GRATIS TM INTRO LEZING

Veurne di, 25. jun 2024 om 19:30, di, 23. jul 2024 om 19:30

Kies een andere stad

Transcenderen: De meest efficiënte gevangenis rehabilitatiemethode ooit onderzocht

GRATIS TM INTRO LEZING

Veurne di, 25. jun 2024 om 19:30, di, 23. jul 2024 om 19:30

Kies een andere stad

Beperkt aantal plaatsen

Stress is de grootste vijand van eenderwelk gevangenis rehabilitatie programma. De Transcendente Meditatie techniek is de meest beoefende en meest onderzochte stress-management methode ter wereld. Uit ervaringen van 6 miljoen TM beoefenaars en 40 jaar onderzoek van 250 verschillende universiteiten blijkt TM ook de meest succesvolle techniek ooit onderzocht te zijn om zowel stress, angst, depressie, insomnia, verslavingen, burnouts, ADHD, hoge bloeddruk, cholesterol, diabetes, fibromyalgie enz. te verminderen, en bovendien meer zelfvertrouwen te krijgen ons intellectueel en creatief potentieel te ontwikkelen, en spontaan meer ethisch te gaan denken.

Transcenderen…veel meer dan relaxatie

girl meditating

Meditatie wordt meer en meer overwogen om de stress onder controle te houden, maar de echte ervaring van transcenderen doet veel meer. Transcenderen wordt door de oudste geschriften ter wereld beschreven als de hoogste menselijke ervaring, een ervaring die eigenlijk essentieel is voor onze volledige ontwikkeling. Vandaag kan men dit wetenschappelijk bevestigen, door objectief te meten wat er in het lichaam en de hersenen gebeurt tijdens Transcendente Meditatie beoefening:

  1. een uitzonderlijk diepe toestand van rust, zelfs veel dieper dan slaap.
  2. een diep innerlijk gevoel van geluk, objectief meetbaar via stijging van gelukshormonen
  3. Activeren van een krachtig helend vermogen van ons eigen lichaam
  4. Transcenderen: De meest efficiënte gevangenis rehabilitatiemethode ooit onderzocht

Transcenderen = Diepe rust

Transcenderen is een toestand waar de geest volledig tot stilte komt, een toestand die volledig natuurlijk en spontaan bereikt wordt door TM beoefening, zonder dat men moet proberen om deze toestand te bereiken. Deze toestand gaat ook samen met een uitzonderlijk diepe toestand van lichamelijke ontspanning, veel dieper dan slaap. Dit kan eenvoudig gemeten worden.

posterA2-2-deeprest-05

Op deze grafiek, van een onderzoek aan Harvard University, zien we dat bij TM beoefening bijna onmiddellijk in een toestand van lichamelijke ontspanning komt die veel dieper gaat dan zelfs de diepste rust die meestal pas na enkele uren slaap bereikt wordt. (hier gemeten door een daling van zuurstofverbruik) [1],[2]. Meer dan 30 studies rond de wereld hebben de diepe rust tijdens TM beoefening bevestigd.

Het is deze toestand van diepe rust die de innerlijke kracht van het lichaam om zichzelf te genezen activeert.

We weten allemaal dat ontspanning eigenlijk “ont-spanning” is, een toestand waar het lichaam natuurlijk spanning gaat ont-spannen. Het lichaam kan zelfs de diepste spanningen die we hebben, zelfs traumatische stress, op een volledig natuurlijke wijze terug verwijderen, op voorwaarde dat de toestand van ontspanning diep genoeg gaat.

cnn story

Uit een recente studie die veel aandacht kreeg van de pers (zie CNN video) bleek dat Irak oorlogsveteranen na slechts 8 weken TM beoefening maar liefst 50% minder symptomen van Post Traumatissche Stress stoornissen (PTSS) hadden, een resultaat dat nog nooit gezien was [3]

Dit was echter gewoon een extra bevestiging van een eerder onderzoek met Vietnam oorlogsveteranen.

posterA2-5-mentalhealth-02

Na 3 maanden TM beoefening was er een significante verbetering voor zowel PTSS, angst, depressie, en insomnia, en had 70% van de patienten geen verdere behandeling nodig. Bij een controlegroep die de standaard psychotherapie behandeling kreeg, was er geen verbetering merkbaar. [4]

Dit zijn mensen met problemen die veel dieper zitten dan die van ons. Therapie kan er gewoon niet aan. Als TM hun kan helpen, zelfs als geen enkele andere methode dat tot nu toe kon, kunnen we ons wellicht inbeelden dat het iedereen kan helpen om stress te verminderen.

Hier is een video met voorbeelden hoe krachtig dit wel is bij diegenen die met zware stress te maken hebben, en waarom meer en meer wetenschappers, onderwijzers, beroemdheden en regeringen de TM techniek ondersteunen.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

scroll-banner-nl

Op zoek naar geluk

De oude texten beschreven de ervaring van transcenderen als terugkomen naar een innerlijke bron van oneindige gelukzaligheid. Dit is waarom de geest spontaan zal transcenderen, zonder dat we er ook maar enige moeite voor moeten doen. De geest is op zoek naar deze ervaring.

Vandaag kan men deze toestand objectief meten, door de productie van serotonine, ons “gelukshormoon” te meten. Onder stress zal de serotonine productie afnemen. Tijdens TM beoefening zal de serotonine productie in de hersenen spontaan toenemen.

posterA2-3-serotonin-04

Een te lage serotonine productie is gerelateerd aan heel wat problemen, zoals depressies, verslavingen, migraines, insomnia, Alzheimers, woedeuitbarstingen, eetstoornissen enz. Men kan proberen op kunstmatige wijze, via medicijnen, de serotonine gehaltes te manipuleren, maar dit blijkt lang niet altijd effectief te zijn, en heeft vaak vele neveneffecten. Door te transcenderen gebeurt het volledig spontaan. Van de meer dan 350 wetenschappelijke publicaties die de effecten van TM onderzocht hebben heeft geen enkele een negatief neveneffect gevonden.

Transcenderen = ons eigen helend vermogen activeren

Als iemand honger heeft kunnen we hem een vis geven, of we kunnen hem leren vissen. Stress accumuleert zich doorheen het leven en verstoort het normale functioneren van het zenuwstelsel. Op den duur zullen deze verstoringen zich dit uiten in allerlei gezondheidsproblemen. Transcenderen geeft het lichaam de mogelijkheid om zelfs de diepste spanningen te verwijderen, en dus de oorzaak van de meeste gezondheidsproblemen te verwijderen. Wij zijn veel krachtiger om onszelf te genezen dan we geloven.

Dit blijkt uit een grootschalige studie die gezondheidsstatistieken van 2000 TM beoefenaars  vergeleken tegenover de norm, over een periode van 5 jaar. Bij de TM groep waren er tot 70% minder ziekenhuisopnames, vooral bij de oudere bevolking. Bij specifieke gezondheidsproblemen waren er 87% minder opnames voor hart- en vaatziektes en 60% minder opnames voor kanker. Ref.Psychosomatic Medicine 49: 493–507, 1987

Screen Shot 2014-04-04 at 17.34.30

Honderden studies, inclusief meer dan 25 miljoen USD aan TM onderzoeken in samenwerking de National Institutes of Health, hebben de effecten van TM beoefening op onze gezondheid bevestigd. Ref.http://doctorsontm.org/national-institutes-of-health

De oplossing voor onze gezondheidscrisis…Heeft u 2 minuten tijd om het hele systeem te veranderen?

40 jaar onderzoek, 350 wetenschappelijke publicaties en 5000 paginas aan onderzoeksdocumenten die uitsluitend positieve effecten bevestigen: De Transcendente Meditatie techniek is de meest onderzochte, en wellicht meest effectieve, methode van preventieve gezondheidszorg ooit. Waarom wordt de kost van de TM cursus dan nog steeds niet terugbetaald door onze ziekenfondsen?

Onlangs werd er een petitie opgestart om natuurlijke en alternatieve geneeswijzen (waaronder TM) een eerlijke kans te geven. Deze petitie stond na 1 week tijd al in de top 5 van meest succesvolle Vlaamse petities van 2015. Help ons mee dit momentum gaande te houden door mee deze petitie te ondertekenen, en hem door te sturen. (klik op de Facebook oproep hieronder).

Screen Shot 2015-04-09 at 17.44.39 1

Deel deze oproep met anderen via Facebook.

Transcenderen doet nog veel meer

De ervaring van volledige innerlijke stilte verbetert niet alleen onze gezondheid en welzijn, maar het heeft blijkbaar ook een uitzonderlijk effect op ons zelfvertrouwen (zie jezelf zijn) en onze hersenontwikkeling, wat dan weer een effect heeft op onze intelligentie en creativiteit, ons concentratievermogen, ADHD, enz. U kan hier meer info over vinden op deze website.

Transcenderen: De meest efficiënte gevangenis rehabilitatiemethode ooit onderzocht

Er is een heel eenvoudige verklaring waarom de huidige rehabilitatie-programmas niet werken, en waarom TM wel werkt

TM in de gevangenis

Met de stand van de wetenschap van vandaag kunnen we gemakkelijk verklaren waarom gevangenissen en de meeste rehabilitatieprogrammas heel weinig effect hebben, en dit geeft meteen ook de verklaring waarom de ervaring van transcenderen, spontaan verkregen bij Transcendente Meditatie beoefening nu juist wel zo succesvol is om gevangenen effectief te rehabiliteren.

Het is algemeen bekend in wetenschappelijke kringen dat een specifiek deel van onze hersenen verantwoordelijk is voor onze hogere functies van denken, zoals lange termijn plannen, moreel denken, en beslissen of iets juist of fout is. Dit is het voorste gedeelte, net boven onze ogen, ook wel de prefrontale cortex genoemd. Men noemt dit gedeelte wel eens de CEO, de algemene directeur, van de hersenen, omdat daar meestal alle beslissingen genomen worden. De prefrontale cortex is dat gedeelte van de hersenen dat mensen onderscheidt van dieren.

Normaal functioneren van de hersenen

Bij een normaal functioneren van de hersenen gaat de stroom van informatie als volgt: Informatie komt binnen via de zintuigen, wordt naar de prefrontale cortex gestuurd en daar verwerkt, en de genomen beslissing wordt doorgestuurd naar het motorisch gedeelte, die de nodige spieren aanstuurt om te reageren.

 

Functioneren van de hersenen onder stress.

In een toestand van stress verandert deze stroom van informatie. De informatie gaat niet langer langs de prefrontal cortex, maar gaat direct van het zintuiglijk gedeelte naar het motorisch gedeelte.

Er is een hele goede reden waarom wij zo ontworpen en geëvolueerd zijn. Als wij bijvoorbeeld een straat oversteken, en er komt een auto op ons af, dan willen we geen situatie waar we gaan nadenken over wat we nu zouden moeten doen. We moeten onmiddelijk, impulsief, uit de weg springen. Er is geen tijd om na te denken. Dit mechanisme bestaat om ons te beschermen.

Dit mechanisme was echter niet bedoeld voor situaties van chronische stress. Als mensen continu onder stress staan dan wordt de prefrontal cortex permanent uitgeschakeld. Het denken wordt kortzichtig, impulsief. Men gaat meer als een dier dan als een mens handelen.

Men probeert mensen ervan te weerhouden om een misdaad te begaan door een vorm van onderwijs in wat juist en fout is enerzijds en straffen anderzijds. Dit kan tot op een zekere hoogte werken, maar voor iemand die onder zware stress staat gaat dit nog weinig verschil uitmaken. Zijn hoger intellect (prefrontal cortex) is als het ware uitgeschakeld, hij is niet meer in staat om te zien wat juist of fout is. Hij is ook niet meer in staat om na te denken over de mogelijke lange termijn gevolgen van zijn daden. Hij handelt impulsief.

Geweldadig gedrag zit in de hersenen, en kan daar ook voorkomen worden.

normal - violent brain

Dit is meetbaar. Bij mensen die op lange termijn een neiging tot geweld vertonen kan men objectief meten hoe de frontale hersenen “functional holes” vertonen, letterlijk gaten in de hersenen, delen van de frontale hersenen die permanent afgesloten zijn. De foto toont een scan van de bloedstroom door de hersenen. (onderaanzicht van de hersenen, links normale hersenen, rechts van iemand die neigingen tot geweld vertoont). Functionele gaten zijn gebieden waar er geen bloedstroom meer is, en geen activiteit meer is. De drie zaken die de grootste invloed hebben op het creëren van zulke gaten zijn stress, alcohol en drugs.

Transcenderen verlevendigt de frontale hersenen

Transcenderen is een toestand waar het lichaam in een diepe toestand van rust komt, waardoor het lichaam zelfs de diepste stress kan verwijderen maar waar de frontale hersenen juist actiever worden. Er is een hogere bloedstroom, meer coherentie en meer activiteit in het algemeen. Dit kan men ondermeer meten via Neural imaging scans. De activiteit in de thalamus (gerelateerd aan lichamelijke functies) gaat naar beneden, terwijl de activiteit in de frontale cortex juist toeneemt.

neural imaging

Deze veranderingen in de hersenen zijn uniek aan de TM techniek. Met andere meditatie- of relaxatie technieken komen deze veranderingen niet (in dezelfde mate) voor.

Na regelmatige beoefening van de Transcendente Meditatie techniek blijft het prefrontal cortex gedeelte ook langer actief tijdens de activiteit. De gevangene zal dus volledig spontaan veel beter zijn daden kunnen inschatten, en volledig spontaan de juiste dingen beginnen doen.

Ook het coherent functioneren van de hersenen speelt een belangrijke rol. Onderzoekers hebben EEG coherentie, een maatstaf van hoezeer de hersenen als één coherent geheel werken, gelinkt aan spontaan meer ethisch gedrag. TM beoefening blijkt een uitzonderlijk lange termijn effect te hebben op stijging van EEG coherentie. (Zie hersenontwikkeling).

Gevangenen die TM leerden hadden zo’n sterke stijging in hun persoonlijke ontwikkeling dat ze op den duur beter scoorden dan studenten aan Harvard University.

E23-Self-actualization

Ook de ontwikkeling van de persoonlijkheid, ook wel zelf-actualisatie genoemd, speelt een zeer belangrijke rol bij rehabilitatie van gevangenen. Zelf-actualisatie, een grotere noemer waaronder zelfvertrouwen, zelfaanvaarding, in het nu kunnen leven en betere relaties met anderen onder valt, stopt normaal met groeien rond vroege volwassenheid. De Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow, die het concept van zelfactualisatie ontwikkelde beschreef echter ervaringen van “peak experiences” die een spontane groei van zelfactualisatie kunnen veroorzaken. Zijn beschrijving van deze peak experiences komt nauw overeen met de beschrijving van de ervaring van transcenderen, en TM beoefening blijkt dan ook een uitzonderlijk effect te hebben op de groei van zelfactualisatie. Het effect was zo indrukwekkend dat “maximum security” gevangenen (zware misdadigers) in California na enkele jaren TM beoefening hoger scoorde op zelfactualisatie testen dan de gemiddelde student aan Harvard University.

TM beoefening blijkt ook een beter effect te hebben dan eenderwelke andere methode ooit onderzocht om verslavingen te overwinnnen.

Dit zijn enkele van de redenen waarom Transcendente Meditatie het meest succesvolle programma is dat ooit onderzocht is voor gevangenis rehabilitatie, en waarom het intussen in meer en meer gevangenissen rondom de wereld wordt ingevoerd. In de V.S. alleen zijn er 27 gevangenissen waar Transcendente Meditatie gebruikt wordt om op een effectieve manier gevangenen te rehabiliteren. In de staat St. Luois zijn er verschillende rechters die Transcendente Meditatie nu standaard vereisen als deel van een rehabilitatie programma voor hun veroordeelden.

In Senegal was een project waar 10.000 gevangenen de Transcendente Meditatie techniek geleerd hebben zo succesvol dat men op termijn zelfs gevangenissen kon beginnen sluiten.

Er is bijzonder veel wetenschappelijk onderzoek rond het Transcendente Meditatie programma bij gevangenen. Zie Onderzoek rond Transcendente Meditatie in gevangenissen. Het onderzoek toont een duidelijke vermindering van stress bij gevangenen aan, zoals gemeten via verschillende variabelen. Dit heeft onmiddelijk een gunstig efffect op het gedrag in de gevangenis alsook een significante daling in recidivisme als ze eenmaal de gevangenis verlaten. De daling in recidivisme is groter dan bij eenderwelk ander rehabilitatie programma ooit geprobeerd.

Wij hopen dat ook in België deze efficiënte methode zeer binnenkort in gebruik kan genomen worden. Het is immers belastingsgeld dat onnodig verspild wordt aan programmas die maar heel weinig resultaat hebben. De David Lynch Foundation kan een piloot gevangenis programma in België eventueel financieel ondersteunen. Voor meer informatie contacteer info@Transcendentemeditatie.be

Videoclips over TM in gevangenissen

Transcendente Meditatie in een gevangenis in Oregon (V.S.)

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Transcendente Meditatie in gevangenissen in Dominica

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Heeft u 1 uur tijd om te ontdekken hoe alles kan veranderen?

U kan via de links meer info vinden over wat TM is en hoe het werkt en hoe u TM kan leren. Hier wordt meer in detail uitgelegd hoe de TM techniek juist werkt en wat u ervan kan verwachten. U krijgt alle informatie en antwoorden op al uw vragen, om daarna te kunnen beslissen of u de techniek wenst te leren.

Leer Transcendente Meditatie in Veurne

no, 8630, Veurne Klik hier voor de kaart

GRATIS TM INTRO LEZING

Infolezingen zijn gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt, reserveer uw plaats via het inschrijvingsformulier hieronder.

Datum en tijd
Tijd
di, 25. jun 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 23. jul 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 6. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 20. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 20. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
Geen van deze datums passen. Hou mij op de hoogte van nieuwe datums
verwittig me verwittig me ×

Veurne TM Centrum

no, 8630, Veurne

centerMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map

Andere locaties voor info-lezingen in België

countryMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map