Hoger IQ bij universiteitsstudenten in de V.S.

E5-Increased-Intell-UniversOntwikkeling van intelligentie-verhoogd IQ bij universiteits studenten.

Universitaire studenten die  Maharishi’s Transcendente Meditatie en TM-Sidhi-programma beoefenden hadden een aanzienlijk toegenomen IQ. Deze studenten waren ouder dan 18 jaar, dus een toename van IQ was  theoretisch gezien niet meer mogelijk. Bij een controle groep was er inderdaad geen stijging meer. Het verschil tussen de TM groep en de controle groep had een p waarde <.0001 (wat is een p-waarde?)Ref.Personality and Individual Differences 12: 1105–1116, 1991

Correlatie tussen lengte van TM beoefening, academische resultaten, en IQ

De lenge van beoefening van Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek was significant gecorreleerd aan zowel academische resultaten (r=.52, p<.001) als IQ (r=.59, p<.01) bij scholieren in een middelbare school waar de Transcendente Meditatie techniek beoefend wordt als deel van het curriculum.Ref.Abstracts of Papers of the Annual Meeting of the Mid-western Educational Research Association, 1988, p.6, Chicago

Snellere groei van intelligentie bij scholieren in Taiwan

E6-Holistic-Improv-Intellectual-Perf362 Taiwanese schoolkinderen werden willekeurig onderverdeeld in 4 groepen, een TM groep en 3 controlegroepen: een groep waar studenten een dutje konden doen, een groep die een contemplatie meditatie beoefende, en een groep waar studenten geen specifieke aandacht kregen. Na 6 tot twaalf maanden merkte men bij de TM groep een zeer significante verbetering tegenover de 3 controlegroepen op 5 verschillende schalen van intellectuele vaardigheid, inclusief 2 schalen van intelligentie, “practical intelligence” p=.00009 en “fluid intelligence” p=.001.  De TM studenten hadden ook een significante verlaging van stress tegenover de controlegroep.Ref.Intelligence 29: 419–440, 2001

Hogere intelligentie bij studenten in Cambodia

E7-Incr-Intell-Remedial-StDeze studie werd uitgevoerd onder Cambodjaanse studenten tijdens een jaar van extra studies in voorbereiding voor het college. Studenten die  de Transcendente Meditatie-programma leerden toonde een significante toename in intelligentie testscores na drie maanden, in tegenstelling tot andere studenten die dienden als controle groep. (p=.001)Ref.Higher Education Research and Development 15: 73–82, 1995

Hogere intelligentie bij scholieren

E4-Increased-IntelligenceMiddelbare scholieren die  de Transcendente Meditatie techniek leerden toonden verhoogde intelligentie na 14 weken, in tegenstelling tot de controle studenten. (p<.001)Ref.Dissertation Abstracts International  38(7): 3372B–3373B, 1978

relatie tussen lengte van beoefening TM-sidhi programma en groei creativiteit

E28-GreaterIntelCreativityDe lengte van praktijk van het TM-Sidhi-programma (aantal maanden na instructie) bleek significant gecorreleerd te zijn met zowel hogere intelligentie als een hogere creativiteit, rekening houdend met een correctie voor leeftijd, geslacht, opleiding, motivatie, en eerdere lengte van de praktijk van het Transcendente Meditatie-programma.Ref.The Journal of Creative Behavior 19: 270–275, 1985

Correlatie tussen lengte van beoefening van de TM techniek en beter functioneren van de hersenen

Onder 147 lange termijn TM en TM sidhi beoefenaars (gemiddeld 9 jaar beoefening) was een significante correlatie te vinden tussen de lengte van TM beoefening en een hogere score op: visueel Geheugen, niet verbale intelligentie, creativiteit, veldonafhankelijkheid, reactiesnelheid, sensorische snelheid, en motorische snelheid. Hoe langer men de TM en TM sidhi technieken beoefende, hoe hoger de score, wat een indicatie geeft dat Transcendente Meditatie al deze factoren positief beïnvloed.Ref.Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected Papers Vol 3, 257, pp 1954-1966