Langer leven van oudere mensen

H24-Longevity-elderly-follDeze vervolgstudie van een groep bejaarden (een gemiddelde leeftijd 80,7 jaar) die willekeurig werden toegewezen tot het leren van het Transcendente Meditatie Programma of tot drie verschillende controlegroepen, (mindfulness, een andere meditatietechniek en geen meditatiebeoefening) stelde vast , dat degenen die het Transcendente Meditatie Programma geleerd hadden een significanter langer leefden in vergelijking met de andere drie groepen.Ref.Circulation 93: 629 (Abstract), 1996

Gezonder als we ouder worden

H22-Biochemistry-YouthfuBiochemie van aanhoudende jeugdigheid

Hogere niveaus van plasma dehydroepiandrosterone sulfaat (DHEA-S) later in het leven worden geassocieerd met een betere gezondheid. Deze stof over het algemeen af in lichaam na het midden van de jaren twintig. Diegenen die Maharishi’s Transcendente Meditatie-techniek beoefenen bleken hogere niveaus van plasma DHEA-S te hebben dan de controlegroep. Deze grafiek toont de gemiddelde hoogte onder mannelijke TM beoefenaars van meer dan 50 jaar; vrouwen had vergelijkbare resultaten.Ref.Journal of Behavioral Medicine  15: 327–341, 1992

Meer effectieve hersenwerking bij bejaarden

H21-More-Effective-info-pro-v1

Bejaarden die Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek beoefenen, toonden een snellere reactie van de hersenen op visuele stimuli (kortere latentie van P300 response) in vergelijking met een controlegroep van dezelfde leeftijd, Dit soort reactie van de hersenen wordt meestal langzamer met de leeftijd, en deze bevinding dus geeft een aspect van de omkering van het verouderingsproces dat plaatsvindt door middel van regelmatige beoefening van het Transcendente Meditatie programma.Ref.Psychophysiology 26: S29, 1989