Betere persoonlijke relaties

R15-Dec-Verbal-HostilGevangenen in een maximaal beveiligde gevangenis (voor zware misdadigers)  die  de Transcendente Meditatie techniek leerden toonden een significant afgenomen verbale vijandigheid in vergelijking met de controlegroep.Ref.Criminal Justice and Behavior 5: 3–20, 1978