Groei van creativiteit bij volwassenen

E2-Increased-Creativity-v1

Volwassenen die Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek hadden geleerd toonden na vijf maanden een verhoogde creativiteit in vergelijking met een controle groep, zoals gemeten door een hoger niveau van picturale originaliteit.. (p=.0005) Ze toonden ook verhoogde creativiteit zoals gemeten door de hogere mate van picturale flexibiliteit en verbale vlotheid (niet in kaart gebracht).Ref.The Journal of Creative Behavior 13: 169–180, 1979