Hangen de resultaten niet af van succesvolle beoefening? Wat als ik er niet in slaag om succesvol te mediteren?