Betere leidinggevende kwaliteiten bij werknemers

B33-Incr-Leadership-BhvrMedewerkers van een onderneming in de voedselindustrie die  de Transcendente Meditatie techniek leerden toonden na vier maand een aanzienlijke stijging op een schaal van leiderschapsgedrag, in tegenstelling tot een controlegroep van.werknemers die niet deelnemen aan het programma.Ref.Career Development International 4: 149–154, 1999

Grotere bijdrage aan de organisatie

B23-Incr-Contrib-Organiz-v1Een drie maanden durende prospectieve studie bij managers in een bedrijf voor medische apparaten stelde vast dat diegenen die Transcendente Meditatie geleerd hadden, vergeleken bij controlepersonen, een toename lieten zien in ‘bijdrage aan de organisatie’, hetgeen een gecombineerde index was van observatiegegevens van hogere productiviteit, beter leiderschapsgedrag, betere werkrelaties, grotere vitaliteit, betere geestelijke gezondheid, hogere werkvoldoening en minder boosheid.Ref.Dissertation Abstracts International 57(6): 4068B, 1996

Verminderd verlangen om van job te veranderen

B7-Decr-Desire-to-Chg-Jobs-v1Bij een onderzoek van 42 werknemers die de Transcendente Meditatie techniek geleerd hadden, bleek dat deze minder verlangen hadden om van job te veranderen in vergelijking met een controlegroep.Ref.Academy of Management Journal 17: 362-368, 1974

Grotere effectiviteit van werknemers

B2-Incr-Employee-EffectiveEen onderzoek bij leidinggevenden en arbeiders in de autoindustrie stelde vast dat deze, na drie maanden van regelmatige beoefening van het Transcendente Meditatie Programma, grotere effectiviteit vertoonden vergeleken bij controlepersonen van dezelfde werkplekken.Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal  6: 245–262, 1993

Betere arbeidsprestaties

B1-Improved-Job-PerformanceBij een studie van 42 werknemers die Maharishi’s Transcendente Meditatie Programma geleerd haden, vertoonden deze betere arbeidsprestaties in vergelijking met controlepersonen.Ref.Academy of Management Journal 17: 362–368, 1974

Meer aandacht voor details bij militaire kadetten

D3-Attn-to-Details_CadetsMilitaire academie cadetten die de Transcendente Meditatie-techniek  leerden toonden verbeterde prestaties op een snelheidstest naar de vaardigheid om een specifiek  uit een groot scala aan stimuli te zoeken.Ref.‘Project for introduction of a programme for prevention of stress—Transcendental Meditation’. Centre for Personnel Studies, Department of Teaching and Research, Ministry of the Army, Brazil

Meer success op het werk

Improved Adjustment of Veterans: Increased Employment

Among a group of veterans who were having difficulty integrating into society, those who learned the Transcendental Meditation Programme showed a significant increase in ability to  maintain employment, in comparison to those receiving other forms of treatment at a Vocational Rehabilitation Unit.

Reference: Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation and TM-Sidhi Programme: Collected Papers, Volume 3: 2123–2127, 1989.

Meer success op het werk

D5-Exec-of-Orders_Cadets

Military cadets at a training academy who learned the Transcendental Meditation Programme showed improved ability to execute orders of increasing logical complexity, such as orders that involved a sequence of responses or those that required alternate responses based on existing conditions.Ref.‘Project for introduction of a programme for prevention of stress—Transcendental Meditation’. Centre for Personnel Studies, Department of Teaching and Research, Ministry of the Army, Brazil