GRATIS TM INTRO LEZING

Veurne di, 25. jun 2024 om 19:30, di, 23. jul 2024 om 19:30

Kies een andere stad

Open Brief aan Minister van justitie Turtelboom

Van: Joachim Claes, Belgisch vertegenwoordiger van de David Lynch Foundation.

Mevr. de Minister,

Meer en meer regeringen ondersteunen vandaag de Transcendente Meditatie techniek als één van de weinige methodes die effectief een wetenschappelijk bewezen verschil kan maken voor onze gezondheidszorg, ons welzijn en ons onderwijs. In België is er echter een regeringsinstantie, opgericht door uw ministerie, die een actieve rol speelt om de Belgische bevolking van deze methode af te schrikken door foutieve en misleidende informatie te verspreiden. Wij willen u hierop attent maken en u vragen om dit onrecht zo snel mogelijk recht te zetten.

Stress is de zwarte plaag van de 21e eeuw. Het beïnvloed onze gezondheid, ons welzijn, ons leervermogen, onze werkprestaties, hoe we elkaar behandelen en zo onze hele samenleving en economie.

Als er een medicijn zou gevonden worden om deze plaag effectief te genezen, dan zou men dit medicijn zo snel mogelijk overal gaan gebruiken, niet?

Welnu, het medicijn bestaat al 50 jaar en 6 miljoen mensen en meer dan 350 wetenschappelijke publicaties hebben de laatste 40 jaar ook bevestigd dat het werkt, zonder neveneffecten. En in tegenstelling tot de medicijnen die vele miljarden belastinggeld naar de farmaceutische industrie laten vloeien, hoeft dit medicijn helemaal niets aan de maatschappij te kosten, integendeel.

sleepSinds 1970 hebben meer dan 30 onderzoeken bevestigd dat men via de Transcendente Meditatie (TM) techniek, een herontdekking van een eeuwenoude, volledig natuurlijke vorm van meditatie, een unieke bewustzijnstoestand kan creëren waar de geest vanzelf tot volledige stilte komt. Deze toestand brengt ook het lichaam in een uitzonderlijk diepe toestand van rust, die significant dieper blijkt te gaan dan zelfs onze diepste slaap.

Deze toestand activeert een zeer krachtig vermogen van ons lichaam om zichzelf te genezen. Als we ontspannen zijn zal het lichaam immers “ont-spannen”. Het lichaam zal zelf opgeslagen spanningen verwijderen. Het probleem is echter dat de rust tijdens onze slaap niet diep genoeg gaat, waardoor spanningen niet voldoende verwijderd worden en zich kunnen accumuleren, wat het normale functioneren van het lichaam zal verstoren en op den duur onze gezondheid en ons welzijn zullen beïnvloeden. Stress is de hoofdoorzaak van 90% van onze gezondheidsproblemen.

cnn storyDoor het lichaam in deze zeer diepe toestand van rust te brengen kan het lichaam ook de diepste spanningen die er zijn op zeer korte tijd verwijderen, zelfs traumatische stressen die normaal gezien als ongeneesbaar beschouwd worden. De resultaten van TM studies met oorlogsveteranen, met de zwaarste symptomen van PTSS die men kan indenken, waren zo indrukwekkend dat CNN er een rapportage over maakte (zie CNN video) en de Amerikaanse leger deze techniek nu ondersteunt. Het is gewoon het enige waarvan ze tot nu toe hebben kunnen aantonen dat het echt werkt.

Hier is een mooie video van onze organisatie over de effectiviteit van deze techniek bij diegenen die het het meeste nodig hebben.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Dezelfde diepgewortelde stressen liggen aan de oorzaak van depressies, angst, insomnia, ADHD, verslavingen, hart-en vaatziekten enz. Meer dan 350 wetenschappelijke publicaties rond de TM techniek hebben aangetoond dat wanneer men mensen leert hoe ze zelf de oorzaak van de vele gezondheidsproblemen kunnen verwijderen, de gevolgen ook spontaan zullen verminderen en verdwijnen. Geen enkele TM studie kon een negatief effect vinden, net zoals niemand een negatief effect zou verwachten van slaap. (zie overzicht van 40 jaar wetenschappelijk onderzoek)

ahaIn een recente publicatie gaf de American Heart Association toestemming aan dokters om TM voor te schrijven als klinische behandeling voor hoge bloeddruk. Uit meer dan 25  Miljoen USD aan TM onderzoek door de V.S. National Institutes of Health bleek eerder al dat deze techniek de enige alternatieve methode is die een significant positief effect blijkt te hebben op zowel bloeddruk, diabetes, aderverkalking en hart- en vaatziekten. Andere lange termijn studies met duizenden TM beoefenaars tonen aan dat als men mensen leert zichzelf te genezen, ziektekosten op termijn met 50 tot 70% dalen.

Screen Shot 2013-12-02 at 15.42.24De Belgische bevolking begrijpt dit al. Zij vinden het zo absurd dat TM nog niet wordt ondersteund, ondanks al het bewijs dat het werkt, dat een recente Facebook pagina met de specifieke vraag aan ziekenfondsen en de regering om de kosten om de techniek te leren terug te betalen op 3 maanden tijd 50.000 likes kreeg, een record voor een Vlaamse non-profit Facebook pagina.

Maar het gaat nog verder. Net zoals de ervaring van transcenderen het omgekeerde effect heeft van stress op het lichaam, hebben meer dan 50 wetenschappelijke publicaties aangetoond dat het evenzeer het omgekeerde effect heeft van stress op de hersenen.

serotoninAllereerst gaat onder stress de productie van serotonine, ons “gelukshormoon”, in de hersenen afnemen. Een te lage productie van serotonine is gerelateerd aan depressies, woede en angstaanvallen, verslavingen, Alzheimers, slaapproblemen, migraines en heel wat andere zaken. Tijdens TM beoefening neemt de serotonineproductie op een volledig natuurlijke manier toe.

Bovendien zullen onder stress die gedeeltes van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor alles wat ons menselijk maakt zichzelf uitschakelen, en zal de coördinatie tussen verschillende gedeeltes van de hersenen verstoord worden. Dit beïnvloed onze intelligentie, onze creativiteit, ons ethisch denken, ons leervermogen, onze impulscontrole etc. Dat is waarom zelfs de meest liefdevolle mensen zich soms onmenselijk kunnen gedragen, als men ze maar onder voldoende stress zet. Ze hebben gewoon letterlijk geen controle meer over hun daden.

TM beoefening gaat deze gebieden daarentegen juist terug activeren, en de coördinatie juist bevorderen. (zie transcenderen = volledige hersenontwikkeling). Dit is in realtime meetbaar tijdens TM beoefening en ook de lange termijn effecten hiervan zijn overduidelijk, vooral bij kinderen: ADHD verdwijnt, pestgedrag verdwijnt, en intelligentie, creativiteit en leervermogen nemen significant toe. Kinderen van een school in de V.S. waar de TM techniek al 30 jaar een deel van het curriculum is, scoren systematisch in de top 1% van hun land en hebben de laatste 10 jaar al 4 keer de Destination Imagination wereldkampioenschappen in creative problem solving gewonnen. Dit is een competitie waar jaarlijks meer dan 100.000 van de meest creatieve kinderen ter wereld aan deelnemen. Geen enkele andere school ter wereld komt zelfs maar in de buurt.

Screen Shot 2013-12-27 at 14.02.21De resultaten waren zo indrukwekkend dat Oprah Winfrey er een documentaire over maakte, zo onder de indruk was dat ze zelf TM leerde, en later de cursus voor al haar 300 werknemers betaalde. Meer dan 700 scholen rond de wereld gebruiken intussen TM als deel van het onderwijs, met ondersteuning van tientallen regeringen, ondermeer de regeringen van Engeland en Brazilië. De krant New York Times plaatste TM in het onderwijs reeds in 2005 bovenaan hun lijst van beste ideëen van het jaar, en bedrijven. Een tweede Vlaamse Facebookpagina met de oproep om TM in het vlaamse onderwijs te gaan gebruiken kreeg eerder dit jaar 57.000 likes.

Deze eenvoudige methode, die iedereen eenvoudig kan leren en aangenaam is om te doen, zou dus een serieuze verandering kunnen teweegbrengen in onze maatschappij, zowel wat ons welzijn, onze gezondheid, ons onderwijs als onze staatskas betreft. Het zou ook een serieuze invloed kunnen hebben op de miljardenwinsten van de farmaceutische industrie…en dat brengt ons wellicht tot de kern van de zaak.

Want wat gebeurt er in België? In de plaats dat de kostprijs van de professionele begeleiding die noodzakelijk is om deze techniek correct te beoefenen terug te betalen, net zoals dat met alle andere gezondheidszorg gebeurt, zodat die mensen die willen leren zichzelf te genezen ook de mogelijkheid hebben, wordt de Belgische bevolking afgeschrikt door een rapport van het Informatie en Advies Centrum voor Schadelijke Sectarische Organisaties. (IACSSO), opgericht door uw ministerie.

Ondanks het feit dat meer dan 10.000 mensen in België de TM techniek beoefenen heeft IACSSO na meer dan 10 jaar onderzoek geen enkel van schade kunnen aantonen. Integendeel, zowel onderzoek als ervaring met 6 miljoen TM beoefenaars tonen aan dat TM beoefenaars juist net de omgekeerde symptomen krijgen dan wat men van een sekte zou verwachten. (meer voor zichzelf denken, meer zelfvertrouwen, betere relaties met famillie en vrienden en betere integratie en meer succes in de maatschappij). Er is hier dus helemaal geen sprake van een schadelijke sectarische organisatie, en dus gaat IACSSO haar mandaat te buiten door er zelfs maar advies over te geven, laat staan de TM organisatie al meer dan 10 jaar als verdachte organisatie te blijven beschouwen.

Maar het gaat nog verder. IACSSO vermeld meer dan 1000 bronnen in haar rapport, waaruit duidelijk blijkt dat ze veel tijd hebben gestoken in hun onderzoek. Het gezegde gaat echter dat “als men een hond wil slagen, vindt men altijd wel een stok.” Uit hun rapport blijkt vooral dat IACSSO jarenlang belastinggeld gebruikt heeft om een stok te vinden, niet om een objectief rapport te schrijven. Ondanks hun 1000 bronnen worden er van de 350 publicaties die de positieve effecten van TM beoefening bevestigen nagenoeg geen enkele vermeld bij hun referenties. In de plaats daarvan richt IACSSO al haar aandacht op 4 studies die zogezegd geen effect vonden.

Welnu, als bij een experiment 99% van de gevallen duidelijke positieve effecten tonen, en er bij 1% geen effecten gevonden worden, dan zou geen enkele wetenschapper concluderen dat het niet werkt. Niettemin richt IACSSO al haar aandacht op de 1%, en negeren ze de andere 99% volledig.

Dit gebrek aan objectiviteit is beschamend, maar dit is nog maar het begin. Bij elk van de 4 onderzoeken die zogezegd geen effect vonden is aangetoond dat de onderzoeken zelf gemanipuleerd waren, maw. dat men geen effect vond omdat men geen effect wilde vinden. Dit was niet verwonderlijk gezien de auteurs van drie van de vier onderzoeken nauwe banden bleken te hebben met de farmaceutische industrie. IACSSO is op de hoogte van deze kritiek, maar verkiest ze niet te vermelden, waarmee ze dus opzettelijk een verkeerd beeld geven.

Bovendien draaien drie van de vier kritische onderzoeken rond het feit dat men zogezegd geen effect zou vinden van TM op bloeddruk, een conclusie die duidelijk wordt tegengesproken door zowel de V.S. National Institute of Health als de American Heart Association. Dit zijn bronnen van een veel hoger prestige dan de bronnen die zij vermelden. IACSSO is op de hoogte van deze bronnen, maar verkiest ze niet te vermelden, waarmee ze dus opzettelijk een verkeerd beeld geven.

De bron die het meeste aandacht krijgt van IACSSO blijkt bovendien gewoon een circulaire referentie te zijn. IACSSO refereert naar een negatieve conclusie van een ad-hoc comissie van de Koninklijke Academie van Geneeskunde, maar de ad-hoc commissie vermeldt duidelijk dat zij hun conclusie alleen maar gebaseerd hebben op bronnen die zij van IACSSO gekregen hebben, met andere woorden, uitsluitend de studies die geen effect gevonden hebben. IACSSO dekt zich legaal in door naar de Koninklijke Academie te verwijzen, de Koninklijke Academie dekt zich legaal in door naar IACSSO te verwijzen. IACSSO is op de hoogte van deze situatie, maar blijft refereren naar deze conclusie, waarmee ze dus opzettelijk een verkeerd beeld geven.

Het kan zijn dat IACSSO gewoon slordig haar werk gedaan heeft, en misleid is door de farmaceutische industrie, die er wel degelijk alle voordeel uit haalt door de mensen zolang mogelijk af te schrikken van methodes waarvan bewezen is dat ze een groot deel van hun medicijnen voor chronische gezondheidsproblemen overbodig zouden maken. Maar gezien het in dit geval zo overduidelijk is dat zij misleidende informatie verspreiden lijkt het eerder dat ze er wel degelijk actief aan meegewerkt hebben.

Maar of ze nu actief proberen te misleiden of gewoon hun huiswerk niet goed gedaan hebben, geen van beide zet u als minister van justitie in een goed daglicht. Zelfs al werken zij zogezegd onafhankelijk, toch krijgen zij belastingsgeld van de Belgische regering om hun werk te doen, en is het ministerie van justitie ermee verbonden. De voorzitter van IACSSO, de Heer Luc Willems is bovendien iemand van Open VLD, van uw politieke partij dus.

Dit IACSSO rapport werd opgesteld lang voor u minister van Justitie was, en voordat de Heer Willems voorzitter was, dus men kan u niets verwijten dat het gebeurd is. Men kan u beiden echter wel verwijten er niets aan te doen wanneer u op de hoogte bent dat de informatie foutief blijkt te zijn.

De Belgische bevolking verdient beter.

Hoogachtend,

Joachim Claes
Belgisch vertegenwoordiger van de David Lynch Foundation.

DLFDe David Lynch Foundation zet zich in om de Transcendente Meditatie techniek aan te bieden aan diegenen die het het meeste nodig hebben: in het onderwijs, de gevangenis, en ter behandeling van PTSS bij oorlogsveteranen, mishandelde vrouwen en daklozen. Meer dan 250.000 scholieren hebben dankzij de David Lynch Foundation reeds de techniek geleerd.

Heeft u 1 uur tijd om te ontdekken hoe alles kan veranderen?

U kan op deze site meer info vinden over  wat TM is en hoe het werkt en hoe u TM kan leren. De eerste stap is echter gewoon een gratis en vrijblijvende infolezing bij te wonen. Deze lezingen worden overal in Vlaanderen op regelmatige basis georganiseerd. (zie data en locaties van de gratis introlezingen) Hier wordt meer in detail uitgelegd hoe de TM techniek juist werkt, hoeveel de professionele begeleiding die vereist is om het correct te beoefenen kost en wat u ervan kan verwachten. U krijgt alle informatie en antwoorden op al uw vragen, om daarna te kunnen beslissen of u de techniek wenst te leren.

Leer Transcendente Meditatie in Veurne

no, 8630, Veurne Klik hier voor de kaart

GRATIS TM INTRO LEZING

Infolezingen zijn gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt, reserveer uw plaats via het inschrijvingsformulier hieronder.

Datum en tijd
Tijd
di, 25. jun 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 23. jul 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 6. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 20. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 20. aug 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
Geen van deze datums passen. Hou mij op de hoogte van nieuwe datums
verwittig me verwittig me ×

Veurne TM Centrum

no, 8630, Veurne

centerMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map

Andere locaties voor info-lezingen in België

countryMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map