GRATIS TM INTRO LEZING

Veurne di, 25. jun 2024 om 19:30, di, 23. jul 2024 om 19:30

Kies een andere stad

Transcenderen…en spontaan minder drinken


GRATIS TM INTRO LEZING

Veurne di, 25. jun 2024 om 19:30, di, 23. jul 2024 om 19:30

Kies een andere stad

Beperkt aantal plaatsen

Stress is de grootste vijand van eenderwelk verlangen om verslavingen te overwinnen. De Transcendente Meditatie techniek is de meest beoefende en meest onderzochte stress-management methode ter wereld.Uit ervaringen van 6 miljoen TM beoefenaars en 40 jaar onderzoek van 250 verschillende universiteiten blijkt TM ook de meest succesvolle techniek ooit onderzocht te zijn om zowel stress, angst, depressie, insomnia, verslavingen, burnouts, ADHD, hoge bloeddruk, cholesterol, diabetes, fibromyalgie enz. te verminderen, en bovendien meer zelfvertrouwen te krijgen en ons intellectueel en creatief potentieel te ontwikkelen. Hieronder leggen we in iets meer detail uit hoe TM werkt, en hoe het een toestand creëert waar we volledig spontaan minder gaan drinken.

Transcenderen…veel meer dan relaxatie

girl meditating

Meditatie wordt meer en meer overwogen om de stress onder controle te houden, maar de echte ervaring van transcenderen doet veel meer. Transcenderen wordt door de oudste geschriften ter wereld beschreven als de hoogste menselijke ervaring, een ervaring die eigenlijk essentieel is voor onze volledige ontwikkeling. Vandaag kan men dit wetenschappelijk bevestigen, door objectief te meten wat er in het lichaam en de hersenen gebeurt tijdens Transcendente Meditatie beoefening:

  1. een uitzonderlijk diepe toestand van rust, zelfs veel dieper dan slaap.
  2. een diep innerlijk gevoel van geluk, objectief meetbaar via stijging van gelukshormonen.
  3. Activeren van een krachtig helend vermogen van ons eigen lichaam
  4. Transcenderen en spontaan minder drinken

Transcenderen = Diepe rust

Transcenderen is een toestand waar de geest volledig tot stilte komt, een toestand die volledig natuurlijk en spontaan bereikt wordt door TM beoefening, zonder dat men moet proberen om deze toestand te bereiken. Deze toestand gaat ook samen met een uitzonderlijk diepe toestand van lichamelijke ontspanning, veel dieper dan slaap. Dit kan eenvoudig gemeten worden.

posterA2-2-deeprest-05Op deze grafiek, van een onderzoek aan Harvard University, zien we dat bij TM beoefening bijna onmiddellijk in een toestand van lichamelijke ontspanning komt die veel dieper gaat dan zelfs de diepste rust die meestal pas na enkele uren slaap bereikt wordt. (hier gemeten door een daling van zuurstofverbruik)[1],[2]. Meer dan 30 studies rond de wereld hebben de diepe rust tijdens TM beoefening bevestigd.

Het is deze toestand van diepe rust die de innerlijke kracht van het lichaam om zichzelf te genezen activeert.

We weten allemaal dat ontspanning eigenlijk “ont-spanning” is, een toestand waar het lichaam natuurlijk spanning gaat ont-spannen. Het lichaam kan zelfs de diepste spanningen die we hebben, zelfs traumatische stress, op een volledig natuurlijke wijze terug verwijderen, op voorwaarde dat de toestand van ontspanning diep genoeg gaat.

cnn storyUit een recente studie die veel aandacht kreeg van de pers (zie CNN video) bleek dat Irak oorlogsveteranen na slechts 8 weken TM beoefening maar liefst 50% minder symptomen van Post Traumatissche Stress stoornissen (PTSS) hadden, een resultaat dat nog nooit gezien was [3]

Dit was echter gewoon een extra bevestiging van een eerder onderzoek met Vietnam oorlogsveteranen.

posterA2-5-mentalhealth-02

Na 3 maanden TM beoefening was er een significante verbetering voor zowel PTSS, angst, depressie, en insomnia, en had 70% van de patienten geen verdere behandeling nodig. Bij een controlegroep die de standaard psychotherapie behandeling kreeg, was er geen verbetering merkbaar. [4]

Dit zijn mensen met problemen die veel dieper zitten dan die van ons. Therapie kan er gewoon niet aan. Als TM hun kan helpen, zelfs als geen enkele andere methode dat tot nu toe kon, kunnen we ons wellicht inbeelden dat het iedereen kan helpen om stress te verminderen.

Hier is een video met voorbeelden hoe krachtig dit wel is bij diegenen die met zware stress te maken hebben, en waarom meer en meer wetenschappers, onderwijzers, beroemdheden en regeringen de TM techniek ondersteunen.

scroll-banner-nl

Op zoek naar geluk

De oude texten beschreven de ervaring van transcenderen als terugkomen naar een innerlijke bron van oneindige gelukzaligheid. Dit is waarom de geest spontaan zal transcenderen, zonder dat we er ook maar enige moeite voor moeten doen. De geest is op zoek naar deze ervaring.

Vandaag kan men deze toestand objectief meten, door de productie van serotonine, ons “gelukshormoon” te meten. Onder stress zal de serotonine productie afnemen. Tijdens TM beoefening zal de serotonine productie in de hersenen spontaan toenemen.

posterA2-3-serotonin-04

Een te lage serotonine productie is gerelateerd aan heel wat problemen, zoals depressies, verslavingen, migraines, insomnia, Alzheimers, woedeuitbarstingen, eetstoornissen enz. Men kan proberen op kunstmatige wijze, via medicijnen, de serotonine gehaltes te manipuleren, maar dit blijkt lang niet altijd effectief te zijn, en heeft vaak vele neveneffecten. Door te transcenderen gebeurt het volledig spontaan. Van de meer dan 350 wetenschappelijke publicaties die de effecten van TM onderzocht hebben heeft geen enkele een negatief neveneffect gevonden.

Deze toename van serotonine is één van de belangrijkste factoren om verslavingen te overwinnen. Een verslaafde wilt zich gewoon goed voelen, en als dat gevoel natuurlijk terug komt, heeft men geen alcohol meer nodig om dit gevoel te creëren.

De oplossing voor onze gezondheidscrisis…Heeft u 2 minuten tijd om het hele systeem te veranderen?

40 jaar onderzoek, 350 wetenschappelijke publicaties en 5000 paginas aan onderzoeksdocumenten die uitsluitend positieve effecten bevestigen: De Transcendente Meditatie techniek is de meest onderzochte, en wellicht meest effectieve, methode van preventieve gezondheidszorg ooit. Waarom wordt de kost van de TM cursus dan nog steeds niet terugbetaald door onze ziekenfondsen?

Onlangs werd er een petitie opgestart om natuurlijke en alternatieve geneeswijzen (waaronder TM) een eerlijke kans te geven. Deze petitie stond na 1 week tijd al in de top 5 van meest succesvolle Vlaamse petities van 2015. Help ons mee dit momentum gaande te houden door mee deze petitie te ondertekenen, en hem door te sturen. (klik op de Facebook oproep hieronder).

Screen Shot 2015-04-09 at 17.44.39 1

Deel deze oproep met anderen via Facebook.

Transcenderen en spontaan minder drinken

Conclusie van 12 onderzoeken met 4000 proefpersonen: TM werkt, zelfs als niets anders werkt.

Alcoholverslaafden zijn gewone mensen die op zoek zijn om zich goed te voelen, en afhankelijk van alcohol zijn geworden om dit gevoel te creëren. Deze afhankelijkheid zit meestal zeer diep in de psyche gebrand, en kan moeilijk verwijderd worden door oppervlakkige methodes.

We brengen de geest terug thuis, waar hij zich spontaan terug goed voelt, het gevoel waar de geest naar op zoek was. Vervolgens activeert transcenderen het eigen helend vermogen van het lichaam, waardoor de verslaving op lichamelijk niveau kan verwijderd worden. Als gevolg merken alcoholisten dat ze, volledig spontaan, minder behoefte hebben om te drinken. Men probeert niet langer te stoppen, de behoefte om te drinken komt gewoon minder en minder op.

Het wetenschappelijk onderzoek: 4000 proefpersonen bevestigen: TM werkt!

Gedurende de laatste 40 jaar zijn er wereldwijd 14 verschillende wetenschappelijke studies gebeurd rond het effect van Transcendente Meditatie op alcohol verslavingen, met in totaal bijna 4000 proefpersonen.

Als er zoveel studies zijn kan men in plaats van het effect van één studie te bekijken, een veel betrouwbaarder beeld krijgen door een gemiddeld effect te berekenen van alle 14 studies, en dit effect te vergelijken met alle andere methodes die ooit onderzocht zijn rond alcoholisme (83 wetenschappelijke studies met andere methodes). Zo kan men zo een zeer betrouwbaar beeld krijgen van welke methode het beste werkt.

TM is 2 tot 10 keer zo effectief als andere methodes, vooral bij zware drinkers

De vergelijkende analyse maakte duidelijk dat  andere relaxatie en meditatie methodes eigenlijk maar bitter weinig kunnen doen voor alcoholverslaafden, evenmin als voorlichting over de gevolgen van hun verslaving. Het effect van  Transcendente Meditatie  op alcoholgebruik was 2 tot 4 keer zo groot als alle andere methodes ooit onderzocht (p=.009). Het wordt nog indrukwekkender als men het effect van Transcendente Meditatie  op “serious users”, de zware drinkers, bekijkt, zoals in enkele studies gedaan werd. Hier is het effect bijna 10 keer zo groot als met andere methodes. Dit bevestigt de algemene ervaring dat hoe dramatischer het probleem is, hoe groter het effect van transcenderen meestal is. (click op de grafiek om te vergroten)Ref.Alcoholism Treatment Quarterly 11: 13–87, 1994

Hoe langer men TM beoefent, hoe minder de behoefte om te drinken.

Hoe langer TM, hoe minder drank nodig

Zoals bij tabak- en drugverslavingen hebben verschillende studies op gebied van alcoholverslaving de algemene ervaring van TM beoefenaars bevestigd dat hoe langer men de TM techniek beoefent, hoe minder men behoefte heeft om (zwaar) te drinken.

JH12-Decreased-AlcoholDit wordt duidelijk geïllustreerd door deze grootschalige studie met 1.862 TM beoefenaars, uitgevoerd door wetenschappers van Harvard Medical school. (click op grafiek om te vergroten) Het totaal aantal “hard liquor” gebruikers halveert na 10 maand. Maar als we meer in detail kijken zien we dat de “light users” met ongeveer 30% dalen, terwijl het aantal medium en zware gebruikers daalt met bijna 80%, (van 19% voor TM naar 4% na 10 maanden). Voor diegenen de het het meeste nodig hebben, is het effect het sterkst.Ref.Drug abuse: Proceedings of the International Conference, Philadelphia: 1972, pp. 369-376

Opmerking: Dit was geen studie waar proefpersonen TM leerden met de bedoeling om minder te drinken. Onderzoekers bekeken gewoon het spontaan gedrag na een periode van TM beoefening bij 1800 TM beoefenaars. Als men echt de bedoeling heeft om te stoppen is het effect meestal nog veel sterker.

Het toenemend effect naargelang men de techniek langer beoefent is in sterk contrast met de meeste andere methodes. Uit de eerdere meta-analyse blijkt dat van al diegenen die hun behandeling succesvol hebben afgerond, na 1 maand al 35% terug aan het drinken zijn (van 100% onthouders naar 65% na 1 maand), en na 3 maand bijna 60% terug vervallen zijn (42% onthouders).

Voor meer studies die deze resultaten bevestigen zie onderzoek Alcoholverslavingen. Interessant is dat bij heel wat van deze studies eigenlijk andere verbeteringen onderzocht werden, zoals betere werkprestaties of vermindering in depressie, maar waar alcoholgebruik ook werd onderzocht, puur uit interesse. Net zoals bij de Harvard studie ging alcoholgebruik bij elke studie waar het onderzocht is significant naar beneden, als spontaan neveneffect van TM beoefening.

Voor meer informatie over hoe en waarom de Transcendente Meditatie techniek zo effectief blijkt te zijn voor alcoholverslavingen zie: Dokters beantwoorden vragen: TM en alcoholverslavingen.

Transcenderen doet nog veel meer

De ervaring van volledige innerlijke stilte verbetert niet alleen onze gezondheid en welzijn, maar het heeft blijkbaar ook een uitzonderlijk effect op ons zelfvertrouwen (zie jezelf zijn) en onze hersenontwikkeling, wat dan weer een effect heeft op onze intelligentie en creativiteit, ons concentratievermogen, ADHD, enz. U kan hier meer info over vinden op deze website.

Hoe leer ik transcenderen?

Echte meditatie is moeiteloos en aangenaam om te doen, het kan door iedereen geleerd worden, en geeft onmiddellijk resultaten.

David-Lynch-Russell-Brand

De ervaring van transcenderen kan men alleen op een volledig natuurlijke en moeiteloze manier bereiken. Het is een ervaring van volledige innerlijke stilte, en die kan men niet bereiken door te proberen stil te zijn. Hoe meer men probeert, hoe meer men de geest juist actief houdt. Dit is waarom de meeste huidige meditatiemethodes die concentratie vereisen nauwelijks effect hebben.

De Transcendente Meditatie techniek wordt onderwezen door een professioneel getrainde leraar die wel in staat is om iedereen persoonlijk op een volledig natuurlijke manier naar de ervaring van transcenderen te leiden.

Als men deze ervaring eenmaal heeftgehad dan is deze in het geheugen gegrift en zal de geest er daarna volledig spontaan terug naartoe gaan, op een volledig natuurlijke en moeiteloze manier, op voorwaarde dat men de correcte techniek gebruikt. Deze techniek wordt op 4 opeenvolgende avonden stap voor stap uitgelegd, met daarna een uitgebreid programma van opvolging om de verdere correcte beoefening te verzekeren.

Heeft u 1 uur tijd om te ontdekken hoe alles kan veranderen?

U kan via de links meer info vinden over wat TM is en hoe het werkt en hoe u TM kan leren. De eerste stap is echter gewoon een gratis en vrijblijvende infolezing bij te wonen. Hier wordt meer in detail uitgelegd hoe de TM techniek juist werkt en wat u ervan kan verwachten. U krijgt alle informatie en antwoorden op al uw vragen, om daarna te kunnen beslissen of u de techniek wenst te leren.

Leer Transcendente Meditatie in Veurne

no, 8630, Veurne Klik hier voor de kaart

GRATIS TM INTRO LEZING

Infolezingen zijn gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt, reserveer uw plaats via het inschrijvingsformulier hieronder.

Datum en tijd
Tijd
di, 25. jun 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 23. jul 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 6. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 20. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 20. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
Geen van deze datums passen. Hou mij op de hoogte van nieuwe datums
verwittig me verwittig me ×

Veurne TM Centrum

no, 8630, Veurne

centerMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map

Andere locaties voor info-lezingen in België

countryMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map