Groei in Field Independence bij Taiwanese scholieren

E6-Holistic-Improv-Intellectual-Perf362 Taiwanese schoolkinderen werden willekeurig onderverdeeld in 4 groepen, een TM groep en 3 controlegroepen: een groep waar studenten een dutje konden doen, een groep waar studenten geen specifieke aandacht kregen en een groep die een contemplatie meditatie beoefende. Na 6 tot twaalf maanden merkte men bij de TM groep een zeer significante verbetering op 5 verschillende schalen van intellectuele vaardigheid, inclusief Field Independence tegenover de 3 controle groepen. Het verschil in groei met de controle groepen was zo groot en zo consistent dat de kans op toeval 1 op 25 miljoen was, p=.00000004. (wat is een p-waarde?) De TM studenten hadden ook een significante verlaging van stress symptomen.Ref.Intelligence 29: 419–440, 2001

Field Independence

E10-Incr-Field-IndepenIndividuals randomly assigned to learn Maharishi’s Transcendental Meditation Programme displayed a significant increase after three months, in comparison to controls, on measures of field independence, indicating broader comprehension with increasing ability to focus.Ref.Perceptual and Motor Skills 39: 1031–1034, 1974

Correlatie tussen lengte van beoefening van de TM techniek en beter functioneren van de hersenen

Onder 147 lange termijn TM en TM sidhi beoefenaars (gemiddeld 9 jaar beoefening) was een significante correlatie te vinden tussen de lengte van TM beoefening en een hogere score op: visueel Geheugen, niet verbale intelligentie, creativiteit, veldonafhankelijkheid, reactiesnelheid, sensorische snelheid, en motorische snelheid. Hoe langer men de TM en TM sidhi technieken beoefende, hoe hoger de score, wat een indicatie geeft dat Transcendente Meditatie al deze factoren positief beïnvloed.Ref.Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected Papers Vol 3, 257, pp 1954-1966