Groei in Field Independence bij Taiwanese scholieren

E6-Holistic-Improv-Intellectual-Perf362 Taiwanese schoolkinderen werden willekeurig onderverdeeld in 4 groepen, een TM groep en 3 controlegroepen: een groep waar studenten een dutje konden doen, een groep waar studenten geen specifieke aandacht kregen en een groep die een contemplatie meditatie beoefende. Na 6 tot twaalf maanden merkte men bij de TM groep een zeer significante verbetering op 5 verschillende schalen van intellectuele vaardigheid, inclusief Field Independence tegenover de 3 controle groepen. Het verschil in groei met de controle groepen was zo groot en zo consistent dat de kans op toeval 1 op 25 miljoen was, p=.00000004. (wat is een p-waarde?) De TM studenten hadden ook een significante verlaging van stress symptomen.Ref.Intelligence 29: 419–440, 2001