GRATIS TM INTRO LEZING

Veurne di, 28. mei 2024 om 19:30, di, 11. jun 2024 om 19:30

Kies een andere stad

Transcenderen, en de drang naar sigaretten verdwijnt spontaan

20 onderzoeken met 4000 proefpersonen: Transcendente Meditatie blijkt 2 tot 8 keer zo effectief te zijn als eenderwelke andere methode ooit onderzocht.

Hoeveel keer heeft u al geprobeerd om te stoppen met roken? En hoeveel keer is het, ondanks alle beloftes, al mislukt? Verslavingen zitten meestal diep geworteld in zowel lichaam en geest, en oppervlakkige methodes gaan meestal niet helpen. Voor we kunnen uitleggen waarom transcenderen wel helpt, en het probleem aan de oorzaak aanpakt, moeten we eerst de echte oorzaken van verslavingen analyseren: wat er gebeurt in de hersenen, stress, en een zoektocht naar iets aangenaams.

scroll-banner-nl

Hoe zien de hersenen van een verslaafde eruit?

normal-alcohol-sigarette-brain

Iedereen weet dat alcohol bepaalde gedeeltes van de hersenen op den duur gaat lamleggen, niet iedereen weet dat caffeïne en roken eigenlijk gelijkaardige effecten hebben. Nicotine blijkt evenzeer de bloedvaten te vernauwen, waardoor de bloedstroom in bepaalde gedeeltes van de hersenen gaat afnemen.

Deze hersenscans tonen normale hersenen, die van een alcoholieker en iemand die niet drinkt maar wel veel koffie drinkt en rookt. (bron: Daniel G. Amen, artikel in Daily Mail). In de frontale gedeeltes van de hersenen ziet men gaten, gedeeltes waar er geen activiteit meer is. Het zijn juist deze gedeeltes die verantwoordelijk zijn voor impulscontrole. Het niet kunnen beheersen van de drang om te roken blijkt dus veel meer een fysiek dan een mentaal probleem te zijn. Dit wil niet zeggen dat de hersenen permanent beschadigd zijn. De hersenen kunnen zichzelf repareren van zodra men kan stoppen met de verslaving. De uitdaging is om te kunnen stoppen.

Waarom Transcenderen wel werkt

Er zijn verschillende oorzaken waarom mensen roken:

1. Stress
2. Frontale hersenen die niet werken.
3. Zich goed willen voelen

Transcenderen zal deze 3 oorzaken tegelijk aanpakken, en het omgekeerde effect creëren: een diepe rust, waardoor stress afneemt, een activatie van de frontale hersenen, en een innerlijk gevoel van geluk. Hierdoor zal de drang om te roken spontaan afnemen. Men moet niet langer proberen te stoppen met roken, men merkt gewoon volledig spontaan dat men minder en minder sigaretten begint op te steken, eigenlijk als een neveneffect van een diepere transformatie.

We gaan dus eerst proberen te verklaren waarom TM juist zo effectief is, waarom het werkt zelfs als niets anders werkt, en daarna het onderzoek bekijken die de effectiviteit bevestigd.

diepe rust = verwijderen van diepe stress

Transcenderen is een toestand waar de geest volledig tot stilte komt, een toestand die volledig natuurlijk en spontaan bereikt wordt door TM beoefening, zonder dat men moet proberen om deze toestand te bereiken. Deze toestand gaat ook samen met een uitzonderlijk diepe toestand van lichamelijke ontspanning, veel dieper dan slaap. Dit kan eenvoudig gemeten worden.

sleep

Op deze grafiek, van een onderzoek aan Harvard University, zien we dat bij TM beoefening bijna onmiddellijk een toestand van lichamelijke ontspanning bereikt wordt die dieper gaat dan zelfs de diepste rust die we meestal pas ervaren na enkele uren slaap.Ref.Science 27 Vol. 167 no. 3926 pp. 1751-1754 1970 Scientific American 226:84-90 1972

Het is deze toestand van diepe rust die de innerlijke kracht van het lichaam om zichzelf te genezen activeert.

We weten allemaal dat ontspanning eigenlijk “ont-spanning” is, een toestand waar het lichaam natuurlijk spanningen gaat ont-spannen. Het lichaam kan zelfs de diepste spanningen die we hebben, zelfs traumatische stress, op een volledig natuurlijke wijze terug verwijderen, op voorwaarde dat de toestand van ontspanning diep genoeg gaat.

cnn storyUit een recente studie die veel aandacht kreeg van de pers (zie CNN video) bleek dat Irak oorlogsveteranen na slechts 8 weken TM beoefening maar liefst 50% minder symptomen van Post Traumatissche Stress stoornissen (PTSS) hadden, een resultaat dat nog nooit gezien wasRef.Journal of Counseling and Development 64: 212–215

Dit was echter gewoon een extra bevestiging van een eerder onderzoek met Vietnam oorlogsveteranen.

PTSD,-anxiety,-depressionNa 3 maanden TM beoefening was er een significante verbetering voor zowel PTSS, angst, depressie, en insomnia en alcoholisme, en had 70% van de patienten geen verdere behandeling nodig. Bij een controlegroep die de standaard psychotherapie behandeling kreeg, was er geen verbetering merkbaar.Ref.Military Medicine, june 2011

Dit zijn mensen met problemen die veel dieper zitten dan de meeste mensen die gewoon willen stoppen met roken. Als TM hun kan helpen, kunnen we ons wellicht inbeelden dat het ook wel een effectieve behandeling kan zijn voor de spanningen die aan de basis van verslavingen liggen.

Hier is een video met voorbeelden hoe krachtig dit wel is bij diegenen die met zware stress te maken hebben, en waarom meer en meer wetenschappers, onderwijzers, beroemdheden en regeringen de TM techniek ondersteunen.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Transcenderen = Diep innerlijk geluk…meetbaar

Stress heeft een rechtstreekse invloed op onze hersenwerking. Onder stress zal de productie van het “gelukshormoon” serotonine afnemen. Een gebrek aan serotonine bepaald niet alleen ons innerlijk gevoel van geluk, maar is ook verbonden aan migraines, slaapstoornissen, angstaanvallen, woedeuitbarstingen, alzheimers, eetstoornissen en vele anderen, waaronder alcoholisme. Men kan serotonine kunstmatig op korte termijn proberen te verhogen door te roken, maar op lange termijn zal dit de natuurlijke werking van de hersenen alleen maar meer verstoren.

serotonin De ervaring van Transcenderen gaat daarentegen het eigen helend vermogen van het lichaam activeren, zodat de hersenen terug normaal kunnen functioneren.  Het gevolg? Een verhoging van serotonine productie op volledig natuurlijke wijze tijdens TM beoefening, en op den duur ook op lange termijnRef.BUJATTI, M., and RIEDERER, P. Serotonin, noradrenaline, dopamine metabolites in Transcendental Meditation technique. Journal of Neural Transmission 39: 257–267,1976., en het spontaan verminderen of verdwijnen van verslavingen na enkele weken tot maanden TM beoefening, met bovendien heel wat andere aangename neveneffecten…zoals u op deze site kan ontdekken.

Transcenderen = hersenontwikkeling = impulscontrole

Onder stress verliest men de controle over zijn impulsen. Roken gaat dit probleem nog verergeren en creëert een vicieuze cirkel, minder impulscontrole leidt tot meer ongecontroleerd roken en nog minder impulscontrole. Hier is een wetenschappelijke uitleg hoe dit werkt, en hoe we door te transcenderen deze cirkel kunnen omdraaien.

De prefrontale cortex, het gedeelte van de hersenen vlak boven de ogen, is verantwoordelijk voor onze hogere functies van denken, zoals lange termijn plannen, beslissen of iets juist of fout is, en impulscontrole. Men noemt dit gedeelte wel eens de CEO, de algemene directeur, van de hersenen, omdat daar meestal alle beslissingen genomen worden. De prefrontale cortex is dat gedeelte van de hersenen dat mensen onderscheidt van dieren.

Normaal functioneren van de hersenen

Bij een normaal functioneren van de hersenen komt informatie binnen via de zintuigen, wordt naar de prefrontale cortex gestuurd en daar verwerkt, en de genomen beslissing wordt doorgestuurd naar het motorisch gedeelte, die de nodige spieren aanstuurt om te reageren.

 

Functioneren van de hersenen onder stress.

In een toestand van stress verandert deze stroom van informatie. De informatie gaat niet langer langs de prefrontale cortex, maar gaat direct van het zintuiglijk gedeelte naar het motorisch gedeelte.

Er is een hele goede reden waarom wij zo ontworpen en geëvolueerd zijn. Als wij bijvoorbeeld een straat oversteken, en er komt een auto op ons af, dan willen we geen situatie waar we gaan nadenken over wat we nu zouden moeten doen. We moeten onmiddelijk, impulsief, uit de weg springen. Er is geen tijd om na te denken. Het mechanisme van uitschakelen van de prefrontale cortex onder stress bestaat om ons te beschermen.

Dit mechanisme was echter niet bedoeld voor situaties van chronische stress. Als mensen continu onder stress staan dan wordt de prefrontal cortex permanent uitgeschakeld. Het denken wordt dan automatisch kortzichtig, impulsief. Intellectueel begrijpen dat roken slecht is heeft geen effect, want op het moment dat de drang naar de sigaret komt wordt het gedeelte van de hersenen dat verantwoordelijk is om de lange termijn effecten van roken in te schatten juist uitgeschakeld.

Roken zelf gaat dit effect nog verergeren, omdat nicotine de bloedvaten kan vernauwen, waardoor er ook minder bloed door de hersenen gaat stromen, en we de “functional holes” krijgen die we eerder op deze pagina gezien hebben.

Transcenderen daarentegen gaat het tegenovergestelde doen. Tijdens de ervaring van transcenderen komt het lichaam in een diepe rust, waardoor stress dus verdwijnt, maar worden de hersenen juist extra geactiveerd. Men heeft gemeten dat de bloedstroom naar de hersenen toeneemt en de hersenen zich terug volledig gaan ontwikkelen, (zie transcenderen = volledige hersenontwikkeling).

Ook zal de verbinding tussen de frontale gedeeltes van de hersenen en de rest van de hersenen terug versterkt worden.Hoezeer de hersenen met elkaar in verbinding staan kan men meten via EEG coherentie metingen.

EEGIedere keer dat een deel van de hersenen actief is, is er een elektrische activiteit die kan worden gemeten door een elektro-encefalograaf (EEG), een toestel dat de informatie weergeeft als een golfvorm.

Vervolgens worden de EEG-golfvormen van verschillende delen van de hersenen naar een computer gestuurd die dan (in real time) berekent in welke mate de verschillende golfvormen overeenstemmen (= coherentie vertonen). Als de hersengolven volledig coherent zijn, betekent dit dat de verschillende delen van de hersenen met elkaar in verbinding staan. Ze functioneren als één geheel.

Tijdens de normale activiteit is deze coherentie vrij laag, ergens tussen 30 en 40%. Tijdens het transcenderen ervaart de geest echter een staat van eenheid, en dit heeft een direct meetbare impact op de hersenen die meer als een verenigd geheel beginnen te werken. We kunnen in real-time zien hoe dit gebeurt in de video hieronder.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Als men deze ervaring regelmatig heeft zal ook op lange termijn de coherentie terug toenemen buiten de meditatie, en kan het effect van stress en nicotine op de hersenen terug stap voor stap hersteld worden. Zo heeft men de mogelijkheid om die gevaarlijke vicieuze cirkel (stress>uitschakeling frontale cortex>roken>verdere uitschakeling frontale cortex) om te draaien. Dit is waarom TM werkt, zelfs als niets anders werkt.

Wetenschappelijk onderzoek: 4000 proefpersonen bevestigen: TM werkt

Gedurende de laatste 40 jaar zijn er wereldwijd 12 verschillende wetenschappelijke studies gebeurd rond het effect van Transcendente Meditatie op rookgedrag, met in totaal bijna 4000 proefpersonen.

Als er zoveel studies zijn kan men in plaats van het effect van één studie te bekijken, een veel betrouwbaarder beeld krijgen door een gemiddeld effect te berekenen van alle 14 studies, en dit effect te vergelijken met alle andere methodes die ooit onderzocht zijn rond alcoholisme (115 wetenschappelijke studies met andere methodes). Zo kan men zo een zeer betrouwbaar beeld krijgen van welke methode het beste werkt.

Andere methodes werden onderverdeeld in 5 categorieën. Preventieve voorlichting (waar mensen bewust werden gemaakt op de gevaren van roken), zelf-help folders en boeken, therapie, nicotine vervangingsmiddelen (kauwgum of pleisters) en onconventionele behandelingen (accupunctuur, hypnose, andere relaxatie en meditatievormen). Uit de vergelijking blijkt dat de effect grootte van Transcendente Meditatie gemiddeld 2 tot 8 keer zo groot is als alle andere methodes die ooit onderzocht waren. (p=.0006 wat is een p-waarde?). Click op de grafiek om te vergroten.Ref.Alcoholism Treatment Quarterly 11: 13–87, 1994

Hoe langer men TM beoefent, hoe minder de behoefte om te roken

Hoe langer TM, hoe minder de drang om te roken

Zoals bij alcohol- en drugverslavingen hebben verschillende studies op gebied van tabakverslaving de algemene ervaring van TM beoefenaars bevestigt: Hoe langer men de TM techniek beoefent, hoe minder men behoefte heeft om te roken.

HJ11-Decreased-smoking-harvardDit wordt duidelijk geïllustreerd door deze grootschalige studie met 1.862 TM beoefenaars, uitgevoerd door onderzoekers van Harvard Medical school. (click op grafiek om te vergroten) Het totaal aantal rokers onder de TM beoefenaars halveert na 10 maand. Maar als we meer in detail kijken zien we dat veruit de grootste daling komt in de “heavy user” categorie (donkerblauw, bijna 80% daling) Dit is een bevestiging van een andere algemene ervaring met de Transcendente Meditatie techniek, het effect is het grootst voor diegenen die het het meest nodig hebben.Ref.Drug abuse: Proceedings of the International Conference, Philadelphia: 1972, pp. 369-376.

Opmerking: Dit was geen studie waar proefpersonen TM leerden met de bedoeling te stoppen met roken. Onderzoekers bekeken gewoon het spontaan gedrag na een periode van TM beoefening bij 1800 TM beoefenaars. Als men echt de bedoeling heeft om te stoppen is het effect meestal nog veel sterker.

Hoe leer ik transcenderen?

Echte meditatie is moeiteloos en aangenaam om te doen, het kan door iedereen geleerd worden, en geeft onmiddellijk resultaten.

David-Lynch-Russell-BrandDe ervaring van transcenderen kan men alleen op een volledig natuurlijke en moeiteloze manier bereiken. Het is een ervaring van volledige innerlijke stilte, en die kan men niet bereiken door te proberen stil te zijn. Hoe meer men probeert, hoe meer men de geest juist actief houdt. Dit is waarom de meeste andere meditatiemethodes (die concentratie vereisen) nauwelijks effect hebben.

De Transcendente Meditatie techniek wordt onderwezen door een professioneel getrainde leraar die wel in staat is om iedereen persoonlijk op een volledig natuurlijke manier naar de ervaring van transcenderen te leiden.

Als men deze ervaring eenmaal heeft gehad dan is deze in het geheugen gegrift en zal de geest er daarna volledig spontaan terug naartoe gaan, op een volledig natuurlijke en moeiteloze manier, op voorwaarde dat men de correcte techniek gebruikt. Deze techniek wordt op 4 opeenvolgende avonden stap voor stap uitgelegd, met daarna een uitgebreid programma van opvolging om de verdere correcte beoefening te verzekeren. Voor meer info over de Transcendente Meditatie techniek en de ervaring van transcenderen zie wat is TM?.

Heeft u 1 uur tijd om te ontdekken hoe alles kan veranderen?

U kan via de links meer info vinden over  wat TM is en hoe het werkt en hoe u TM kan leren. De eerste stap is echter gewoon een gratis en vrijblijvende infolezing bij te wonen. Hier wordt meer in detail uitgelegd hoe de TM techniek juist werkt en wat u ervan kan verwachten. Selecteer uw dichtsbijzijnde TM centrum op de kaart hieronder.

Leer Transcendente Meditatie in Veurne

no, 8630, Veurne Klik hier voor de kaart

GRATIS TM INTRO LEZING

Infolezingen zijn gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt, reserveer uw plaats via het inschrijvingsformulier hieronder.

Datum en tijd
Tijd
di, 28. mei 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 11. jun 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 25. jun 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 23. jul 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 6. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
Geen van deze datums passen. Hou mij op de hoogte van nieuwe datums
verwittig me verwittig me ×

Veurne TM Centrum

no, 8630, Veurne

centerMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map

Andere locaties voor info-lezingen in België

countryMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map