenten die Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek leerden meldden aanzienlijk verminderde slaperigheid gedurende de dag na 10 weken TM beoefening, in tegenstelling tot studenten die willekeurig toegewezen waren aan een vertraagde start conditie als controle groep. (p<.001) Studenten die de Transcendente Meditatie techniek leerden toonden ook een sterkere integratie van het functioneren van de hersenen en een snellere gewenning aan stressvolle stimuli in vergelijking met de controlegroep.Ref.International Journal of Psychophysiology 71: 170–176, 2009

Meer appreciatie voor academische activiteiten

E34-GreaterIntellOrientVerhoogde Intellectuele Oriëntatie

Personen die gedurende een maand deelnamen aan een  gevorderde cursus waar de praktijk van de Transcendente Meditatie techniek een deel van was, kregen een grotere waardering voor reflectieve en academische activiteiten in vergelijking met de normen.Ref.Western Psychologist 4: 104–111, 1974

Verbeterde wiskundige vaardigheden

E9-Faster-Solution-ArithmSnellere oplossing van rekenopgaven

Studenten die werden onderwezen in de Transcendente Meditatie techniek konden, na slechts 40 dagen praktijk, rekenkundige problemen sneller oplossen in vergelijking met willekeurig toegewezen controles, die tweemaal per dag gewoon met de ogen gesloten zaten.Ref.Scientific Research on the Transcendental Meditation Programme: Collected Papers, Volume 1: 385–392, 1977

Verhoogde Efficiëntie van leren

E43-IncrEfficiencyLearningTMSPStudenten die  het TM-Sidhi-programma leerden hadden na een periode van één jaar een verbeterde efficiëntie van het leren, gemeten met een computer taak rond het leren van concepten. Een grotere efficiëntie van het leren betekende dat een deelnemer beter in staat was om elke poging van de te leren taak te gebruiken om aanvullende informatie over de gezochtte oplossing  krijgen.Ref.International Journal of Neuroscience 15: 151–157, 1981

Efficiënter leren van nieuwe concepten

E26-Improved-Concept-LngUniversitaire studenten die het TM-Sidhi-programma leerden namen aanzienlijk toe op een index van de efficiëntie van het leren van een concept in vergelijking met een gematchte controlegroep studenten van dezelfde universiteit.Ref.International Journal of Neuroscience 15: 151–157, 1981