Snellere groei van creativiteit bij scholieren

E6-Holistic-Improv-Intellectual-Perf362 Taiwanese schoolkinderen werden willekeurig onderverdeeld in 4 groepen, een TM groep en 3 controlegroepen: een groep waar studenten een dutje konden doen, een groep die een contemplatie meditatie beoefende, en een groep waar studenten geen specifieke aandacht kregen. Na 6 tot twaalf maanden merkte men bij de TM groep een zeer significante verbetering tegenover de 3 controlegroepen op 5 verschillende schalen van intellectuele vaardigheid, inclusief een schaal “whole brain creativity”. Het verschil in groei met de controle groepen was zo groot en zo consistent dat de kans op toeval 1 op 1,2 miljard was, p=.0000000008. (wat is een p-waarde?) De TM studenten hadden ook een significante verlaging van stress symptomen.Ref.Intelligence 29: 419–440, 2001

Groei van creativiteit bij volwassenen

E2-Increased-Creativity-v1

Volwassenen die Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek hadden geleerd toonden na vijf maanden een verhoogde creativiteit in vergelijking met een controle groep, zoals gemeten door een hoger niveau van picturale originaliteit.. (p=.0005) Ze toonden ook verhoogde creativiteit zoals gemeten door de hogere mate van picturale flexibiliteit en verbale vlotheid (niet in kaart gebracht).Ref.The Journal of Creative Behavior 13: 169–180, 1979

Snellere groei van creativiteit bij scholieren

E3-Increased-CreativityMiddelbare scholieren die  de Transcendente Meditatie techniek leerden toonden een verhoogde creativiteit na 14 weken, in tegenstelling tot de controle studenten. (p <.001)Ref.Dissertation Abstracts International 38 (7): 3372B-3373B, 1978

meer creativiteit bij studenten

E44-IncrCreativityTMSPStudenten die  het TM-Sidhi-programma leerden toonden na een periode van negen maanden een stijging  in creativiteit.Creativiteit, gedefinieerd als originaliteit, en spontaniteit, werd gemeten als één dimensie van meerdere factoren van persoonlijke groei in een “open-ended” interview, beoordeeld door onafhankelijke interviewers, ontworpen om de expressie van ervaringen te ontlokken die de subjecten waarderen in het leven.Ref.Modern Science and Vedic Science 1: 471–487, 1987

relatie tussen lengte van beoefening TM-sidhi programma en groei creativiteit

E28-GreaterIntelCreativityDe lengte van praktijk van het TM-Sidhi-programma (aantal maanden na instructie) bleek significant gecorreleerd te zijn met zowel hogere intelligentie als een hogere creativiteit, rekening houdend met een correctie voor leeftijd, geslacht, opleiding, motivatie, en eerdere lengte van de praktijk van het Transcendente Meditatie-programma.Ref.The Journal of Creative Behavior 19: 270–275, 1985

Correlatie tussen lengte van beoefening van de TM techniek en beter functioneren van de hersenen

Onder 147 lange termijn TM en TM sidhi beoefenaars (gemiddeld 9 jaar beoefening) was een significante correlatie te vinden tussen de lengte van TM beoefening en een hogere score op: visueel Geheugen, niet verbale intelligentie, creativiteit, veldonafhankelijkheid, reactiesnelheid, sensorische snelheid, en motorische snelheid. Hoe langer men de TM en TM sidhi technieken beoefende, hoe hoger de score, wat een indicatie geeft dat Transcendente Meditatie al deze factoren positief beïnvloed.Ref.Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected Papers Vol 3, 257, pp 1954-1966