GRATIS TM INTRO LEZING

Veurne di, 16. apr 2024 om 19:30, di, 16. apr 2024 om 19:30

Kies een andere stad

Transcenderen, en de drang naar drank neemt af…spontaan

Uit 20 onderzoeken met in totaal 4000 proefpersonen blijkt dat Transcendente Meditatie een veel effectievere behandeling tegen alcoholisme is dan eenderwelke andere methode ooit onderzocht.

Een alcoholist is gewoon iemand die zich goed wil voelen, en alcohol nodig heeft om dit gevoel te creëren. Verslavingen zitten meestal heel diep in lichaam en geest geworteld, en oppervlakkige methodes zullen meestal niet veel verschil uitmaken. Transcenderen is een ervaring waar de geest op een 100% natuurlijke manier terug thuis komt, een gevoel van innerlijk geluk in het diepste van zijn eigen bewustzijn. Zo kan de verslaving vele malen sneller, aangenamer en effectiever behandeld worden, zoals blijkt uit meer dan 20 onafhankelijke onderzoeken. (zie verder)

scroll-banner-nl

Transcendente Meditatie (TM) heeft absoluut niets te maken met wat men vandaag onder “meditatie” verstaat. Het is een volledig moeiteloze, natuurlijke techniek die iedereen kan leren op een paar dagen tijd en die aangenaam is om te beoefenen. In plaats van de geest te controleren laten we de geest op een volledig natuurlijke en spontane wijze gaan naar een gebied van innerlijk geluk dat iedereen in zich heeft. 6 miljoen beoefenaars en 600 wetenschappelijke onderzoeken kunnen getuigen van de effecten hiervan.

Rik

“Ik heb heel mijn leven met een gevoel van leegte gezeten, ik kon mijn gedachten niet kanaliseren, zat voortdurend te piekeren over dingen die er niet toe deden en had veel depressies. Ik trachtte deze leegte te vullen met drank etc, met alle gevolgen vandien, mijn zelfvertrouwen zat op nul.

Door TM sta ik nu al sinds 9 maanden (sinds het begin van mijn meditatie) droog en ik voel me goed. Ik geniet gewoon van het leven, van kleine en grote dingen, ik doe dingen die ik nooit dacht te kunnen doen, met plezier! Bedankt!”
Hendrik Verdonck, 36 jaar, Grafisch Designer, Antwerpen.

Waarom is transcenderen zo effectief tegen verslavingen

Alcoholverslavingen zijn meestal gerelateerd aan stress en zijn directe of indirecte gevolgen: Men voelt zich niet goed in zijn vel en men heeft moeilijkheden om de impulsen om te drinken onder controle te houden. Intellectueel besef dat drinken niet goed is helpt niet, omdat als de hersenen onder stress staan de gebieden in de hersenen verantwoordelijk voor impulscontrole grotendeels uitgeschakeld worden. Transcenderen zal zowel de oorzaak als de gevolgen aanpakken, minder stress, meer innerlijk geluk, en betere impulscontrole.

We gaan dus eerst proberen te verklaren waarom TM juist zo effectief is, waarom het werkt zelfs als niets anders werkt, en daarna het onderzoek bekijken die de effectiviteit bevestigd.

diepe rust = verwijderen van diepe stress

Transcenderen is een toestand waar de geest volledig tot stilte komt, een toestand die volledig natuurlijk en spontaan bereikt wordt door TM beoefening, zonder dat men moet proberen om deze toestand te bereiken. Deze toestand gaat ook samen met een uitzonderlijk diepe toestand van lichamelijke ontspanning, veel dieper dan slaap. Dit kan eenvoudig gemeten worden.

sleep

Op deze grafiek, van een onderzoek aan Harvard University, zien we dat bij TM beoefening bijna onmiddellijk een toestand van lichamelijke ontspanning bereikt wordt die dieper gaat dan zelfs de diepste rust die we meestal pas ervaren na enkele uren slaap.Ref.Science 27 Vol. 167 no. 3926 pp. 1751-1754 1970
Scientific American 226:84-90 1972.

Het is deze toestand van diepe rust die de innerlijke kracht van het lichaam om zichzelf te genezen activeert.

We weten allemaal dat ontspanning eigenlijk “ont-spanning” is, een toestand waar het lichaam natuurlijk spanningen gaat ont-spannen. Het lichaam kan zelfs de diepste spanningen die we hebben, zelfs traumatische stress, op een volledig natuurlijke wijze terug verwijderen, op voorwaarde dat de toestand van ontspanning diep genoeg gaat.

cnn storyUit een recente studie die veel aandacht kreeg van de pers (zie CNN video) bleek dat Irak oorlogsveteranen na slechts 8 weken TM beoefening maar liefst 50% minder symptomen van Post Traumatissche Stress stoornissen (PTSS) hadden, een resultaat dat nog nooit gezien wasRef.Journal of Counseling and Development64: 212–215

Dit was echter gewoon een extra bevestiging van een eerder onderzoek met Vietnam oorlogsveteranen.

PTSD,-anxiety,-depressionNa 3 maanden TM beoefening was er een significante verbetering voor zowel PTSS, angst, depressie, en insomnia en alcoholisme, en had 70% van de patienten geen verdere behandeling nodig. Bij een controlegroep die de standaard psychotherapie behandeling kreeg, was er geen verbetering merkbaar.Ref.Military Medicine, june 2011 64: 212–215

Dit zijn mensen met problemen die veel dieper zitten dan de meeste alcohol verslaafden. Als TM hun kan helpen, kunnen we ons wellicht inbeelden dat het ook wel een effectieve behandeling kan zijn voor de spanningen die aan de basis van verslavingen liggen.

Hier is een video waar de moeder van één van de deelnemers aan het recente onderzoek beschrijft hoe TM haar zoon met zijn alcoholverslaving heeft geholpen, en uiteindelijk zijn leven gered heeft.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

 

Transcenderen = Diep innerlijk geluk…meetbaar

Stress heeft een rechtstreekse invloed op onze hersenwerking. Onder stress zal de productie van het “gelukshormoon” serotonine afnemen. Een gebrek aan serotonine bepaald niet alleen ons innerlijk gevoel van geluk, maar is ook verbonden aan migraines, slaapstoornissen, angstaanvallen, woedeuitbarstingen, alzheimers, eetstoornissen en vele anderen, waaronder alcoholisme. Men kan serotonine kunstmatig op korte termijn proberen te verhogen door alcohol, maar op lange termijn zal dit de natuurlijke werking van de hersenen alleen maar meer verstoren.

serotonin De ervaring van Transcenderen gaat daarentegen het eigen helend vermogen van het lichaam activeren, zodat de hersenen terug normaal kunnen functioneren.  Het gevolg? Een verhoging van serotonine productie op volledig natuurlijke wijze tijdens TM beoefening, en op den duur ook op lange termijnRef.BUJATTI, M., and RIEDERER, P. Serotonin, noradrenaline, dopamine metabolites in Transcendental Meditation technique. Journal of Neural Transmission 39: 257–267,1976 64: 212–215, en het spontaan verminderen of verdwijnen van verslavingen na enkele weken tot maanden TM beoefening, met bovendien heel wat andere aangename neveneffecten…zoals u op deze site kan ontdekken.

Transcenderen = hersenontwikkeling = impulscontrole

Onder stress verliest men de controle over zijn impulsen. Alcohol gaat dit probleem nog verergeren en creëert een vicieuze cirkel, minder impulscontrole leidt tot meer drinken en nog minder impulscontrole. Hier is een wetenschappelijke uitleg hoe dit werkt, en hoe we door te transcenderen deze cirkel kunnen omdraaien.

De prefrontale cortex, het gedeelte van de hersenen vlak boven de ogen, is verantwoordelijk voor onze hogere functies van denken, zoals lange termijn plannen, beslissen of iets juist of fout is, en impulscontrole. Men noemt dit gedeelte wel eens de CEO, de algemene directeur, van de hersenen, omdat daar meestal alle beslissingen genomen worden. De prefrontale cortex is dat gedeelte van de hersenen dat mensen onderscheidt van dieren.

Normaal functioneren van de hersenen

Bij een normaal functioneren van de hersenen komt informatie binnen via de zintuigen, wordt naar de prefrontale cortex gestuurd en daar verwerkt, en de genomen beslissing wordt doorgestuurd naar het motorisch gedeelte, die de nodige spieren aanstuurt om te reageren.

 

Functioneren van de hersenen onder stress.

In een toestand van stress verandert deze stroom van informatie. De informatie gaat niet langer langs de prefrontale cortex, maar gaat direct van het zintuiglijk gedeelte naar het motorisch gedeelte.

Er is een hele goede reden waarom wij zo ontworpen en geëvolueerd zijn. Als wij bijvoorbeeld een straat oversteken, en er komt een auto op ons af, dan willen we geen situatie waar we gaan nadenken over wat we nu zouden moeten doen. We moeten onmiddelijk, impulsief, uit de weg springen. Er is geen tijd om na te denken. Het mechanisme van uitschakelen van de prefrontale cortex onder stress bestaat om ons te beschermen.

Dit mechanisme was echter niet bedoeld voor situaties van chronische stress. Als mensen continu onder stress staan dan wordt de prefrontal cortex permanent uitgeschakeld. Het denken wordt dan automatisch kortzichtig, impulsief. Intellectueel begrijpen dat alcohol slecht is heeft geen effect, want op het moment dat de drang naar alcohol komt wordt het gedeelte van de hersenen dat verantwoordelijk is om de lange termijn effecten van alcoholgebruik in te schatten juist uitgeschakeld.

Alchohol gebruik zelf gaat dit effect nog verergeren. Men kan meten hoe alcholgebruik gedeeltes van de prefrontale cortex zelfs definitief kan uitschakelen, men krijgt dan “functional holes” in de hersenen, gebieden die niet meer actief zijn, zoals blijkt uit scans van dit artikel van de daily mail. (Onderaanzicht van de hersenen). Zo komen we dus in een vicieuze cirkel, waar heel moeilijk uit te geraken is.

normal-alcohol-brain

Transcenderen daarentegen gaat het tegenovergestelde doen. Men gaat de hersenen terug volledig ontwikkelen, (zie transcenderen = volledige hersenontwikkeling), en men gaat de verbinding tussen de frontale gedeeltes van de hersenen en de rest van de hersenen terug activeren.

Hoezeer de hersenen met elkaar in verbinding staan kan men meten via EEG coherentie metingen.

EEGIedere keer dat een deel van de hersenen actief is, is er een elektrische activiteit die kan worden gemeten door een elektro-encefalograaf (EEG), een toestel dat de informatie weergeeft als een golfvorm.

Vervolgens worden de EEG-golfvormen van verschillende delen van de hersenen naar een computer gestuurd die dan (in real time) berekent in welke mate de verschillende golfvormen overeenstemmen (= coherentie vertonen). Als de hersengolven volledig coherent zijn, betekent dit dat de verschillende delen van de hersenen met elkaar in verbinding staan. Ze functioneren als één geheel.

Tijdens de normale activiteit is deze coherentie vrij laag, ergens tussen 30 en 40%. Tijdens het transcenderen ervaart de geest echter een staat van eenheid, en dit heeft een direct meetbare impact op de hersenen die meer als een verenigd geheel beginnen te werken. We kunnen in real-time zien hoe dit gebeurt in de video hieronder.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Als men deze ervaring regelmatig heeft zal ook op lange termijn de coherentie terug toenemen buiten de meditatie, en kan het effect van stress en alcohol op de hersenen terug stap voor stap hersteld worden.

Wetenschappelijk onderzoek: 4000 proefpersonen bevestigen: TM werkt

Gedurende de laatste 40 jaar zijn er wereldwijd 14 verschillende wetenschappelijke studies gebeurd rond het effect van Transcendente Meditatie op alcoholverslavingen, met in totaal bijna 4000 proefpersonen.

Als er zoveel studies zijn kan men in plaats van het effect van één studie te bekijken, een veel betrouwbaarder beeld krijgen door een gemiddeld effect te berekenen van alle 14 studies, en dit effect te vergelijken met alle andere methodes die ooit onderzocht zijn rond alcoholisme (83 wetenschappelijke studies met andere methodes). Zo kan men zo een zeer betrouwbaar beeld krijgen van welke methode het beste werkt.

De vergelijkende analyse maakte duidelijk dat  andere relaxatie en meditatie methodes eigenlijk maar bitter weinig kunnen doen voor alcoholverslaafden, evenmin als voorlichting over de gevolgen van hun verslaving. Het effect van  Transcendente Meditatie (rood)  op alcoholgebruik was 2 tot 4 keer zo groot als alle andere methodes ooit onderzocht (p=.009). Het wordt nog indrukwekkender als men het effect van Transcendente Meditatie  op “serious users”, de zware drinkers, bekijkt, zoals in enkele studies gedaan werd. Hier is het effect bijna 10 keer zo groot als met andere methodes. Dit bevestigt de algemene ervaring dat hoe dramatischer het probleem is, hoe groter het effect van transcenderen meestal is. Ref.Alcoholism Treatment Quarterly 11: 13–87, 1994

Hoe langer TM, hoe minder drank nodig

Zoals bij tabak- en drugverslavingen hebben verschillende studies op gebied van alcoholverslaving de algemene ervaring van TM beoefenaars bevestigd dat hoe langer men de TM techniek beoefent, hoe minder men behoefte heeft om (zwaar) te drinken.

JH12-Decreased-AlcoholDit wordt duidelijk geïllustreerd door deze grootschalige studie met 1.862 TM beoefenaars, uitgevoerd door wetenschappers van Harvard Medical school. (click op grafiek om te vergroten) Het totaal aantal “hard liquor” gebruikers halveert na 10 maand. Maar als we meer in detail kijken zien we dat de “light users” met ongeveer 30% dalen, terwijl het aantal medium en zware gebruikers daalt met bijna 80%, (van 19% voor TM naar 4% na 10 maanden). Voor diegenen de het het meeste nodig hebben, is het effect het sterkst.Ref.Drug abuse: Proceedings of the International Conference, Philadelphia: 1972, pp. 369-376.

Opmerking: Dit was geen studie waar proefpersonen TM leerden met de bedoeling om minder te drinken. Onderzoekers bekeken gewoon het spontaan gedrag na een periode van TM beoefening bij 1800 TM beoefenaars. Als men echt de bedoeling heeft om te stoppen is het effect meestal nog veel sterker.

Hoe leer ik transcenderen?

Echte meditatie is moeiteloos en aangenaam om te doen, het kan door iedereen geleerd worden, en geeft onmiddellijk resultaten.

David-Lynch-Russell-BrandDe ervaring van transcenderen kan men alleen op een volledig natuurlijke en moeiteloze manier bereiken. Het is een ervaring van volledige innerlijke stilte, en die kan men niet bereiken door te proberen stil te zijn. Hoe meer men probeert, hoe meer men de geest juist actief houdt. Dit is waarom de meeste andere meditatiemethodes (die concentratie vereisen) nauwelijks effect hebben.

De Transcendente Meditatie techniek wordt onderwezen door een professioneel getrainde leraar die wel in staat is om iedereen persoonlijk op een volledig natuurlijke manier naar de ervaring van transcenderen te leiden.

Als men deze ervaring eenmaal heeft gehad dan is deze in het geheugen gegrift en zal de geest er daarna volledig spontaan terug naartoe gaan, op een volledig natuurlijke en moeiteloze manier, op voorwaarde dat men de correcte techniek gebruikt. Deze techniek wordt op 4 opeenvolgende avonden stap voor stap uitgelegd, met daarna een uitgebreid programma van opvolging om de verdere correcte beoefening te verzekeren. (voor meer info zie wat is TM? ).

Heeft u 1 uur tijd om te ontdekken hoe alles kan veranderen?

U kan via de links meer info vinden over  wat TM is en hoe het werkt en hoe u TM kan leren. De eerste stap is echter gewoon een gratis en vrijblijvende infolezing bij te wonen. Hier wordt meer in detail uitgelegd hoe de TM techniek juist werkt en wat u ervan kan verwachten. Selecteer uw dichtsbijzijnde TM centrum op de kaart hieronder.

Leer Transcendente Meditatie in Veurne

no, 8630, Veurne Klik hier voor de kaart

GRATIS TM INTRO LEZING

Infolezingen zijn gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt, reserveer uw plaats via het inschrijvingsformulier hieronder.

Datum en tijd
Tijd
di, 16. apr 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 16. apr 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 30. apr 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 14. mei 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 28. mei 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
Geen van deze datums passen. Hou mij op de hoogte van nieuwe datums
verwittig me verwittig me ×

Veurne TM Centrum

no, 8630, Veurne

centerMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map

Andere locaties voor info-lezingen in België

countryMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map