Meer tolerantie bij middelbare scholieren

E16-Incr-ToleranceMiddelbare scholieren die de Transcendente Meditatie techniek leerden toonden na 14 weken een verhoogde tolerantie voor hun medescholieren. Bij de controlegroep was geen verbetering merkbaar.Ref.Dissertation Abstracts International  38(7): 3372B–3373B, 1978