Betere persoonlijke relaties

gevangenen in een maximaal beveiligde gevangenis (voor zware misdaders) die  de Transcendente Meditatie techniek leerden bleken een signifciant verminderde neiging tot geweld hebben in vergelijking met de controlegroep.

Reference: Criminal Justice and Behavior 5: 3–20, 1978.

Verminderde Agressie bij Gevangenen

R14-Dec-Agress-Prison-v1Gevangenen in een maximaal beveiligde gevangenis die  de Transcendente Meditatie techniek leerden toonden een signifciante verminderde agressie in vergelijking met de controlegroep.Ref.Journal of Offender Rehabilitation 36: 127–160, 2003

Beter sociaal gedrag bij jeugdcriminelen

R8-Impr-Intrepers-BhvrJongeren die naar een jeugdrechtbank werden verwezen voor een wettelijke overtreding toonde een significante verbetering in sociaal gedrag, zoals beoordeeld door de ouders, na het leren van de Transcendente Meditatie techniek.Ref.Dissertation Abstracts International 34(8): 4732A, 1974

Minder impulsiviteit bij fabrieksarbeiders

B20-Decr-Impulsiveness-IndEen onderzoek bij  Sumitomo Heavy Industries door het Japanse National Institute of Industrial Health stelde afname van impulsiviteit vast bij de groep van 427 arbeiders die het Transcendente Meditatie Programma geleerd hadden, in vergelijking met een groep van 308 controlepersonen.Ref.Japanese Journal of Industrial Health 32: 656, 1990