Minder stress bij fabrieksarbeiders en managers

B15-Dec-Stress-During-TaskEen onderzoek onder managers en arbeiders in de automobielindustrie stelde vast, dat werknemers, na drie maanden regelmatige beoefening van het Transcendente Meditatie Programma, blijk gaven van minder fysiologische stress (gemeten door lagere huidgeleiding) tijdens de uitvoering van een taak, vergeleken bij controlepersonen van dezelfde werkplek.Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal  6: 245–262, 1993