Hoger IQ bij universiteitsstudenten in de V.S.

E5-Increased-Intell-UniversOntwikkeling van intelligentie-verhoogd IQ bij universiteits studenten.

Universitaire studenten die  Maharishi’s Transcendente Meditatie en TM-Sidhi-programma beoefenden hadden een aanzienlijk toegenomen IQ. Deze studenten waren ouder dan 18 jaar, dus een toename van IQ was  theoretisch gezien niet meer mogelijk. Bij een controle groep was er inderdaad geen stijging meer. Het verschil tussen de TM groep en de controle groep had een p waarde <.0001 (wat is een p-waarde?)Ref.Personality and Individual Differences 12: 1105–1116, 1991

Snellere groei van creativiteit bij scholieren

E6-Holistic-Improv-Intellectual-Perf362 Taiwanese schoolkinderen werden willekeurig onderverdeeld in 4 groepen, een TM groep en 3 controlegroepen: een groep waar studenten een dutje konden doen, een groep die een contemplatie meditatie beoefende, en een groep waar studenten geen specifieke aandacht kregen. Na 6 tot twaalf maanden merkte men bij de TM groep een zeer significante verbetering tegenover de 3 controlegroepen op 5 verschillende schalen van intellectuele vaardigheid, inclusief een schaal “whole brain creativity”. Het verschil in groei met de controle groepen was zo groot en zo consistent dat de kans op toeval 1 op 1,2 miljard was, p=.0000000008. (wat is een p-waarde?) De TM studenten hadden ook een significante verlaging van stress symptomen.Ref.Intelligence 29: 419–440, 2001

Betere resultaten bij scholieren

E48-Academic-Achievement

Middelbare scholieren die de Transcendente Meditatie techniek leerden en twee keer per dag beoefenden als onderdeel van de schooldag bleken na drie maanden significant toe te nemen in prestatiescores op wiskunde (p<.001) en taal (Engels) (p<.005) in vergelijking met controle studenten.Ref.Education 131: 556–564, 2011.

Hogere test scores bij scholieren

E1-Academic-Skills-1Leerlingen uit het basisonderwijs die Maharishi’s Transcendente Meditatie Techniek beoefenden hadden binnen één schooljaar significante verbeteringen op een landelijk gestandaardiseerde test van basisvaardigheden. (lezen p<.01, wiskunde p<.001)Ref.Education 107: 49–54, 1986

Betere academische resultaten in universiteit

E11-Impr-College-Grades

Universiteitstudenten die Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek leerden hadden een significante toename van gemiddelde testscores (Grade Point Average) in de komende drie academische test periodes in vergelijking met controle studenten. (p=.0003)Ref.Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation Programme: Collected Papers, Volume 1: 396–399, 1977

Correlatie tussen lengte van TM beoefening, academische resultaten, en IQ

De lenge van beoefening van Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek was significant gecorreleerd aan zowel academische resultaten (r=.52, p<.001) als IQ (r=.59, p<.01) bij scholieren in een middelbare school waar de Transcendente Meditatie techniek beoefend wordt als deel van het curriculum.Ref.Abstracts of Papers of the Annual Meeting of the Mid-western Educational Research Association, 1988, p.6, Chicago

Snellere groei van intelligentie bij scholieren in Taiwan

E6-Holistic-Improv-Intellectual-Perf362 Taiwanese schoolkinderen werden willekeurig onderverdeeld in 4 groepen, een TM groep en 3 controlegroepen: een groep waar studenten een dutje konden doen, een groep die een contemplatie meditatie beoefende, en een groep waar studenten geen specifieke aandacht kregen. Na 6 tot twaalf maanden merkte men bij de TM groep een zeer significante verbetering tegenover de 3 controlegroepen op 5 verschillende schalen van intellectuele vaardigheid, inclusief 2 schalen van intelligentie, “practical intelligence” p=.00009 en “fluid intelligence” p=.001.  De TM studenten hadden ook een significante verlaging van stress tegenover de controlegroep.Ref.Intelligence 29: 419–440, 2001

Betere academische resultaten bij studenten

E12-Impr-PostGrad-AcadImproved Postgraduate Academic Performance

Master degree engineering students who learned the Transcendental Meditation Programme showed improved performance on their standard examinations after six months, compared with randomly assigned control students from the same academic programme.Ref.British Journal of Educational Psychology 55: 164–166, 1985

Betere resultaten in het onderwijs

E47-IncrAutonomyTMSP

Students who learned the TM-Sidhi Programme were found to increase over a nine-month period in integration. Integration, which was defined as the degree of integration of the person’s system of valuations—that is, how much the person’s valuations were centered around one fundamental valuation or philosophy of life—was measured as one dimension among several in an open-ended interview, rated by independent interviewers, designed to elicit expression of experiences that the subject values in life.Ref.Modern Science and Vedic Science 1: 471–487, 1987

Betere school gedrag

E29-Impr-School-Behaviour-WAdolescent children with high normal systolic blood pressure were randomly assigned to either learn Transcendental Meditation or participate in a health education control group. After four months, the students practicing the Transcendental Meditation Programme showed decreased absenteeism, decreased school rule infractions, and decreased suspension days.Ref.Health and Quality of Life Outcomes 1: 10, 2003

Meer energie bij scholieren

E15-Incr-Energy-LevelSecondary school students who learned the Transcendental Meditation Programme showed increased energy levels after 14 weeks, in contrast to control students.Ref.Dissertation Abstracts International  38(7): 3372B–3373B, 1978

Groei in zelfactualizatie bij universiteitsstudenten

E24-Increased-Self-DevelopUniversity students who were practising the Transcendental Meditation and TM-Sidhi Programme increased significantly on self-development (ego-development) when measured after graduation, in contrast to control students at three other universities who were not participating in this programme.Ref.Journal of Social Behavior and Personality 17: 93–121, 2005

Meer appreciatie van anderen

E17-Grtr-Apprec-OthersUniversiteitsstudenten die de Transcendente Meditatie techniek beoefenen waren significant meer positief over de belangrijke mensen in hun leven (ouders, echtgenoot) dan controle studenten.Ref.Perceptual and Motor Skills 64: 1003–1012, 1987

Betere moraal

E25-Greater-Moral-Maturity

University students who were practising the Transcendental Meditation Programme showed significantly higher levels of moral maturity in comparison to control students who were not practicing the technique. Controls who were about to learn Transcendental Meditation displayed the same level of moral maturity as those who were not planning to learn, indicating that the observed difference among the Transcendental Meditation participants was due to changes after learning the practice.Ref.Dissertation Abstracts International 36(7): 4361A, 1976

Meer zelfvertrouwen

E21-Incr-Self-Regard-Lrng-D-v1Middelbare scholieren met leerproblemen, die waren onderwezen in de Transcendente Meditatie techniek toonden meer zelfvertrouwen en een betere kijk op zichzelf, in tegenstelling tot studenten die deelnemen aan een controlegroep die begeleiding kreeg.Ref.Dissertation Abstracts International 38(6): 3351A, 1977

Meer zelfvertrouwen bij middelbare scholieren

E20-Increased-Self-EsteemMiddelbare scholieren die de Transcendente Meditatie techniek leerden toonden een toegenomen zelfvertrouwen na 14 weken,in tegenstelling tot studenten in een controlegroep.Ref.Dissertation Abstracts International  38(7): 3372B–3373B, 1978

Groei in zelf-actualizatie en persoonlijke ontwikkeling

E47-IncrAutonomyTMSPStudents who learned the TM-Sidhi Programme were found to increase over a nine-month period in autonomy. Autonomy, defined as reported self-sufficiency, self-reliance, freedom, independence, and mastery of situations, was measured as one dimension among several in an open-ended interview, rated by independent interviewers, designed to elicit expression of experiences that the subject values in life.Ref.Modern Science and Vedic Science 1: 471–487, 1987

Groei in zelf-actualizatie en persoonlijke ontwikkeling

E27-Increased-PersonalDevl-v1University students who learned the TM-Sidhi Programme, in comparison to control students from another university, increased significantly on three measures of personal development and psychological health—increased creativity, increased autonomy, and increased intrinsic spirituality. The TM-Sidhi Programme participants also improved significantly on an overall measure of well-being and a measure of psychological integration in comparison to the control students.Ref. Modern Science and Vedic Science 1: 471–487, 1987

Meer tolerantie bij middelbare scholieren

E16-Incr-ToleranceMiddelbare scholieren die de Transcendente Meditatie techniek leerden toonden na 14 weken een verhoogde tolerantie voor hun medescholieren. Bij de controlegroep was geen verbetering merkbaar.Ref.Dissertation Abstracts International  38(7): 3372B–3373B, 1978

Beter geheugen bij universiteits studenten

E8-Improved-MemoryUniversiteitsstudenten die Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek leerden toonden na slechts 40 dagen beoefening van de techniek een betere clustering in korte-termijn geheugen, wat een verhoogde organisatie van het denkproces aangeeft, in vergelijking met willekeurig toegewezen controles, die twee keer per dag met de ogen gesloten zaten. (p<.001)Ref.Scientific Research on the Transcendental Meditation Programme: Collected Papers, Volume 1: 385–392, 1977

Minder Stress bij studenten

E39-Decreased-Stress-ResponseUniversitaire studenten die de Transcendente Meditatie techniek leerden hadden een verminderde stress-respons na 10 weken beoefening, in tegenstelling tot grotere stress-respons onder studenten die willekeurig werden toegewezen aan een vertraagde start conditie. Vermindering van stress respons werd gemeten als een fysiologisch snellere gewenning aan de stressvolle stimulus van een hard geluid. Studenten die de Transcendente Meditatie techniek leerden toonde ook een sterkere integratie van de hersenfunctie en een verminderde slaperigheid in vergelijking met de controlegroep.Ref.International Journal of Psychophysiology 71: 170–176, 2009

Studenten voelen zich beter

E45-IncrWellBeingTMSPStudenten die  het TM-Sidhi-programma leerde toonden een stijging in welzijn na een periode van negen maanden. Welzijn werd gemeten als een affectieve component in een vragenlijst, beoordeeld door onafhankelijke interviewers.Ref.Modern Science and Vedic Science 1: 471–487, 1987

Minder slaperigheid bij studenten

E38-Decreased-Sleepiness

Universiteitstudenten die Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek leerden meldden aanzienlijk verminderde slaperigheid gedurende de dag na 10 weken TM beoefening, in tegenstelling tot studenten die willekeurig toegewezen waren aan een vertraagde start conditie als controle groep. (p<.001) Studenten die de Transcendente Meditatie techniek leerden toonden ook een sterkere integratie van het functioneren van de hersenen en een snellere gewenning aan stressvolle stimuli in vergelijking met de controlegroep.Ref.International Journal of Psychophysiology 71: 170–176, 2009

Meer appreciatie voor academische activiteiten

E34-GreaterIntellOrientVerhoogde Intellectuele Oriëntatie

Personen die gedurende een maand deelnamen aan een  gevorderde cursus waar de praktijk van de Transcendente Meditatie techniek een deel van was, kregen een grotere waardering voor reflectieve en academische activiteiten in vergelijking met de normen.Ref.Western Psychologist 4: 104–111, 1974

Verbeterde wiskundige vaardigheden

E9-Faster-Solution-ArithmSnellere oplossing van rekenopgaven

Studenten die werden onderwezen in de Transcendente Meditatie techniek konden, na slechts 40 dagen praktijk, rekenkundige problemen sneller oplossen in vergelijking met willekeurig toegewezen controles, die tweemaal per dag gewoon met de ogen gesloten zaten.Ref.Scientific Research on the Transcendental Meditation Programme: Collected Papers, Volume 1: 385–392, 1977

Beter geheugen bij studenten aan een militaire academie

D4-Mem-of-Detail-CadetsCadetten aan een militaire academie die Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek  leerden toonden een toegenomen vermogen om specifieke details van een scène zij eerder hadden bekeken te rapporteren. (p<.00001)Ref.‘Project for introduction of a programme for prevention of stress—Transcendental Meditation’. Centre for Personnel Studies, Department of Teaching and Research, Ministry of the Army, Brazil

Hogere intelligentie bij studenten in Cambodia

E7-Incr-Intell-Remedial-StDeze studie werd uitgevoerd onder Cambodjaanse studenten tijdens een jaar van extra studies in voorbereiding voor het college. Studenten die  de Transcendente Meditatie-programma leerden toonde een significante toename in intelligentie testscores na drie maanden, in tegenstelling tot andere studenten die dienden als controle groep. (p=.001)Ref.Higher Education Research and Development 15: 73–82, 1995

Betere algemene gezondheid bij universiteits studenten

Universitaire studenten in Cambodja die begonnen met Maharishi’s Transcendente Meditatie techniek toonden een verbetering van de algemene gezondheid (samengesteld uit fysieke, mentale en sociale factoren) na drie maanden, in tegenstelling tot controle groepen van studenten van twee andere universiteiten die de TM techniek niet leerden.Ref.Journal of Instructional Psychology  22: 308–319, 1995

Verhoogde Efficiëntie van leren

E43-IncrEfficiencyLearningTMSPStudenten die  het TM-Sidhi-programma leerden hadden na een periode van één jaar een verbeterde efficiëntie van het leren, gemeten met een computer taak rond het leren van concepten. Een grotere efficiëntie van het leren betekende dat een deelnemer beter in staat was om elke poging van de te leren taak te gebruiken om aanvullende informatie over de gezochtte oplossing  krijgen.Ref.International Journal of Neuroscience 15: 151–157, 1981

Efficiënter leren van nieuwe concepten

E26-Improved-Concept-LngUniversitaire studenten die het TM-Sidhi-programma leerden namen aanzienlijk toe op een index van de efficiëntie van het leren van een concept in vergelijking met een gematchte controlegroep studenten van dezelfde universiteit.Ref.International Journal of Neuroscience 15: 151–157, 1981

Snellere groei van creativiteit bij scholieren

E3-Increased-CreativityMiddelbare scholieren die  de Transcendente Meditatie techniek leerden toonden een verhoogde creativiteit na 14 weken, in tegenstelling tot de controle studenten. (p <.001)Ref.Dissertation Abstracts International 38 (7): 3372B-3373B, 1978

meer creativiteit bij studenten

E44-IncrCreativityTMSPStudenten die  het TM-Sidhi-programma leerden toonden na een periode van negen maanden een stijging  in creativiteit.Creativiteit, gedefinieerd als originaliteit, en spontaniteit, werd gemeten als één dimensie van meerdere factoren van persoonlijke groei in een “open-ended” interview, beoordeeld door onafhankelijke interviewers, ontworpen om de expressie van ervaringen te ontlokken die de subjecten waarderen in het leven.Ref.Modern Science and Vedic Science 1: 471–487, 1987

relatie tussen lengte van beoefening TM-sidhi programma en groei creativiteit

E28-GreaterIntelCreativityDe lengte van praktijk van het TM-Sidhi-programma (aantal maanden na instructie) bleek significant gecorreleerd te zijn met zowel hogere intelligentie als een hogere creativiteit, rekening houdend met een correctie voor leeftijd, geslacht, opleiding, motivatie, en eerdere lengte van de praktijk van het Transcendente Meditatie-programma.Ref.The Journal of Creative Behavior 19: 270–275, 1985