Minder Angst bij fabrieksarbeiders

B13-Decr-Anxiety-Ind-wkrsEen onderzoek uitgevoerd bij Sumitomo Heavy Industries door het Japanse National Institute of Industrial Health constateerde minder angst bij de 427 arbeiders die het Transcendente Meditatie Programma geleerd hadden, in vergelijking met een controlegroep van 308 arbeiders van dezelfde werkplek. Verminderde angst was niet het doel van de studie, maar werd gewoon als een neveneffect van een meer holistische verbetering opgemerkt.Ref.Japanese Journal of Industrial Health 32: 656, 1990

Minder neurose bij fabrieksarbeiers

B18 Minder neurose bij fabrieksarbeiers

Een onderzoek  bij Sumitomo Heavy Industries, uitgevoerd door het Japanse National Institute of Industrial Health, stelde een geringere tendens tot neurose vast bij de meer dan 400 arbeiders die het Transcendente Meditatie Programma geleerd hadden, vergeleken met controlepersonen..

Referentie: Japanese Journal of Industrial Health 32: 656, 1990.

Minder stress

B14-Incr-Physiol-Calmness-v1

Een studie onder managers en arbeiders in de automobielindustrie constateerde dat arbeiders na drie maanden regelmatige beoefening van het Transcendente Meditatie Programma, blijk gaven van grotere fysiologische kalmte, gemeten tijdens zowel werk- als rusttijd, vergeleken bij controlepersonen van dezelfde werkplekken.Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal 6: 245–262, 1993

Minder spaningen op het werk

B11-Decreased-Job-TensionEen onderzoek bij leiding en arbeiders in de autoindustrie stelde vast dat werknemers, na drie maanden van regelmatige beoefening van het Transcendente Meditatie Programma, minder spanningen hadden op het werk dan controlepersonen van dezelfde werkplek.Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal  6: 245–262, 1993

Betere relaties met collega’s

B10-Impro-RelationsCo-WorkWerknemers die Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek geleerd hadden vertoonden betere relaties met hun collega’s, in vergelijking met controlepersonen.Ref.Academy of Management Journal 17: 362-368, 1974

Betere relaties met leidinggevenden

B9-Impr-Relation-SupervBij een studie van 42 Werknemers die Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek geleerd hadden vertoonden deze betere relaties met hun leiders vergeleken met controlepersonen.Ref.Academy of Management Journal 17: 362-368, 1974

Betere werk- en privé relaties bij arbeiders

B8-Impr-Work-&-PersEen onderzoek onder management en arbeiders in de autoindustrie stelde vast dat werknemers na drie maanden regelmatige beoefening van de Transcendente Meditatie techniek betere werk- en persoonlijke relaties hadden, vergeleken bij controlepersonen van dezelfde werkplekken.Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal  6: 245–262, 1993

Meer voldoening in beroeps- en persoonlijk leven

B6-Incr-Satis-Prof_Pers-v1Een onderzoek onder managers en arbeiders in de automobielindustrie stelde vast dat werknemers na drie maanden regelmatige beoefening van het Transcendente Meditatie Programma meer voldoening hadden in hun persoonlijk en beroepsleven, vegeleken bij controlepersonen van dezelfde werkplekken.Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal  6: 245–262, 1993

Meer voldoening van werk bij managers en werknemers

B5-Incr-Job-Sat-Exec_WorkEen onderzoek onder managers en arbeiders in de automobielindustrie stelde vast dat deelnemers na drie maanden regelmatige beoefening van het Transcendente Meditatie Programma meer voldoening hadden in hun beroepsleven, vegeleken met een controlegroep van dezelfde werkplek.Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal  6: 245–262, 1993

Meer voldoening van werk

B4-Increased-Job-Satis

Onder een studie van 40 werknemers die Maharishi’s Transcendente Meditatie Programma geleerd hadden, vertoonde deze een grotere werkvoldoening in vergelijking met controlepersonen.Ref.Academy of Management Journal 17: 362-368, 1974

Betere leidinggevende kwaliteiten bij werknemers

B33-Incr-Leadership-BhvrMedewerkers van een onderneming in de voedselindustrie die  de Transcendente Meditatie techniek leerden toonden na vier maand een aanzienlijke stijging op een schaal van leiderschapsgedrag, in tegenstelling tot een controlegroep van.werknemers die niet deelnemen aan het programma.Ref.Career Development International 4: 149–154, 1999

Grotere bijdrage aan de organisatie

B23-Incr-Contrib-Organiz-v1Een drie maanden durende prospectieve studie bij managers in een bedrijf voor medische apparaten stelde vast dat diegenen die Transcendente Meditatie geleerd hadden, vergeleken bij controlepersonen, een toename lieten zien in ‘bijdrage aan de organisatie’, hetgeen een gecombineerde index was van observatiegegevens van hogere productiviteit, beter leiderschapsgedrag, betere werkrelaties, grotere vitaliteit, betere geestelijke gezondheid, hogere werkvoldoening en minder boosheid.Ref.Dissertation Abstracts International 57(6): 4068B, 1996

Verminderd verlangen om van job te veranderen

B7-Decr-Desire-to-Chg-Jobs-v1Bij een onderzoek van 42 werknemers die de Transcendente Meditatie techniek geleerd hadden, bleek dat deze minder verlangen hadden om van job te veranderen in vergelijking met een controlegroep.Ref.Academy of Management Journal 17: 362-368, 1974

Grotere effectiviteit van werknemers

B2-Incr-Employee-EffectiveEen onderzoek bij leidinggevenden en arbeiders in de autoindustrie stelde vast dat deze, na drie maanden van regelmatige beoefening van het Transcendente Meditatie Programma, grotere effectiviteit vertoonden vergeleken bij controlepersonen van dezelfde werkplekken.Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal  6: 245–262, 1993

Betere arbeidsprestaties

B1-Improved-Job-PerformanceBij een studie van 42 werknemers die Maharishi’s Transcendente Meditatie Programma geleerd haden, vertoonden deze betere arbeidsprestaties in vergelijking met controlepersonen.Ref.Academy of Management Journal 17: 362–368, 1974

Gezonder gedrag van managers

B24-Incr-HealthPromotBhvr-v1In een  bedrijf dat medische apparatuur produceerd, vertoonden managers die het Transcendente Meditatie Programma geleerd hadden na drie maanden een gezonder gedrag, zoals gemeten aan regelmatigere gewoonten van beweging, voeding en slaap, en afname van alcoholgebruik, in tegenstelling tot een controlegroep van hetzelfde bedrijf.Ref.Dissertation Abstracts International 57(6): 4068B, 1996

Minder impulsiviteit bij fabrieksarbeiders

B20-Decr-Impulsiveness-IndEen onderzoek bij  Sumitomo Heavy Industries door het Japanse National Institute of Industrial Health stelde afname van impulsiviteit vast bij de groep van 427 arbeiders die het Transcendente Meditatie Programma geleerd hadden, in vergelijking met een groep van 308 controlepersonen.Ref.Japanese Journal of Industrial Health 32: 656, 1990

Minder emotionele instabiliteit bij Japanse fabrieksarbeiders

B19-Decr-Emot-Instabil-IndEen onderzoek bij Sumitomo Heavy Industries door het Japanse National Institute of Industrial Health vond een afgenomen emotionele instabiliteit bij de groep van 427 arbeiders die het Transcendente Meditatie Programma geleerd hadden, vergeleken met de controle groep van 308 arbeiders op dezelfe werkplek.Ref.Japanese Journal of Industrial Health 32: 656, 1990

Betere kwaliteit van slaap bij fabrieksarbeiders

B17-Improved-sleep-ind-wkrsEen studie gedaan aan Sumitomo Heavy Industries door het Japanse National Institute of Industrial Health stelde vast dat de 427 arbeiders die het Transcendente Meditatie Programma geleerd hadden ‘s avonds gemakkelijker in slaap vielen dan diegenen in de controle groep van 308 arbeiders van dezelfde werkplek.Ref.Japanese Journal of Public Health 37 (10 Suppl.): 729, 1990

Minder Stress bij managers

Een drie maanden durende prospectieve studie  onder managers in een medische aparaten bedrijf stelde vast dat degenen die  Transcendente Meditatie geleerd hadden, vergeleken met controlepersonen, een significante afname vertoonden op een gestandaardiseerde maat van stresservaring, die de graad meet waarin situaties in iemands leven worden ervaren als  te belastend, onbeheersbaar of onvoorspelbaar.

Referentie: Dissertation Abstracts International 57(6): 4068B, 1996.


Minder stress bij fabrieksarbeiders en managers

B15-Dec-Stress-During-TaskEen onderzoek onder managers en arbeiders in de automobielindustrie stelde vast, dat werknemers, na drie maanden regelmatige beoefening van het Transcendente Meditatie Programma, blijk gaven van minder fysiologische stress (gemeten door lagere huidgeleiding) tijdens de uitvoering van een taak, vergeleken bij controlepersonen van dezelfde werkplek.Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal  6: 245–262, 1993

Minder angst bij fabrieksarbeiders en managers

B12-Decr-Trait-Anxiety-Exec

Een onderzoek onder directie en werknemers in de automobielindustrie stelde vast dat werknemers, na drie maanden regelmatige beoefening van het Transcendente Meditatie Programma, minder angstigheid (trait anxiety) vertoonden vergeleken bij controlepersonen van dezelfde werkplekken.Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal 6: 245–262, 1993

betere geestelijke gezondheid bij managers

B27-Impr-Mental-Health-Mgrs-v1

Managers die het Transcendente Meditatie Programma geleerd hadden vertoonden in een drie maanden durende studie, in tegenstelling tot controlepersonen, een significante groei op een gestandaardiseerde vragenlijst over geestelijke gezondheid.Ref.Dissertation Abstracts International 57(6): 4068B, 1996

Fabrieksarbeiders stoppen spontaan met roken

B22-Free-From-smoking-indEen studie bij Sumitomo Heavy Industries door het Japanse National Institute of Industrial Health stelde een toename vast van het aantal arbeiders die niet meer rookten  onder die 427 arbeiders die het Transcendente Meditatie Programma geleerd hadden, vergeleken met een controlegroep van 308 arbeiders van dezelfde werkplek. Stoppen met roken was niet het doel van deze studie, maar werd gewoon als spontaan neveneffect opgemerkt.Ref.Japanese Journal of Public Health 37 (10 Suppl.): 729, 1990

Verminderd sigarretten en alcohol verbruik bij directie en arbeiders

B21-Decr-Cig_Alc-ConsumMinder sigaretten- en alcoholgebruik bij directie en arbeiders

Een onderzoek bij managers en arbeiders in de autoindustrie in de V.S. stelde vast, dat de werknemers na drie maanden regelmatige beoefening van het  Transcendente Meditatie Programma, minder sigaretten- en alcoholgebruik hadden  vergeleken bij controlepersonen van dezelfde werkplekken. Verminderd sigaretten- en alcoholgebruik was niet het doel van deze studie, maar werd gewoon als neveneffect opgemert.Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal  6: 245–262, 1993

Betere algemene gezondheid bij managers en fabriekswerkers

H7-Improved-Health-Executi-v1Managers en andere werknemers op twee locaties in de auto-industrie toonden na drie maanden regelmatige beoefening van Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek een betere gezondheid, zoals gemeten door zelfrapportage van lichamelijke en geestelijke gezondheid, inclusief metingen van de ernst en frequentie van gezondheidsklachten, in vergelijking met controlegroepen uit dezelfde werkplekken.Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal  6: 245–262, 1993

Betere gezondheid bij Japanse fabrieksarbeiders

H6-Decreased-Phys-Com-Su

Dit onderzoek, uitgevoerd door het Japanse National Institute of Industrial Health, toonde dat 427 werknemers van Sumitomo Heavy Industries die Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek leerden, na vijf maanden verminderde lichamelijke klachten hadden, in vergelijking met controle werknemers van hetzelfde bedrijf.Ref.Japanese Journal of Industrial Health 32: 656, 1990

Meer levendigheid bij managers

B28-Incr-Vitality-ManagersManagers van een bedrijf in medische apparatuur die  Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek leerden vertoonden een significante toename op een gestandaardiseerde schaal van fysieke vitaliteit, in tegenstelling tot gematchte controles. Er werd een hoger energie-niveau en minder vermoeidheid gemeten.Ref.Dissertation Abstracts International 57(6): 4068B, 1996

Betere gezondheid bij managers

B26-Decr-PhysSymptomsMgers

Managers die de Transcendente Meditatie techniek leerden toonde een significante daling op een gestandaardiseerde maat voor stress-gerelateerde somatische symptomen, zoals pijn op de borst en hoofdpijn, in vergelijking met gematchte controles, tijdens een drie maand durende studie.Ref.Dissertation Abstracts International 57(6): 4068B, 1996