GRATIS TM INTRO LEZING

Veurne di, 25. jun 2024 om 19:30, di, 23. jul 2024 om 19:30

Kies een andere stad

Transcenderen…en de drang naar drugs neemt spontaan af.

Analyse van 10 onderzoeken met 3400 proefpersonen: Transcendente Meditatie 2 tot 6 keer effectiever tegen drugsverslavingen dan eenderwelke andere methode ooit onderzocht.

Een drugsverslaafde is gewoon iemand die zich goed wil voelen, en drugs nodig heeft om dit gevoel te creëren. Verslavingen zitten meestal heel diep in lichaam en geest geworteld, en oppervlakkige methodes kunnen meestal niet veel verschil uitmaken. Transcenderen is een ervaring waar de geest op een 100% natuurlijke manier terug thuis komt, een gevoel van innerlijk geluk in het diepste van zijn eigen bewustzijn. Zo kan de verslaving vele malen sneller, aangenamer en effectiever behandeld worden, zoals blijkt uit 10 onafhankelijke onderzoeken met in totaal 3400 proefpersonen. (zie verder)

Transcendente Meditatie (TM) heeft absoluut niets te maken met wat men vandaag onder “meditatie” verstaat. Het is een volledig moeiteloze, natuurlijke techniek die iedereen kan leren op een paar dagen tijd en die aangenaam is om te beoefenen. In plaats van de geest te controleren laten we de geest op een volledig natuurlijke en spontane wijze gaan naar een gebied van innerlijk geluk dat iedereen in zich heeft. 6 miljoen beoefenaars en 600 wetenschappelijke onderzoeken kunnen getuigen over de effecten hiervan.

Waarom is transcenderen zo effectief tegen verslavingen

Drugsverslavingen zijn meestal gerelateerd aan stress en zijn directe of indirecte gevolgen: Men voelt zich niet goed in zijn vel en men heeft moeilijkheden om de impulsen om drugs te gebruiken onder controle te houden. Intellectueel besef dat drugs niet goed zijn helpt niet, omdat als de hersenen onder stress staan de gebieden in de hersenen verantwoordelijk voor intellectueel besef van lange termijngevolgen grotendeels uitgeschakeld worden. Intellectueel besef zal de persoon alleen maar een schuldgevoel geven, waardoor hij nog dieper in de put zakt, omdat hij zich machteloos voelt.

Transcenderen daarentegen zal zowel de oorzaak als de gevolgen aanpakken, minder stress, meer innerlijk geluk, en betere impulscontrole.

We gaan dus eerst proberen te verklaren waarom TM juist zo effectief is, waarom het werkt zelfs als niets anders werkt, en daarna de studies bekijken die de effectiviteit bevestigen.

scroll-banner-nl

diepe rust = verwijderen van diepe stress

Transcenderen is een toestand waar de geest volledig tot stilte komt, een toestand die volledig natuurlijk en spontaan bereikt wordt door TM beoefening, zonder dat men moet proberen om deze toestand te bereiken. Deze toestand gaat ook samen met een uitzonderlijk diepe toestand van lichamelijke ontspanning, veel dieper dan slaap. Dit kan eenvoudig gemeten worden.

sleep

Op deze grafiek, van een onderzoek aan Harvard University, zien we dat bij TM beoefening bijna onmiddellijk een toestand van lichamelijke ontspanning bereikt wordt die dieper gaat dan zelfs de diepste rust die we meestal pas ervaren na enkele uren slaap.Ref.Science 27 Vol. 167 no. 3926 pp. 1751-1754 1970 Scientific American 226:84-90 1972

Het is deze toestand van diepe rust die de innerlijke kracht van het lichaam om zichzelf te genezen activeert.

We weten allemaal dat ontspanning eigenlijk “ont-spanning” is, een toestand waar het lichaam natuurlijk spanningen gaat ont-spannen. Het lichaam kan zelfs de diepste spanningen die we hebben, zelfs traumatische stress, op een volledig natuurlijke wijze terug verwijderen, op voorwaarde dat de toestand van ontspanning diep genoeg gaat.

cnn storyUit een recente studie die veel aandacht kreeg van de pers (zie CNN video) bleek dat Irak oorlogsveteranen na slechts 8 weken TM beoefening maar liefst 50% minder symptomen van Post Traumatissche Stress stoornissen (PTSS) hadden, een resultaat dat nog nooit gezien wasRef.Journal of Counseling and Development 64: 212–215

Dit was echter gewoon een extra bevestiging van een eerder onderzoek met Vietnam oorlogsveteranen.

PTSD,-anxiety,-depressionNa 3 maanden TM beoefening was er een significante verbetering voor zowel PTSS, angst, depressie, en insomnia, alcoholisme en stressresistentie en had 70% van de patienten geen verdere behandeling nodig. Bij een controlegroep die de standaard psychotherapie behandeling kreeg, was er geen verbetering merkbaar.Ref.Military Medicine, june 2011

Dit zijn mensen met problemen die veel dieper zitten dan de meeste drugsverslaafden. Als TM hun kan helpen, kunnen we ons wellicht inbeelden dat het ook wel een effectieve behandeling kan zijn voor de spanningen die aan de basis van onze verslavingen liggen.

Hier is een video waar de moeder van één van de deelnemers aan het recente onderzoek beschrijft hoe TM haar zoon met zijn (alcohol)verslaving heeft geholpen, en uiteindelijk zijn leven gered heeft. Er zijn vele gelijkaardige verhalen met drugsgebruikers.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Transcenderen = Diep innerlijk geluk…meetbaar

Stress heeft een rechtstreekse invloed op onze hersenwerking. Onder stress zal de productie van het “gelukshormoon” serotonine afnemen. Een gebrek aan serotonine bepaald niet alleen ons innerlijk gevoel van geluk, maar is ook verbonden aan migraines, slaapstoornissen, angstaanvallen, woedeuitbarstingen, alzheimers, eetstoornissen en verslavingen. Men kan serotonine kunstmatig op korte termijn proberen te verhogen door drugs, waardoor men zich op korte termijn beter gaat voelen, maar op lange termijn zal dit de natuurlijke werking van de hersenen alleen maar meer verstoren.

serotonin De ervaring van Transcenderen gaat daarentegen het eigen helend vermogen van het lichaam activeren, zodat de hersenen terug normaal kunnen functioneren.  Het gevolg? Een verhoging van serotonine productie op volledig natuurlijke wijze tijdens TM beoefening, en op den duur ook op lange termijnRef.TBUJATTI, M., and RIEDERER, P. Serotonin, noradrenaline, dopamine metabolites in Transcendental Meditation technique. Journal of Neural Transmission 39: 257–267,1976., en het spontaan verminderen of verdwijnen van verslavingen na enkele weken tot maanden TM beoefening, met bovendien heel wat andere aangename neveneffecten…zoals u op deze site kan ontdekken.

Transcenderen = hersenontwikkeling = impulscontrole

Onder stress verliest men de controle over zijn impulsen. drugs gaat dit probleem nog verergeren en creëert een vicieuze cirkel, minder impulscontrole leidt tot meer drugsgebruik en nog minder impulscontrole. Hier is een wetenschappelijke uitleg hoe dit werkt, en hoe we door te transcenderen deze cirkel kunnen omdraaien.

De prefrontale cortex, het gedeelte van de hersenen vlak boven de ogen, is verantwoordelijk voor onze hogere functies van denken, zoals lange termijn plannen, beslissen of iets juist of fout is, en impulscontrole. Men noemt dit gedeelte wel eens de CEO, de algemene directeur, van de hersenen, omdat daar meestal alle beslissingen genomen worden. De prefrontale cortex is dat gedeelte van de hersenen dat mensen onderscheidt van dieren.

Normaal functioneren van de hersenen

Bij een normaal functioneren van de hersenen komt informatie binnen via de zintuigen, wordt naar de prefrontale cortex gestuurd en daar verwerkt, en de genomen beslissing wordt doorgestuurd naar het motorisch gedeelte, die de nodige spieren aanstuurt om te reageren.

 

Functioneren van de hersenen onder stress.

In een toestand van stress verandert deze stroom van informatie. De informatie gaat niet langer langs de prefrontale cortex, maar gaat direct van het zintuiglijk gedeelte naar het motorisch gedeelte.

Er is een hele goede reden waarom wij zo ontworpen en geëvolueerd zijn. Als wij bijvoorbeeld een straat oversteken, en er komt een auto op ons af, dan willen we geen situatie waar we gaan nadenken over wat we nu zouden moeten doen. We moeten onmiddelijk, impulsief, uit de weg springen. Er is geen tijd om na te denken. Het mechanisme van uitschakelen van de prefrontale cortex onder stress bestaat om ons te beschermen.

Dit mechanisme was echter niet bedoeld voor situaties van chronische stress. Als mensen continu onder stress staan dan wordt de prefrontal cortex permanent uitgeschakeld. Het denken wordt dan automatisch kortzichtig, impulsief. Intellectueel begrijpen dat alcohol slecht is heeft geen effect, want op het moment dat de drang naar alcohol komt wordt het gedeelte van de hersenen dat verantwoordelijk is om de lange termijn effecten van alcoholgebruik in te schatten juist uitgeschakeld.

Drugs gaan dit effect nog verergeren. Men kan meten hoe drugs gedeeltes van de prefrontale cortex zelfs definitief kunnen uitschakelen, men krijgt dan “functional holes” in de hersenen, zoals blijkt uit scans van dit artikel van de daily mail. (bron: Change Your Brain, Change Your Life, Daniel G. Amen) Zo komen we dus in een vicieuze cirkel, waar heel moeilijk uit te geraken is.

normal-drug-brain

Deze scans meten de bloedstroom, in onderaanzicht. Men ziet dus gebieden in de prefrontale cortex waar er geen bloed meer stroomt en geen activiteit meer is. Ook gebieden die gerelateerd zijn aan geheugen zijn beschadigd. Wilt dit zeggen dat deze schade echt permanent is? Neen, van zodra men stopt met drugs zullen de hersenen zichzelf stap voor stap terug herstellen. De uitdaging is om te kunnen stoppen, omdat het gebied dat verantwoordelijk is voor impulscontrole en lange termijn planning juist uitgeschakeld is.

Transcenderen daarentegen gaat het tegenovergestelde effect hebben op de hersenen dan drugs. De bloedstroom naar de frontale hersenen zal toenemen, de hersenen gaan in een versneld tempo terug volledig ontwikkelen, (zie transcenderen = volledige hersenontwikkeling), en de verbinding tussen de frontale gedeeltes van de hersenen en de rest wordt versterkt.

Hoezeer de hersenen met elkaar in verbinding staan kan men meten via EEG coherentie metingen.

EEGIedere keer dat een deel van de hersenen actief is, is er een elektrische activiteit die kan worden gemeten door een elektro-encefalograaf (EEG), een toestel dat de informatie weergeeft als een golfvorm.

Vervolgens worden de EEG-golfvormen van verschillende delen van de hersenen naar een computer gestuurd die dan (in real time) berekent in welke mate de verschillende golfvormen overeenstemmen (= coherentie vertonen). Als de hersengolven volledig coherent zijn, betekent dit dat de verschillende delen van de hersenen met elkaar in verbinding staan. Ze functioneren als één geheel.

Tijdens de normale activiteit is deze coherentie vrij laag, ergens tussen 30 en 40%. Tijdens het transcenderen ervaart de geest echter een staat van eenheid, en dit heeft een direct meetbare impact op de hersenen die meer als een verenigd geheel beginnen te werken. We kunnen in real-time zien hoe dit gebeurt in de video hieronder.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Als men deze ervaring regelmatig heeft zal ook op lange termijn de coherentie terug toenemen buiten de meditatie, en kan het effect van stress en drugs op de hersenen terug stap voor stap hersteld worden.

Wetenschappelijk onderzoek: 3400 proefpersonen bevestigen: TM werkt

Er zijn in het totaal 10 verschillende wetenschappelijke studies gebeurd op het effect van Transcendente Meditatie op drugsverslavingen (soft en hard drugs), met in het totaal 3400 proefpersonen. Door het gemiddeld effect van deze 10 studies te vergelijken met alle andere methodes die ooit onderzocht zijn tegen drugverslaving  (91 studies met andere methodes) kan men een zeer betrouwbaar beeld krijgen van welke methode het beste werkt. 

De vergelijkende studie maakte duidelijk dat preventieve methodes eigenlijk maar bitter weinig kunnen doen voor drugsverslaafden, evenmin als voorlichting over de gevolgen van hun verslaving. Het gemiddeld effect van Transcendente Meditatie op drugsgebruik was echter 2 tot 6 keer zo groot als alle andere methodes ooit onderzocht (p=.00009 wat is een p-waarde?). Het wordt nog indrukwekkender als men het effect van Transcendente Meditatie  op “serious users”, de zware verlaafden, bekijkt. (resultaat van enkele individuele studies, niet van de vergelijkende studie) Hier is het effect 3 tot 9 keer zo groot als met andere methodes. Dit bevestigt de algemene ervaring dat hoe dramatischer het probleem is, hoe groter het effect van Transcendente Meditatie meestal is.Ref.Alcoholism Treatment Quarterly 11: 13–87, 1994

Hoe langer men de TM techniek beoefend, hoe minder men drugs gaat gebruiken.

Zoals bij tabak- en alcoholverslavingen hebben verschillende studies op gebied van drugverslaving de algemene ervaring van TM beoefenaars bevestigd: hoe langer men de TM techniek beoefent, hoe minder men behoefte heeft om drugs te gebruiken. Dit wordt duidelijk geïllustreerd door deze grootschalige studie met 1.862 TM beoefenaars, uitgevoerd door wetenschappers van Harvard Medical school. (click op grafiek om te vergroten). De studie werd gedaan voor soft en hard drugs.

Voor ze TM leerden gebruikten bijna 80% van de proefpersonen soft drugs, na drie maanden halveerde dat aantal al bijna (naar 45% gebruikers) en na 10 maanden waren er nog slechts 25% gebruikers. Maar zoals de grafiek toont zijn de dalingen vooral bij de medium en zware gebruikers, die met bijna 90% dalen, (van 56% naar 6%). Dit bevestigd nogmaals dat het effect van TM het sterkst is voor diegenen die het het meeste nodig hebben.

Ditzelfde patroon zien we bij hard drugs gebruikers, die na 3 maanden TM al met 80% dalen, en na 10 maanden met nog eens 30%. (niet-gebruikers zijn niet afgebeeld op deze grafiek).Ref.Drug abuse: Proceedings of the International Conference, Philadelphia: 1972, pp. 369-376.

Opmerking: Dit was geen studie waar proefpersonen TM leerden met de bedoeling om met drugs te stoppen. Onderzoekers bekeken gewoon het spontaan gedrag na een periode van TM beoefening bij 1800 TM beoefenaars. Als men echt de bedoeling heeft om te stoppen is het effect meestal nog veel sterker.

Hoe leer ik transcenderen?

Echte meditatie is moeiteloos en aangenaam om te doen, het kan door iedereen geleerd worden, en geeft onmiddellijk resultaten.

David-Lynch-Russell-BrandDe ervaring van transcenderen kan men alleen op een volledig natuurlijke en moeiteloze manier bereiken. Het is een ervaring van volledige innerlijke stilte, en die kan men niet bereiken door te proberen stil te zijn. Hoe meer men probeert, hoe meer men de geest juist actief houdt. Dit is waarom de meeste andere meditatiemethodes (die concentratie vereisen) nauwelijks effect hebben.

De Transcendente Meditatie techniek wordt onderwezen door een professioneel getrainde leraar die wel in staat is om iedereen persoonlijk op een volledig natuurlijke manier naar de ervaring van transcenderen te leiden.

Als men deze ervaring eenmaal heeft gehad dan is deze in het geheugen gegrift en zal de geest er daarna volledig spontaan terug naartoe gaan, op een volledig natuurlijke en moeiteloze manier, op voorwaarde dat men de correcte techniek gebruikt. Deze techniek wordt op 4 opeenvolgende avonden stap voor stap uitgelegd, met daarna een uitgebreid programma van opvolging om de verdere correcte beoefening te verzekeren. (voor meer info zie wat is TM? ).

Heeft u 1 uur tijd om te ontdekken hoe alles kan veranderen?

U kan via de links meer info vinden over  wat TM is en hoe het werkt en hoe u TM kan leren. De eerste stap is echter gewoon een gratis en vrijblijvende infolezing bij te wonen. Hier wordt meer in detail uitgelegd hoe de TM techniek juist werkt en wat u ervan kan verwachten. Selecteer uw dichtsbijzijnde TM centrum op de kaart hieronde

Leer Transcendente Meditatie in Veurne

no, 8630, Veurne Klik hier voor de kaart

GRATIS TM INTRO LEZING

Infolezingen zijn gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt, reserveer uw plaats via het inschrijvingsformulier hieronder.

Datum en tijd
Tijd
di, 25. jun 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 23. jul 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 6. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 20. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 20. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
Geen van deze datums passen. Hou mij op de hoogte van nieuwe datums
verwittig me verwittig me ×

Veurne TM Centrum

no, 8630, Veurne

centerMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map

Andere locaties voor info-lezingen in België

countryMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map