GRATIS TM INTRO LEZING

Veurne di, 30. apr 2024 om 19:30, di, 14. mei 2024 om 19:30

Kies een andere stad

ADHD: een eenvoudige, aangename en effectieve behandeling

40 jaar onderzoek toont aan dat Transcendente Meditatie  ADHD aan de oorzaak behandelt

De hersenzones die verantwoordelijk zijn voor impulscontrole, zijn bij ADHD-patiënten veelal uitgeschakeld. Impulsiviteit heeft dus een fysieke oorzaak.

normal-adhd-brain

Op hersenscans van ADHD-patiënten  zien we”gaten” in de prefrontale cortex: Delen van de hersenen waar  geen bloeddoorstroming is en die permanent uitgeschakeld zijn. Net die gedeeltes die zorgen voor impulscontrole.

Dit blijkt in eerste instantie stressgerelateerd (zie verder: “Hoe stress de hersenen uitschakelt”). In veel gevallen diagnostiseert men symptomen van het effect van stress op de hersenen als ADHD.

TM activeert een unieke bewustzijnstoestand (transcenderen) via een natuurlijke, moeiteloze techniek (die geen concentratie vereist). Deze is eenvoudig te leren en aangenaam te doen, ook voor ADHD patiënten. Transcenderen heeft een uniek effect:

  • Het lichaam komt in een uitzonderlijk diepe toestand van rust, veel dieper dan slaap, waardoor het de diepste stressen, die het heeft opgeslagen, kan verwijderen.
  • De hersenen daarentegen worden extra geactiveerd. De bloedstroom neemt toe, er worden meer verbindingen gelegd, ook in de prefrontale cortex waar uitgevallen zones herstellen.

Video: Significante daling van ADHD symptomen na drie tot zes maanden TM-beoefening.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

 

ADHD wordt gekenmerkt door:

1. Impulsiviteit en gebrek aan concentratie. (Attention Deficit)
2. Een toestand waar men moeilijk tot rust kan komen (Hyperactivity)

Transcenderen zal net de omgekeerde toestand teweegbrengen, waardoor ADHD-symptomen spontaan verminderen of verdwijnen.

Impulsiviteit: meetbaar in de hersenen

De prefrontale cortex – het gedeelte van de hersenen vlak boven de ogen – is verantwoordelijk voor onze hogere functies van denken: impulscontrole, lange-termijnplannen, moreel denken, beslissen of iets juist of fout is. Men noemt dit deel wel eens de CEO – de algemene directeur  van de hersenen – omdat daar beslissingen genomen worden. De prefrontale cortex is het deel van de hersenen dat mensen onderscheidt van dieren.

Normaal functioneren van de hersenen

Bij normaal functioneren van de hersenen gaat de stroom van informatie als volgt: informatie komt binnen via de zintuigen, wordt naar de prefrontale cortex gestuurd en daar verwerkt.  De genomen beslissing wordt doorgestuurd naar het motorisch gedeelte, die de nodige spieren aanstuurt om te reageren.

 

Functioneren van de hersenen onder stress.

Onder stress verandert deze stroom. De informatie gaat niet langer langs de prefrontale cortex, maar direct van het zintuiglijk gedeelte naar het motorisch gedeelte.

Er is een goede reden waarom we zo ontworpen en geëvolueerd zijn. Als we bijvoorbeeld een straat oversteken, en er komt een auto op ons af, dan willen we geen situatie waar we gaan nadenken over wat we zouden moeten doen. We moeten onmiddellijk – instinctmatig – uit de weg springen. Er is geen tijd om na te denken. Het uitschakelen van onze prefrontale cortex onder invloed van stress is om ons te beschermen. Dit mechanisme is echter niet bedoeld voor situaties van chronische stress. Als mensen continu onder stress staan, wordt de prefrontale cortex continu uitgeschakeld. Het denken wordt dan automatisch impulsief.

Transcenderen verlevendigt de frontale hersenen

Transcenderen is een toestand waarbij het lichaam in een diepe toestand van rust komt – het tegenovergestelde van stress (zie verder) – en waar tegelijk de frontale hersenen actiever worden. Dit kan men meten via hersenscans. De activiteit in de thalamus (gerelateerd aan lichamelijke functies) vermindert, wat een toestand van relaxatie aanduidt. Terwijl de activiteit in de frontale cortex toeneemt.

neural imaging

Na enkele weken TM-beoefening blijft de prefrontale cortex ook buiten de meditatie actiever en merken kinderen dat ze spontaan minder impulsief gaan handelen.

In welke mate de frontale hersenendelen verbonden zijn met de rest van de hersenen, kan men meten via EEG-coherentie.

EEG-coherentie: laag bij ADHD, hoog bij TM-beoefening

EEG

Als een deel van de hersenen actief is, kan een elektro-encefalograaf (EEG) elektrische impulsen weergeven in de vorm van golven over een bepaalde tijdsperiode. Vervolgens worden de EEG-golfvormen van verschillende delen van de hersenen naar een computer gestuurd.  Die  berekent in welke mate de verschillende golven overeenstemmen (= coherentie vertonen). Als de hersengolven coherent zijn, betekent dit dat de verschillende delen van de hersenen met elkaar in verbinding staan. Ze functioneren als één geheel.

Bij ADHD-patiënten is de EEG-coherentie abnormaal laag. Er is onvoldoende connectie tussen de frontale hersenen en de rest van de hersenen. Uit 40 jaar onderzoek blijkt dat TM-beoefening de EEG-coherentie significant verhoogt. Transcenderen is een ervaring van éénheid (voor meer uitleg hierover ga naar transcenderen = de hoogste menselijke ervaring). Dit zorgt ervoor dat het normale functioneren van de hersenen (namelijk als één geheel) herstelt. Onderstaande video toont hoe men dit  in real time kan meten:

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Deze veranderingen in de hersenen meet men enkel bij Transcendente Meditatie. Bij andere meditatie- of relaxatietechnieken komen deze veranderingen niet (in dezelfde mate) voor.

Hoe meer iemand deze ervaring van hoge EEG-coherentie heeft, hoe meer de hersenen zich aanpassen aan deze toestand. Waardoor EEG-coherentie gedurende de dag – buiten de TM-beoefening – gaat stijgen. Zie onderstaand onderzoek: (Ref.Travis, F. and Arenander, A. International Journal of Neuroscience, 2006).

EEG long term

Deze grafiek toont de evolutie van gemiddelde EEG-waarden van 50 studenten over 12 maanden.  Tijdens de TM-beoefening is er geen verschil inzake EEG-coherentie bij iemand die twee maanden TM en iemand die het 12 maanden TM beoefent. Transcenderen is niet iets waar men beter in wordt naarmate men het beoefent. Omdat het een natuurlijk proces is, transcendeert men reeds vanaf de eerste sessie, ook ADHD-patiënten. We zien echter wel een verschil tijdens de activiteit – buiten de TM-beoefening -: de hoge EEG-coherentie stabiliseert meer en meer.

Hetzelfde zag men bij de ADHD-studie uit de videoclip. De volgende grafiek toont lijnen tussen de verschillende gebieden van de hersenen die in coherentie met elkaar zijn, op vier verschillende frequenties van hersengolven. De coherentie werd gemeten aan het begin en aan het einde van de studie, en dan werden de twee van elkaar afgetrokken. De resulterende lijnen geven dus een groei van coherentie weer (buiten TM-beoefening) na telkens een periode van drie maanden.

ADHD EEG coherence

Het resultaat is duidelijk. Bij de controlegroep is er geen verschil na drie maanden. Bij de TM-groep is er daarentegen een sterke stijging van EEG-coherentie. Als de controlegroep na drie maanden TM aanleert, is er na zes maanden een sterke stijging van EEG-coherentie (Ref. Mind & Brain, The Journal of Psychiatry (2011, Vol 2, No 1)).

Verwijder de oorzaak van ADHD en de symptomen verdwijnen automatisch.

Diepe rust = verwijdering van diepe stress

Bij ADHD heeft men moeite om tot rust te komen. Transcenderen is een toestand waar de geest volledig tot stilte komt, een toestand die volledig natuurlijk en spontaan bereikt wordt door TM-beoefening. Deze toestand gaat samen met een uitzonderlijk diepe toestand van lichamelijke ontspanning, veel dieper dan slaap. Dit kan eenvoudig gemeten worden.

sleepOp deze grafiek – van een onderzoek aan Harvard University – zien we dat bij TM-beoefening bijna onmiddellijk een toestand van lichamelijke ontspanning komt die veel dieper gaat dan de diepste rust na enkele uren slaap.[1],[2].
Meer dan 30 studies bevestigen de diepe rust tijdens TM-beoefening.

Deze toestand van diepe rust activeert de innerlijke kracht van het lichaam om zichzelf te genezen, .

We weten allemaal dat ontspanning eigenlijk “ont-spanning” is. Een toestand waarbij het lichaam op natuurlijke wijze spanning ont-spant. Het lichaam kan zo de diepste spanningen – zelfs traumatische stress – op volledig natuurlijke wijze verwijderen, op voorwaarde dat de toestand van ontspanning diep genoeg is.

cnn storyUit een recente studie die veel aandacht kreeg van de pers (zie CNN video) bleek dat Irak-oorlogsveteranen na slechts acht weken TM-beoefening 50% minder symptomen van Post Traumatische Stress Stoornissen (PTSS) hadden. Een nooit eerder gezien resultaat  [3]. Dit is relevant voor ADHD-patiënten omdat veel  ADHD-symptomen stressgerelateerd zijn.

Hier is nog een video met voorbeelden hoe krachtig dit is bij diegenen die met zware stress te maken hebben. En waarom meer en meer wetenschappers, onderwijzers, beroemdheden en regeringen de TM-techniek ondersteunen.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Het onderzoek: significant verminderde ADHD-symptomen na drie tot zes maanden TM-beoefening.

Tijdens het onderzoek werden kinderen tussen 11 en 14 jaar met ernstige ADHD symptomen willekeurig ingedeeld in een groep die onmiddellijk TM leerde en een controlegroep die pas na drie maanden de TM-techniek leerde. De TM-groep toonde een significante vermindering van ADHD-symptomen na slechts drie maanden, terwijl bij de controlegroep geen verbetering merkbaar was. Nadat de controlegroep ook TM aanleerde, was er een gelijkaardige verbetering na drie maanden, terwijl de eerste groep verder bleef verbeteren.

ADHD-Theta-betaDit is zichtbaar op deze grafiek met de evolutie van Thèta/Bèta-ratio van hersengolven van de kinderen over zes maanden. Deze ratio is uitzonderlijk hoog bij ADHD-patiënten (zie verder). Echter na zes maanden TM-beoefening was ze bijna normaal. De scholieren waren aandachtiger, konden hun impulsen beter controleren, hadden betere organisatorische vaardigheden, en konden beter problemen oplossen. Hun prestaties op school gingen erop vooruit en ze hadden significant minder, stress, angst, depressies en woede-uitbarstingen.

Een techniek kan echter pas effectief zijn als de kinderen hem beoefenen. De beste manier om dit te garanderen is dat het aangenaam is om te doen. Op de vraag “hoe graag doe je jouw TM beoefening” was de gemiddelde antwoordscore 5.3 op een schaal van 0 (“helemaal niet graag”) tot 7 (“zeer graag”).

De studie werd gepubliceerd in Mind & Brain, The Journal of Psychiatry (2011, Vol 2, No 1). Klik hier om de volledige publicatie online te lezen (Engels, ga naar p78).

Meer info over het effect van TM op ADHD: Dokters beantwoorden veelgestelde vragen over TM en ADHD, Wetenschappelijk onderzoek over TM en ADHD, en getuigenissen over TM en ADHD (inclusief een BBC-reportage)

Hoe leer ik transcenderen?

Echte meditatie is moeiteloos en aangenaam om te doen, kan door iedereen geleerd worden, en geeft onmiddellijk resultaten.

David-Lynch-Russell-BrandDe ervaring van transcenderen kan je alleen op natuurlijke en moeiteloze manier bereiken. Het is een ervaring van volledige innerlijke stilte, die kan je niet bereiken door proberen stil te zijn. Hoe meer je probeert, hoe meer je de geest juist actief houdt. Dit is waarom meditatiemethodes die concentratie vereisen, nauwelijks effect hebben.

De Transcendente Meditatietechniek wordt onderwezen door een professioneel getrainde leraar. Die leidt je persoonlijk naar de ervaring van transcenderen. Als je deze ervaring eenmaal had, is ze in het geheugen gegrift en zal de geest er daarna spontaan terug naartoe gaan, op natuurlijke, moeiteloze manier. Op voorwaarde dat je de correcte techniek gebruikt. Deze techniek wordt op vier opeenvolgende avonden stap voor stap uitgelegd, met daarna een uitgebreid programma van opvolging om verdere correcte beoefening te verzekeren.

Leer meer over de Transcendente Meditatie-techniek.

Ontdek wat het is, hoe het werkt, en waarom het voor jou wel kan werken, zelfs als tot nu toe niets anders hielp. Zie hieronder of ga naar hoe werkt TM?

Leer Transcendente Meditatie in Veurne

no, 8630, Veurne Klik hier voor de kaart

GRATIS TM INTRO LEZING

Infolezingen zijn gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt, reserveer uw plaats via het inschrijvingsformulier hieronder.

Datum en tijd
Tijd
di, 16. apr 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 16. apr 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 30. apr 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 14. mei 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
di, 28. mei 2024, 19:30 on Zoom
19:30
RESERVEER UW GRATIS PLAATS Reserveer ×
Geen van deze datums passen. Hou mij op de hoogte van nieuwe datums
verwittig me verwittig me ×

Veurne TM Centrum

no, 8630, Veurne

centerMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map

Andere locaties voor info-lezingen in België

countryMap

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map