GRATIS TM INTRO LEZING

Veurne di, 28. mei 2024 om 19:30, di, 11. jun 2024 om 19:30

Kies een andere stad

Rapport van de Koninklijke academie van Geneeskunde (KAG) over TM

Slordig werk, of opgezet spel?

Overal ter wereld krijgt de TM techniek meer en meer ondersteuning, van zowel wetenschappers, de media als regeringsinstanties. In België wordt de bevolking echter afgeschrikt, hoofdzakelijk door een rapport van de Koninklijke Academie van Geneeskunde dat de wetenschappelijke waarde van TM in twijfel trekt.

Dit rapport bevat echter zoveel foutieve informatie (meer dan 20 grove wetenschappelijke fouten op 2 bladzijden text) dat niemand nog twijfel heeft dat dit alleen maar een kwestie van slordig werk was. Het lijkt eerder een uitgebreid opgezet spel van een industrie die haar belangen probeert te beschermen. Een niet al te intelligent spel, trouwens, want het is zo doorzichtig dat iedereen met een beetje kennis van zaken er zo doorkijkt.

De achtergrond

De Belgische “sektecommissie” (Informatie en Adviescentrum voor schadelijke sectarische organisaties, of IACSSO) onderzoekt organisaties in Vlaanderen om te kijken of ze een mogelijk gevaar kunnen betekenen voor de Belgische bevolking. De TM organisatie is één van de honderden organisaties die zo onderzocht wordt, waar op zich niets verkeerd mee is, integendeel. De conclusie na meer dan 10 jaar onderzoek van IACSSO was juist dat er geen enkel geval kon gevonden worden van iemand die schade aan de TM techniek had ondervonden, en dit ondanks het feit dat meer dan 10.000 Belgen de TM techniek geleerd hebben gedurende de laatste 45 jaar.

Het IACSSO rapport, waar verschillende kranten over schreven, trekt echter wel het wetenschappelijk onderzoek rond de TM techniek in twijfel. Dit onderzoek zou immers aantonen dat mensen die TM leren juist de omgekeerde effecten merken van mensen die bij een sekte terechtkomen (meer voor zichzelf denken, betere mentale gezondheid, meer harmonieuze relaties met famillie en vrienden, meer success etc.).

Waarom zou IACSSO dit onderzoek dan in twijfel trekken? IACSSO komt tot een negatieve conclusie over het wetenschappelijk onderzoek rond TM door 350 gepubliceerde onderzoeken die positieve effecten aantonen volledig te negeren. Het rapport vermeld meer dan 1000 bronnen als referentie, maar van de 350 wetenschappelijke publicaties met positieve effecten, over het algemeen aanzien als de meest betrouwbare bronnen, wordt er nagenoeg geen enkele vermeld. In de plaats baseert IACSSO haar conclusie enkel op 4 opiniestukken van “experten” die zogezegd geen positief effect konden vinden. Deze opinistukken gingen hoofdzakelijk rond het effect van TM op bloeddruk.

Deze reviews waren alle 4 van zeer twijfelachtige kwaliteit, en ook de motivatie kon in vraag gesteld worden, gezien de auteurs van drie van de vier reviews nauwe banden bleken te hebben met de farmaceutische industrie.

De belangrijkste bron waarop IACSSO haar conclusie echter baseerde was een advies van een ad-hoc commissie van de Koninklijke Academie van Geneeskunde (KAG), dat op vraag van IACSSO werd gerealiseerd.

Het advies

De conclusie van het advies van de KAG was:

Thans is er geen enkel afdoend bewijs voorhanden voor de superioriteit van de TM ten aanzien van andere vormen van meditatie. Er bestaat evenmin theoretische bewijsvoering voor de superioriteit van deze meditatietechniek. De beweringen van de TM-beweging omtrent de wetenschappelijk bewezen superioriteit van haar meditatietechniek zijn dus volkomen onterecht.

“De ad hoc-commissie van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België is dan ook van oordeel dat de zogenaamde wetenschappelijke publicatie van de TM dit epitheton niet verdient en een risico inhoudt voor potentiële patiënten.”

Het is op zich opmerkelijk dat een ad-hoc commissie van de Koninklijke Academie van België tot zulk een conclusie komt wanneer tientallen onderzoeken, gebeurd aan 250 universiteiten en onderzoeksinstellingen, en gepubliceerd in meer dan 100 prestigieuze vaktijdschriften, tot een heel andere conclusie komen.

NIH-logoDit is inclusief de V.S. National Institutes of Health (NIH), het grootste gezondheid onderzoeksinstituut ter wereld, die de laatste 20 jaar meer dan 25 miljoen USD heeft uitgegeven aan TM onderzoek, omdat het de enige alternatieve methode is die een duidelijk aantoonbaar effect kon creëren voor zowel bloeddruk, diabetes, aderverkalking, hartfalen en depressies.

 

 

ahaOok de American Heart Association (AHA) publiceerde onlangs een advies naar dokters gebaseerd op 40 jaar onderzoek naar het effect van meditatie op bloeddruk. Hun conclusie: TM mag voorgeschreven worden door dokters als middel om bloeddruk te verlagen, omdat het onderzoek consistent positieve effecten aantoonde. Alle andere meditatie technieken werden afgeraden vanwege gebrek aan positieve effecten.

Daarmee spreken zowel de NIH als de AHA de bronnen van het IACSSO dossier, alsook de enige wetenschappelijke bron die de KAG vermeld, volledig tegen.

Maar hoe kan de KAG dan tot een andere conclusie komen ?

Als één van de belangrijkste redenen poseren ze:

“Afwezigheid van valabele wetenschappelijke studies”

In de kleine lettertjes vermelden ze echter:

“Het originele document afkomstig van de Stichting Maharishi Global Financing Research werd niet ter beschikking gesteld van de Academie. Bijgevolg geldt haar advies enkel met betrekking tot het werkdocument dat opgesteld is door het IACSSO en de opmerkingen van de verantwoordelijken van de Transcendente Meditatie (TM) in België die als bijlage bij dat document gaan.”

Met andere woorden, de KAG zegt: Wij baseren ons enkel en alleen op de referenties die we van IACSSO hebben gekregen. IACSSO vermeld geen referenties van onderzoeken met positieve effecten, (inclusief de verschillende onderzoeken die wel degelijk de “superioriteit” van TM aantonen) en dus concluderen wij dat deze er niet zijn.

Uiteindelijk wordt hier dus een spelletje gespeeld. IACSSO dekt zich legaal in door te zeggen: “wij maken deze conclusie niet, het is de conclusie van de Koninklijke Academie van Geneeskunde”, de KAG dekt zich anderzijds legaal in door te zeggen: “wij baseren onze conclusie op de informatie die we gekregen hebben van IACSSO.”

Uit het volledige advies van de KAG blijkt duidelijk dat dit allesbalve een objectief advies is. Van bijna elke stelling die dit advies maakt over de TM techniek kan aangetoond worden dat ze niet alleen foutief is, maar dat ze zelfs opzettelijk foutief is, namelijk dat de onderzoekers op de hoogte moesten geweest zijn van de echte feiten, maar ze deze anders voorstellen dan ze zijn. (zie elk punt van de KAG in detail weerlegd)

Waarom zou de KAG zo een rapport publiceren?

De eerste vraag is of de KAG dit rapport werkelijk gepubliceerd heeft. Normaal gezien maken ze al haar publicaties publiek toegankelijk op hun website, maar de publicatie over de Transcendente Meditatie techniek is niet gepubliceerd. “confidentiel” wordt er vermeld op hun website. Weet de KAG dan zelf dat dit rapport wellicht geen staaltje van hoogstaand wetenschappelijke werk is?

Farmaceutische bedrijven boeken jaarlijks miljardenwinsten, met zowat de hoogste winstpercentages van alle industrieën. Er zijn dus zeer veel belangen om deze industrie draaiende te houden. De Koninklijke Academie voor Geneeskunde heeft zonder twijfel een nauwe band met deze industrie.

De 350 wetenschappelijke publicaties rond de TM techniek vormen in essentie de grootste bedreiging voor dit winstmodel die de gezondheidsindustrie ooit gezien heeft. Geen enkele andere methode heeft zoveel bewijs dat het wel degelijk mogelijk is om mensen te leren zichzelf te genezen. Als ziektekosten effectief met 50% zouden kunnen dalen, wanneer mensen leren zichzelf te genezen, dan is dat niet aangenaam voor de gezondheidsindustrie, wel aangenaam voor de belastingbetaler en de Belgische staatskas.

Het wordt dus dringend tijd dat de Belgische regering deze techniek juist gaat ondersteunen. In plaats van via IACSSO (een instantie onder het departement van justitie) te proberen de Belgische bevolking af te schrikken, zou de regering er juist voor moeten zorgen dat de professionele begeleiding die nodig is om de TM techniek correct te leren en te beoefenen terugbetaald kan worden, net zoals dat met alle andere gezondheidszorg gebeurt. Iedereen zou er alleen maar beter van worden, met uitzondering van “de industrie” dan, maar die maken al genoeg winst op onze kosten.

Of TM terugbetaald wordt is geen wetenschappelijke kwestie, het wetenschappelijk bewijs bestaat al 40 jaar. Het is een politieke kwestie. Op dit moment heeft de “industrie” een ijzersterk lobbynetwerk dat haar belangen in de politiek zal verzekeren. Als kleine VZW kan de belgische TM organisatie hier niet tegen op. Het enige wat wij kunnen doen is laten weten dat de oplossing voor ons gezondheidsprobleem bestaat, en hopen dat voldoende belgen aan hun regering gaan vragen om dit de aandacht te geven die het verdient.

Onderteken hier de petitie

 

Leer Transcendente Meditatie in Veurne

no, 8630, Veurne Klik hier voor de kaart

GRATIS TM INTRO LEZING

Infolezingen zijn gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt, reserveer uw plaats via het inschrijvingsformulier hieronder.

Datum en tijd
Tijd
di, 28. mei 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 11. jun 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 25. jun 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 23. jul 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 6. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
Geen van deze datums passen. Hou mij op de hoogte van nieuwe datums
verwittig me verwittig me ×

Veurne TM Centrum

no, 8630, Veurne

centerMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map

Andere locaties voor info-lezingen in België

countryMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map