GRATIS TM INTRO LEZING

Veurne di, 25. jun 2024 om 19:30, di, 23. jul 2024 om 19:30

Kies een andere stad

Een aangename en gemakkelijke manier om ADHD te verlagen

Verminder de stress, en een hoge ADHD daalt van zelf.

“Geen enkele ander ‘stress management techniek’ komt in de buurt van de hoeveelheid harde data over TM die de bewering van stressvermindering ondersteunen.”
Norman Rosenthal, MD, U.S. National Institutes of Mental Health

Wat je hieronder zal lezen klinkt misschien te mooi om waar te zijn…

Een eenvoudige, aangename techniek die een groter effect heeft dan de meeste medicijnen, en zonder één enkel neveneffect – dat klinkt te mooi om waar te zijn. Maar de voordelen van Transcendente Meditatie voor de gezondheid – waaronder hoge ADHD – worden bevestigd door honderden studies aan  250 universiteiten en onderzoeksinstellingen overal ter wereld, waaronder:

university-logos-EU

Dit is hoe het werkt: diepe rust verwijdert diepe stress.

Zes miljoen beoefenaars en 40 jaar onderzoek bevestigen dat Transcendente Meditatie de meest succesvolle relaxatiemethode ter wereld is, omdat het een veel diepere rusttoestand teweeg brengt dan eender welke andere vorm van relaxatie.

Een onderzoek van Harvard Medical School toont aan dat als de geest transcendeert, het lichaam in een toestand van diepe rust komt – veel dieper dan zelfs bij de diepste slaap – en dat gebeurt ook nog eens veel vlugger (Ref. Scientific American 226:84-90 1972). De rusttoestand in deze grafiek is vanuit een zittende houding en geeft op zichzelf niet aan dat ze dieper zou zijn dan tijdens slaap. Niettemin is dit de gemiddelde rusttoestand gedurende de TM-beoefening. Meer gedetailleerd onderzoek toont aan dat gedurende het transcenderen zelf de rust nog veel dieper gaat. Een meta-analyse van 30 studies die de diepe rust tijdens TM behandelt, is gepubliceerd in American Psychologist, 1987, 42: 879-881.

Deze diepe rust geeft aan het lichaam de kans om zelfs de diepste traumatische stressen effectief te verwijderen, vaak in slechts enkele weken. In een studie over oorlogsveteranen met PTSD had de TM-groep zulke goede resultaten dat na drie maanden 70% van de veteranen waren genezen, terwijl er bij de controlegroep – die een standaard psychotherapiebehandeling kregen – geen enkele verbetering werd gezien (Ref. Journal of Counseling and Development 64: 212–215, 1985). Verschillende andere studies bevestigen deze resultaten (Ref. Military Medicine 176 (6): 626-630, 2011 Ref.Journal of Traumatic Stress. 2013:1-14).

cnn no background Het effect van TM op traumatische stress was zo indrukwekkend dat het op CNN kwam (zie CNN video) en het US leger ondersteunt TM nu.

Deze video toont voorbeelden van de kracht van TM om stress te verminderen, en waarom meer en meer wetenschappers, beroemdheden en regeringen de TM-techniek nu ondersteunen.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Daling van de ADHD: het onderzoek

“Het bijzondere aan Transcendente Meditatie is het heel grondige onderzoek dat aantoont dat deze techniek een impact heeft op dingen waarvan we dachten dat ze niet konden veranderen.”
Dr. Oz

Video: significante daling van ADHD symptomen na drie tot zes maanden TM-beoefening

Een recent TM-onderzoek onder kinderen met ADHD had zo’n opmerkelijke resultaten dat de Amerikaanse Televisie er reportages over maakte.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Hoe kan een eenvoudige meditatietechniek ADHD beïnvloeden?

ADHD is een combinatie van twee factoren die samenspelen.

– Attention Deficit: impulsiviteit, gebrek aan concentratie (hersenen)

– Hyperactivity: Moeilijkheid om tot rust te kunnen komen (lichaam)

Hieronder bespreken we hoe door de ervaring van transcenderen beide factoren tegelijk zullen verminderen en verdwijnen. In veel gevallen is ADHD eigenlijk een diagnose van stress gerelateerde symptomen. Transcenderen heeft het omgekeerde effect van stress op zowel lichaam als hersenen, en zal de oorzaak van ADHD verwijderen.

Het effect van stress op de hersenen

De prefrontale cortex – het gedeelte van de hersenen vlak boven de ogen – is verantwoordelijk voor onze hogere functies van denken (zoals impulscontrole, lange-termijn plannen, moreel denken, beslissen of iets juist of fout is). Men noemt dit gedeelte wel eens de CEO – de algemene directeur -van de hersenen, omdat daar meestal alle beslissingen genomen worden. De prefrontale cortex is dat gedeelte van de hersenen dat mensen onderscheidt van dieren.

Normaal functioneren van de hersenen

Bij een normaal functioneren van de hersenen gaat de stroom van informatie als volgt: informatie komt binnen via de zintuigen, wordt naar de prefrontale cortex gestuurd en daar verwerkt, en de genomen beslissing wordt vervolgens doorgestuurd naar het motorisch gedeelte, die de nodige spieren aanstuurt om te reageren.

 

Functioneren van de hersenen onder stress.

In een toestand van stress verandert deze stroom van informatie. De informatie gaat niet langer langs de prefrontale cortex, maar gaat direct van het zintuiglijk gedeelte naar het motorisch gedeelte.

Er is een hele goede reden waarom wij zo ontworpen en geëvolueerd zijn. Als wij bijvoorbeeld een straat oversteken, en er komt een auto op ons af, dan willen we niet gaan nadenken over wat we nu zouden moeten doen. We moeten onmiddellijk – instinctief – uit de weg springen. Het mechanisme waarbij de werking van de prefrontale cortex uitgeschakeld wordt al we onder stress komen, is er dus om ons te beschermen.

Dit mechanisme is dus perfect bij acute stress, maar was niet bedoeld voor situaties van chronische stress. Als mensen continu onder stress staan, wordt de prefrontale cortex gedurende lange periodes uitgeschakeld en wordt de communicatie tussen de prefrontale cortex en de rest van de hersenen bijna permanent verstoord. Men kan zich niet meer concentreren, en we kunnen onze impulsiviteit niet meer onder controle houden.

Transcenderen: het tegengif voor stress.

Maharishi Schoo Meditating_1Transcenderen is een ervaring die zo oud is als de mensheid zelf, en wordt al vele duizenden jaren beschreven als de hoogste menselijke ervaring, een essentiële ervaring voor onze volledige ontwikkeling als mens. Het is een unieke bewustzijnstoestand waar de geest volledig tot stilte komt, en in zekere zin thuis komt. Onze bewuste aandacht – die normaal gezien gericht is op één punt van aandacht – komt terug naar zichzelf, een toestand van zuiver zijn.

In de oudheid hadden mensen een volledig natuurlijke techniek om naar deze toestand te gaan, maar doorheen de tijd is men deze techniek verkeerd gaan interpreteren. De natuurlijke techniek ging verloren, en men is beginnen moeite te doen, en dit via allerlei vormen van concentratie.

De Transcendente Meditatie-techniek is de herontdekking van het volledig natuurlijke proces van meditatie, om op een volledig moeiteloze wijze deze ervaring van transcenderen op te wekken. Met de juiste professionele begeleiding is het eenvoudig aan te leren en aangenaam om te beoefenen, zelfs voor kinderen (of volwassenen) met ADHD. Maar het heeft zeer diepgaande effecten op zowel lichaam (diepe rust) als hersenen, waardoor de oorzaak van ADHD verdwijnt.

Transcenderen heeft een meetbaar effect op de hersenen

EEG

Telkens een deel van de hersenen actief is, is er een elektrische activiteit die kan worden gemeten door een elektro-encefalograaf (EEG).

Deze EEG-golfvormen (hersengolven) van verschillende delen van de hersenen kunnen door een computer wiskundig geanalyseerd worden. De computer kan berekenen in welke mate de verschillende golfvormen overeenstemmen (= coherentie vertonen). Als de hersengolven volledig coherent zijn, betekent dit dat de verschillende delen van de hersenen gecoördineerd samenwerken. Ze functioneren als één geheel.

Zoals we eerder zagen, is bij ADHD-patiënten de coördinatie tussen de verschillende gedeeltes van de hersenen verstoord, wat leidt tot gebrek aan concentratie en impulsiviteit. Dit is ook duidelijk meetbaar. ADHD-patiënten hebben een abnormaal lage EEG-coherentie tussen de verschillende gedeeltes van de hersenen. EEG-coherentie is gewoon een manier om de graad van coördinatie objectief te meten.

Net zoals we eerder zagen hoe transcenderen een omgekeerde effect heeft op het lichaam (diepe rust) dan dat stress veroorzaakt, blijkt het ook het omgekeerde effect te hebben op de hersenen. Uit 40 jaar onderzoek en meer dan 50 wetenschappelijke publicaties blijkt keer op keer dat tijdens TM-beoefening de EEG-coherentie significant stijgt (voor meer info hoe dit werkt: Transcenderen = volledige hersenontwikkeling). Deze stijging van coherentie kan in real time weergegeven worden tijdens de TM-beoefening, zoals in onderstaande video:

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Deze sterke stijging van EEG-coherentie blijkt uniek aan het natuurlijke proces van Transcendente Meditatie. Met andere meditatie- of relaxatietechnieken die concentratie vereisen, blijkt dit effect niet voor te komen, of in veel mindere mate.

Hoe meer iemand deze ervaring van hoge EEG-coherentie heeft, hoe meer de hersenen beginnen te wennen aan deze toestand, waardoor de EEG-coherentie ook buiten de periodes van TM-beoefening gaat stijgen – zoals onderstaand onderzoek aantoonde (Ref. Travis, F. and Arenander, A. International Journal of Neuroscience, 2006).

EEG long term

Deze grafiek laat de evolutie van gemiddelde EEG-waarden zien van 50 studenten over 12 maanden. Het toont aan dat er tijdens de TM-beoefening geen verschil is tussen de EEG-coherentie bij iemand die twee maanden TM en iemand die het al 12 maanden beoefent. Transcenderen is dus niet iets waar men beter in wordt, naarmate de tijd dat men het beoefent. Het is integendeel een volledig natuurlijk proces dat reeds vanaf de eerste zitting activeert, ook bij ADHD-patiënten. We zien echter wel een verschil in de periodes buiten de TM-beoefening, dus tijdens de activiteiten: mettertijd gaat de hogere EEG-coherentie zich daar meer en meer stabiliseren.

Het onderzoek: significant verminderde ADHD-symptomen na drie tot zes maanden TM-beoefening.

Tijdens het onderzoek (besproken in de eerdere V.S.-videoclip) werden kinderen tussen 11 en 14 jaar met ernstige ADHD-symptomen willekeurig ingedeeld in een groep die onmiddellijk TM leerde en een controlegroep die drie maanden moest wachten om de techniek te leren. De TM-groep toonde een significante vermindering van ADHD-symptomen na slechts drie maanden TM-beoefening, terwijl er bij de controlegroep geen verbetering merkbaar was. Nadat de controlegroep ook TM beoefende, was er een gelijkaardige verbetering na drie maanden, terwijl de eerste groep verder bleef verbeteren.

ADHD-Theta-betaDit is duidelijk zichtbaar op deze grafiek die de evolutie van Thèta/Bèta ratio van hersengolven van de kinderen over zes maanden weergeeft. Het is al een tijdje bekend dat deze ratio uitzonderlijk hoog is bij ADHD-patiënten, en rechtstreeks gerelateerd is aan ADHD-symptomen. Na zes maanden TM-beoefening was deze ratio echter bijna terug normaal.

Men kan een gelijkaardig effect zien bij de EEG-coherentiemetingen bij deze kinderen. De volgende grafiek toont gemiddelde waardes van coherentie tussen verschillende gedeeltes van de hersenen, weergegeven door lijnen. De lijnen geven een groei weer van EEG-coherentie na drie maanden TM-beoefening tegenover de controlegroep, en vervolgens na zes maanden, wanneer de controlegroep ook TM aanleerde. Hoe dikker de lijn, hoe hoger de groei van coherentie.

ADHD EEG coherence

 

Het resultaat is duidelijk. Bij de controlegroep is er geen verschil na drie maanden, bij de TM-groep is er daarentegen een sterke stijging van EEG-coherentie. Als de controlegroep dan na drie maanden ook TM beoefent, is er na zes maanden ook bij hen een sterke stijging van EEG-coherentie.

Het resultaat was overduidelijk in de klas. De kinderen waren aandachtiger, konden hun impulsen beter controleren, hadden betere organisatorische vaardigheden en konden beter problemen oplossen. Hun prestaties op school gingen erop vooruit en ze hadden significant minder stress, angst, depressies en woede-uitbarstingen.

chart-adhd

Een techniek kan echter pas effectief zijn, als de kinderen het ook effectief beoefenen, en de beste manier om dit te garanderen is dat het aangenaam is om te doen. Dit bleek het geval te zijn bij TM. Op de vraag “hoe graag doe je jouw TM beoefening” was de gemiddelde antwoordscore 5.3 op een schaal van 0 (helemaal niet graag) tot 7 (zeer graag).

ADHD---Hoe-graag-TM-

De studie werd gepubliceerd in Mind & Brain, The Journal of Psychiatry (2011, Vol 2, No 1). Klik hier om de volledige publicatie online te lezen (engels, ga naar p78).

Meer info over het effect van TM op ADHD: Dokters beantwoorden veelgestelde vragen over TM en ADHD, Wetenschappelijk onderzoek over TM en ADHD, en getuigenissen over TM en ADHD

Transcenderen doet nog veel meer

De ervaring van volledige innerlijke stilte verbetert niet alleen onze gezondheid en ons welzijn, maar het heeft blijkbaar ook een uitzonderlijk effect op ons zelfvertrouwen (zie jezelf zijn) en onze hersenontwikkeling. Wat dan weer een effect heeft op onze intelligentie en creativiteit, ons concentratievermogen, ADHD, enz. U kan hierover meer info vinden op deze website.

Gemakkelijk te leren, aangenaam om te doen

“Ik heb geprobeerd om te mediteren maar ik kon het niet. Ik was al tot de conclusie gekomen dat ik er blijkbaar niet toe in staat was…Toen ik TM leerde was dat precies wat ik nodig had. Wat me het meest verbaasde was dat het het makkelijkste is dat ik ooit heb gedaan…Ik heb het mijn hele familie laten leren.”
Cameron Diaz. 

In tegenstelling tot andere meditatietechnieken – die vaak een of andere vorm van concentratie vereisen of vormen van geestelijke controle – is Transcendente Meditatie een volledig moeiteloze en natuurlijke techniek.

Het is zo gemakkelijk om te leren dat zelfs mensen die denken dat ze nooit in staat zullen zijn om te mediteren het met succes kunnen beoefenen. Het is bovendien zo aangenaam om te doen dat de 20 minuten waarin TM wordt beoefend, vaak de momenten zijn waar naar wordt uitgekeken.

Heb je 90 minuten om te ontdekken hoe alles kan veranderen

Om te begrijpen hoe een eenvoudige techniek zoveel voordelen kan hebben, kan je inschrijven voor de gratis informatielezing. Door bijgaand formulier in te vullen zal je in staat zijn om:

  • Kennis te maken met een gecertifieerd TM-leraar
  • Alles te leren over de voordelen van 20 minuten TM twee maal per dag
  • Alle vragen te stellen die je mocht hebben
  • Een TM-cursus af te spreken

Deze gratis infolezing is zonder verplichting om de cursus verder te volgen.

De TM-cursus zelf bestaat uit een persoonlijke instructie sessie en vier opvolg-sessies van telkens ongeveer twee uur om de techniek te leren (396€) plus een opvolg-programma gedurende de volgende zes maanden om de ervaringen te verdiepen en correcte beoefening te verzekeren, inclusief een weekend meditatiecursus. (100€/maand, exclusief hotelkosten voor het weekend).

Leer Transcendente Meditatie in Veurne

no, 8630, Veurne Klik hier voor de kaart

GRATIS TM INTRO LEZING

Infolezingen zijn gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt, reserveer uw plaats via het inschrijvingsformulier hieronder.

Datum en tijd
Tijd
di, 25. jun 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 23. jul 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 6. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 20. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 20. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
Geen van deze datums passen. Hou mij op de hoogte van nieuwe datums
verwittig me verwittig me ×

Veurne TM Centrum

no, 8630, Veurne

centerMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map

Andere locaties voor info-lezingen in België

countryMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map