GRATIS TM INTRO LEZING

Veurne di, 25. jun 2024 om 19:30, di, 23. jul 2024 om 19:30

Kies een andere stad

ADHD: Symptomen of oorzaak behandelen?

 

GRATIS TM INTRO LEZING

Veurne di, 25. jun 2024 om 19:30, di, 23. jul 2024 om 19:30

Kies een andere stad

Beperkt aantal plaatsen


Stress is de grootste vijand van ADHD. De Transcendente Meditatie-techniek is de meest beoefende en onderzochte stress-management methode. Zo eenvoudig en aangenaam dat zelfs kinderen met ernstige ADHD-symptomen de techniek kunnen beoefenen.

Uit ervaringen van 6 miljoen TM-beoefenaars en 40 jaar onderzoek, blijkt TM de meest succesvolle techniek om zowel stress, angst, depressie, insomnia, verslavingen, burn-outs, ADHD, hoge bloeddruk, cholesterol, diabetes, fibromyalgie enz. te verminderen. Bovendien versterkt de techniek  zelfvertrouwen en intellectueel en creatief potentieel.

Hieronder leggen we uit wat TM is, en waarom het een effectieve behandeling voor ADHD blijkt te zijn.

Transcenderen… meer dan relaxatie

girl meditatingMeditatie wordt steeds meer overwogen om stress onder controle te houden. Transcenderen doet echter veel meer. Ze wordt in de oudste geschriften ter wereld beschreven als de hoogste menselijke ervaring. Een ervaring die essentieel is voor volledige ontwikkeling. Vandaag kan men dit wetenschappelijk bevestigen, door objectief te meten wat in het lichaam en de hersenen gebeurt tijdens Transcendente Meditatie beoefening:

  1. uitzonderlijk diepe toestand van rust, veel dieper dan slaap;
  2. diep gevoel van geluk, meetbaar via stijging van gelukshormonen;
  3. Activeren van het helend vermogen van ons lichaam;
  4. vermindering van ADHD symptomen

Transcenderen = Diepe rust

Transcenderen is een toestand waarbij de geest volledig tot stilte komt. Zonder dat men ‘iets’ moet proberen om dit te bereiken. Deze toestand gaat gepaard met diepe lichamelijke ontspanning, veel dieper dan slaap.

posterA2-2-deeprest-05

Op deze grafiek – onderzoek aan Harvard University – zien we dat TM-beoefening je bijna onmiddellijk in een toestand van lichamelijke ontspanning brengt. Deze rust gaat veel dieper dan de rust die meestal pas na enkele uren slaap bereikt wordt (hier gemeten door een daling van zuurstofverbruik)[1],[2]. 30 studies bevestigen de diepe rust tijdens TM-beoefening.

Deze diepe rust activeert de kracht van het lichaam om zichzelf te genezen.

We weten dat tijdens ontspanning het lichaam spanning gaat ont-spannen. Het lichaam kan de diepste spanningen – zelfs traumatische stress – op natuurlijke wijze verwijderen, op voorwaarde dat de toestand van ontspanning diep genoeg gaat.

cnn story

Uit een recente studie (zie CNN video) bleek dat Irak oorlogsveteranen na slechts acht weken TM-beoefening 50% minder symptomen van Post Traumatische Stress Stoornissen (PTSS) vertoonden. Een nooit eerder gezien resultaat  [3]

Dit bevestigde een eerder onderzoek met Vietnam-oorlogsveteranen.

posterA2-5-mentalhealth-02

Na drie maanden TM stelde men een significante daling vast van PTSS, angst, depressie en insomnia, en had 70% van de patiënten geen verdere behandeling nodig. Bij de controlegroep die de standaard psychotherapie-behandeling kreeg, was geen verbetering merkbaar. [4]

Problemen bij PTSS zitten veel dieper dan die van ons. Therapie kan er niet aan. Als TM helpt – waar geen andere methode dat kan-  gaan we ervan uit dat het bij iedereen stress vermindert.

Volgende video toont hoe krachtig dit is bij diegenen die met zware stress te maken hebben, en waarom meer en meer wetenschappers, onderwijzers, beroemdheden en regeringen de TM-techniek ondersteunen.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

scroll-banner-nl

Op zoek naar geluk

De oude teksten beschreven de ervaring van transcenderen als ‘terugkomen naar een innerlijke bron van oneindige gelukzaligheid’. Dit is waarom de geest spontaan zal transcenderen, zonder dat we er moeite voor moeten doen. De geest gaat van nature op zoek naar deze ervaring.

Vandaag kan men deze toestand objectief meten, door de aanmaak van serotonine – “gelukshormoon” – te meten. Onder stress neemt de serotonine productie af. Tijdens TM-beoefening neemt de serotonine productie in de hersenen spontaan toe.

posterA2-3-serotonin-04

Een te lage serotonine productie is gerelateerd aan problemen als depressies, verslavingen, migraines, insomnia, Alzheimer, woede-uitbarstingen, eetstoornissen enz. Men kan proberen op kunstmatige wijze – via medicijnen – de serotoninegehaltes te manipuleren. Dit blijkt niet altijd effectief en heeft vaak neveneffecten. Door te transcenderen, gebeurt het volledig spontaan. Van de meer dan 350 wetenschappelijke publicaties die de effecten van TM onderzochten, stelde geen enkel een negatief neveneffect vast.

Transcenderen = ons helend vermogen activeren

Als iemand honger heeft, kunnen we hem een vis geven. Of we kunnen hem leren vissen. Stress accumuleert zich doorheen het leven en verstoort het normale functioneren van het zenuwstelsel. Op den duur uiten deze verstoringen zich in allerlei gezondheidsproblemen. Transcenderen geeft het lichaam de mogelijkheid om de diepste spanningen te verwijderen. En dus de oorzaak van de meeste gezondheidsproblemen te verwijderen.
Wij zijn veel krachtiger om onszelf te genezen dan we denken.

Dit blijkt uit een studie van de gezondheidsstatistieken van 2000 TM-beoefenaars vergeleken tegenover de norm, over een periode van vijf jaar. Bij de TM-groep waren er tot 70% minder ziekenhuisopnames, vooral bij de oudere bevolking. Bij specifieke gezondheidsproblemen waren er 87% minder opnames voor hart- en vaatziektes en 60% minder opnames voor kanker (Ref. Psychosomatic Medicine 49: 493–507, 1987). Dit zijn nooit eerder geziene resultaten.  Ze kunnen grote verandering in de gezondheidsindustrie (die ons hopen belastingsgeld kost) brengen.

posterA2-7-hospitaladmission-06

Honderden studies, inclusief meer dan 25 miljoen USD aan TM-onderzoeken in samenwerking met de National Institute of Health, bevestigen de effecten van TM op onze gezondheid (Ref. http://doctorsontm.org/national-institutes-of-health)

Heeft u twee minuten tijd om het systeem te veranderen?

40 jaar onderzoek, 350 wetenschappelijke publicaties en 5000 pagina’s aan onderzoeksdocumenten die uitsluitend positieve effecten bevestigen: de Transcendente Meditatietechniek is de meest onderzochte – en wellicht de meest effectieve – methode van preventieve gezondheidszorg. Waarom wordt de kost van de TM-cursus dan niet terugbetaald door de ziekenfondsen?

Onlangs werd een petitie opgestart om natuurlijke en alternatieve geneeswijzen (waaronder TM) een eerlijke kans te geven. Deze stond na één week tijd in de top 5 van meest succesvolle Vlaamse petities van 2015. Help ons dit momentum gaande te houden door deze petitie te ondertekenenen door te sturen. (klik op de Facebook oproep hieronder).

Screen Shot 2015-04-09 at 17.44.39 1

Deel deze oproep met anderen via Facebook.

Transcenderen, en ADHD vermindert (of verdwijnt)

Video: significante daling van ADHD symptomen na drie tot zes maanden TM-beoefening

Een recent TM-onderzoek bij kinderen met ADHD had zo’n opmerkelijke resultaten dat de Amerikaanse televisie er reportages over maakte.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Hoe kan een eenvoudige meditatietechniek ADHD beïnvloeden?

ADHD is een combinatie van twee factoren die samenspelen.

– Attention Deficit: impulsiviteit, gebrek aan concentratie (hersenen);

– Hyperactivity: moeilijkheid om tot rust te kunnen komen (lichaam).

Hieronder bespreken we hoe – door de ervaring van transcenderen – beide factoren tegelijk verminderen en verdwijnen. In veel gevallen is ADHD een diagnose van stress-gerelateerde symptomen. Transcenderen heeft het omgekeerde effect op zowel lichaam als hersenen, en zal de oorzaak van ADHD verwijderen.

Het effect van stress op de hersenen

De prefrontale cortex – het gedeelte van de hersenen vlak boven de ogen – is verantwoordelijk voor onze hogere functies van denken, zoals impulscontrole, lange-termijnplannen, moreel denken en beslissen of iets juist of fout is. Men noemt dit gedeelte wel eens de CEO – de algemene directeur -van de hersenen, omdat daar meestal alle beslissingen genomen worden. De prefrontale cortex is dat gedeelte van de hersenen dat mensen onderscheidt van dieren.

Normaal functioneren van de hersenen
Bij normaal functioneren van de hersenen gaat de stroom van informatie als volgt: informatie komt binnen via de zintuigen, wordt naar de prefrontale cortex gestuurd, wordt daar verwerkt en de genomen beslissing wordt doorgestuurd naar het motorisch gedeelte, die de nodige spieren aanstuurt om te reageren.

 

Functioneren van de hersenen onder stress.
In een toestand van stress verandert deze stroom van informatie. De informatie gaat niet langer langs de prefrontale cortex, maar gaat direct van het zintuiglijk gedeelte naar het motorisch gedeelte.

Er is een goede reden waarom wij zo ontworpen en geëvolueerd zijn. Als wij bijvoorbeeld een straat oversteken, en er komt een auto op ons af, willen we niet gaan nadenken over wat we nu zouden moeten doen. We moeten onmiddellijk – instinctmatig – uit de weg springen. Het uitschakelen van de prefrontale cortex onder invloed van stress is er dus om ons te beschermen.

Dit mechanisme was echter niet bedoeld voor situaties van chronische stress. Als mensen continu onder stress staan, wordt de prefrontale cortex niet alleen uitgeschakeld, maar gebeurt dit continu. De communicatie tussen de prefrontale cortex en de rest van de hersenen wordt permanent verstoord. Men kan zich niet meer concentreren, en de impulsiviteit is niet meer onder controle te houden.

Transcenderen: het tegengif voor stress

Maharishi Schoo Meditating_1Transcenderen is een ervaring die zo oud is als de mensheid zelf. Ze wordt al duizenden jaren beschreven als de hoogste menselijke ervaring, een essentiële ervaring voor onze volledige ontwikkeling als mens. Het is een unieke bewustzijnstoestand waar de geest tot stilte komt, en in zekere zin thuis komt. Onze bewuste aandacht komt terug naar zichzelf, een toestand van zuiver ‘zijn’.

In de oudheid hadden mensen een volledig natuurlijke techniek om naar deze toestand te gaan. Doorheen de tijd ging men meditatie verkeerd interpreteren en natuurlijke techniek ging verloren. Men begon ‘moeite’ te doen via allerlei vormen van concentratie.

De Transcendente Meditatietechniek is de herontdekking van het natuurlijke proces van meditatie, dat op moeiteloze wijze de ervaring van transcenderen opwekt. Met de juiste professionele begeleiding is het eenvoudig te leren, en aangenaam te beoefenen, zelfs voor kinderen (of volwassenen) met ADHD. Tegelijk heeft het zeer diepgaande effecten op zowel ons lichaam (diepe rust) als onze hersenen, waardoor de oorzaak van ADHD verdwijnt.

Transcenderen heeft een meetbaar effect op de hersenen

EEGTelkens een deel van de hersenen actief is, is er een elektrische activiteit die kan worden gemeten door een elektro-encefalograaf (EEG)

Deze EEG-golfvormen (hersengolven) van verschillende delen van de hersenen kunnen door een computer wiskundig geanalyseerd worden. De computer kan berekenen in welke mate de verschillende hersengolven overeenstemmen (= coherentie vertonen). Als de hersengolven volledig coherent zijn, betekent dit dat de verschillende delen van de hersenen gecoördineerd samenwerken. Ze functioneren als één geheel.

Zoals eerder aangetoond is bij ADHD-patiënten de coördinatie tussen verschillende gedeeltes van de hersenen verstoord, wat leidt tot gebrek aan concentratie en impulsiviteit. Dit is duidelijk meetbaar. ADHD-patiënten hebben een abnormaal lage EEG-coherentie tussen de verschillende gedeeltes van de hersenen. EEG-coherentie is een manier om de graad van coördinatie objectief te meten.

Net zoals we eerder zagen hoe transcenderen het omgekeerde effect van stress heeft op het lichaam (diepe rust), blijkt het ook het omgekeerde effect van stress te hebben op de hersenen. Uit 40 jaar onderzoek en wetenschappelijke publicaties blijkt telkens weer dat tijdens TM-beoefening de EEG-coherentie significant stijgt (voor meer info: Transcenderen = volledige hersenontwikkeling). Deze stijging van coherentie kan in real time berekend worden tijdens de TM-beoefening, zoals onderstaande video aantoont:

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Deze sterke stijging van EEG-coherentie blijkt uniek aan het natuurlijke proces van Transcendente Meditatie. Met andere meditatie- of relaxatietechnieken die concentratie vereisen, blijkt dit effect niet voor te komen, of in veel mindere mate.

Hoe meer iemand deze ervaring van hoge EEG-coherentie heeft, hoe meer de hersenen zich aanpassen aan deze toestand, waardoor EEG-coherentie ook buiten de periodes van TM-beoefening stijgt, zoals onderstaand onderzoek aantoonde (Ref.Travis, F. and Arenander, A. International Journal of Neuroscience, 2006).

EEG long term

Deze grafiek laat de evolutie van gemiddelde EEG-waarden zien van 50 studenten over 12 maanden. Het toont aan dat er tijdens de TM beoefening geen verschil is tussen EEG-coherentie bij iemand die twee maanden TM en iemand die het 12 maanden beoefent. Transcenderen is niet iets waar je beter in wordt naarmate je het beoefent. Het is zo’n volledig natuurlijk proces dat je het vanaf de eerste zitting kan activeren, ook ADHD-patiënten. We zien echter wel een verschil buiten de TM-beoefening, dus tijdens de dagelijkse activiteit: de hogere EEG coherentie gaat zich meer en meer stabiliseren.

Het onderzoek: significant verminderde ADHD-symptomen na drie tot zes maanden TM-beoefening.

Tijdens het onderzoek (besproken in de eerdere V.S. videoclip) werden kinderen met ernstige ADHD-symptomen tussen 11 en 14 jaar willekeurig ingedeeld in een groep die onmiddellijk TM leerde en een controlegroep die drie maanden moest wachten. De TM-groep toonde een significante vermindering van ADHD-symptomen na slechts drie maanden TM-beoefening, terwijl er bij de controlegroep geen verbetering merkbaar was. Nadat de controlegroep ook TM leerde, was er een gelijkaardige verbetering na drie maanden, terwijl de eerste groep verder bleef verbeteren.

ADHD-Theta-betaDit is zichtbaar op deze grafiek die de evolutie van de Thèta/Bèta-ratio van hersengolven van de kinderen over zes maanden weergeeft. Het is al een tijdje bekend dat deze ratio uitzonderlijk hoog is bij ADHD-patiënten, en rechtstreeks gerelateerd is aan ADHD-symptomen. Na zes maanden TM-beoefening stond ze echter bijna terug op het normale niveau.

Men kan een gelijkaardig effect zien bij de EEG-coherentiemetingen bij deze kinderen. De volgende grafiek toont gemiddelde waardes van coherentie tussen verschillende gedeeltes van de hersenen, weergegeven door lijnen. De lijnen geven een groei weer van EEG-coherentie na drie maanden TM tegenover de controlegroep, en dan na zes maanden, als de controlegroep ook TM leerde. Hoe dikker de lijn, hoe hoger de groei van coherentie.

ADHD EEG coherence

 

Het resultaat is duidelijk, bij de controlegroep is er geen verschil na drie maanden, bij de TM-groep is er daarentegen een sterke stijging van EEG-coherentie. Als de controlegroep na drie maanden TM leert, is er na zes maanden ook een sterke stijging van EEG-coherentie bij de controlegroep.

Het resultaat was overduidelijk in de klas. De kinderen waren aandachtiger, konden hun impulsen beter controleren, hadden betere organisatorische vaardigheden, en konden beter problemen oplossen. Hun prestaties op school gingen erop vooruit en ze hadden significant minder stress, angst, depressies en woede-uitbarstingen.

chart-adhd

Een techniek kan echter pas effectief zijn als de kinderen hem beoefenen, en de beste manier om dit te garanderen is dat het aangenaam is om te doen. Dit bleek het geval: op de vraag “hoe graag doe je jouw TM beoefening” was de gemiddelde antwoordscore 5.3 op een schaal van 0 (“helemaal niet graag”) tot 7 (“zeer graag”).

ADHD---Hoe-graag-TM-

De studie werd gepubliceerd in Mind & Brain, The Journal of Psychiatry (2011, Vol 2, No 1). Klik hier om de volledige publicatie online te lezen (Engels, ga naar p78).

Meer info over het effect van TM op ADHD: Dokters beantwoorden veelgestelde vragen over TM en ADHD, Wetenschappelijk onderzoek over TM en ADHD, en getuigenissen over TM en ADHD

Transcenderen doet nog meer

De ervaring van volledige innerlijke stilte verbetert niet alleen onze gezondheid en ons welzijn, maar het heeft ook een uitzonderlijk effect op ons zelfvertrouwen (zie jezelf zijn) en onze hersenontwikkeling. Wat dan weer effect heeft op onze intelligentie en onze creativiteit, ons concentratievermogen, ADHD, enz.

Hoe leer ik transcenderen?

Echte meditatie is moeiteloos en aangenaam om te doen, het kan door iedereen geleerd worden, en geeft onmiddellijk resultaten.

David-Lynch-Russell-Brand

De ervaring van transcenderen kan je alleen op een natuurlijke en moeiteloze manier bereiken. Het is een ervaring van volledige innerlijke stilte, die je niet bereikt door te ‘proberen’ stil te zijn. Hoe meer je probeert, hoe meer je de geest actief houdt. Dit is waarom de meeste huidige meditatiemethodes die concentratie vereisen nauwelijks effect hebben.

De Transcendente Meditatietechniek wordt onderwezen door een professioneel getrainde leraar. Deze leidt iedereen persoonlijk op een volledig natuurlijke manier naar de ervaring van transcenderen.

Als je deze ervaring eenmaal had, is ze in het geheugen gegrift en zal de geest er daarna spontaan terug naartoe gaan, op natuurlijke en moeiteloze manier. Op voorwaarde dat je de correcte techniek gebruikt. Deze techniek wordt op vier opeenvolgende avonden stap voor stap uitgelegd, gevolgd door een opvolgprogramma om verdere correcte beoefening te verzekeren.

Heb je 1 uur tijd om te ontdekken hoe alles kan veranderen?

Je kan via de links meer info vinden over wat TM is en hoe het werkt en hoe je TM kan leren. De eerste stap is het bijwonen van een gratis en vrijblijvende infolezing. Hier wordt in detail uitgelegd hoe de TM-techniek werkt en wat je ervan kan verwachten. Je krijgt informatie en antwoorden op je vragen, om daarna te beslissen of je de techniek wil leren.

Leer Transcendente Meditatie in Veurne

no, 8630, Veurne Klik hier voor de kaart

GRATIS TM INTRO LEZING

Infolezingen zijn gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt, reserveer uw plaats via het inschrijvingsformulier hieronder.

Datum en tijd
Tijd
di, 25. jun 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 23. jul 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 6. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 20. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 20. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
Geen van deze datums passen. Hou mij op de hoogte van nieuwe datums
verwittig me verwittig me ×

Veurne TM Centrum

no, 8630, Veurne

centerMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map

Andere locaties voor info-lezingen in België

countryMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map