Drugs Landing Page

GRATIS TM INTRO LEZING

Veurne di, 6. aug 2024 om 19:30, di, 20. aug 2024 om 19:30

Kies een andere stad

Beperkt aantal plaatsen

Stress is de grootste vijand van eenderwelk verlangen om verslavingen te overwinnen. De Transcendente Meditatie techniek is de meest beoefende en meest onderzochte stress-management methode ter wereld.Uit ervaringen van 6 miljoen TM beoefenaars en 40 jaar onderzoek van 250 verschillende universiteiten blijkt TM ook de meest succesvolle techniek ooit onderzocht te zijn om zowel stress, angst, depressie, insomnia, verslavingen, burnouts, ADHD, hoge bloeddruk, cholesterol, diabetes, fibromyalgie enz. te verminderen, en bovendien meer zelfvertrouwen te krijgen en ons intellectueel en creatief potentieel te ontwikkelen.

Hieronder leggen we in iets meer detail uit hoe TM werkt, en hoe het een toestand creëert waar we volledig spontaan minder verlangen voelen om drugs te gebruiken.

Transcenderen…veel meer dan relaxatie

girl meditating

Meditatie wordt meer en meer overwogen om de stress onder controle te houden, maar de echte ervaring van transcenderen doet veel meer. Transcenderen wordt door de oudste geschriften ter wereld beschreven als de hoogste menselijke ervaring, een ervaring die eigenlijk essentieel is voor onze volledige ontwikkeling. Vandaag kan men dit wetenschappelijk bevestigen, door objectief te meten wat er in het lichaam en de hersenen gebeurt tijdens Transcendente Meditatie beoefening:

  1. een uitzonderlijk diepe toestand van rust, zelfs veel dieper dan slaap.
  2. een diep innerlijk gevoel van geluk, objectief meetbaar via stijging van gelukshormonen
  3. Activeren van een krachtig helend vermogen van ons eigen lichaam
  4. Transcenderen, en de behoefte aan drugs vermindert…spontaan

Transcenderen = Diepe rust

Transcenderen is een toestand waar de geest volledig tot stilte komt, een toestand die volledig natuurlijk en spontaan bereikt wordt door TM beoefening, zonder dat men moet proberen om deze toestand te bereiken. Deze toestand gaat ook samen met een uitzonderlijk diepe toestand van lichamelijke ontspanning, veel dieper dan slaap. Dit kan eenvoudig gemeten worden.

posterA2-2-deeprest-05

Op deze grafiek, van een onderzoek aan Harvard University, zien we dat bij TM beoefening bijna onmiddellijk in een toestand van lichamelijke ontspanning komt die veel dieper gaat dan zelfs de diepste rust die meestal pas na enkele uren slaap bereikt wordt. (hier gemeten door een daling van zuurstofverbruik) [1],[2]. Meer dan 30 studies rond de wereld hebben de diepe rust tijdens TM beoefening bevestigd.

Het is deze toestand van diepe rust die de innerlijke kracht van het lichaam om zichzelf te genezen activeert.

We weten allemaal dat ontspanning eigenlijk “ont-spanning” is, een toestand waar het lichaam natuurlijk spanning gaat ont-spannen. Het lichaam kan zelfs de diepste spanningen die we hebben, zelfs traumatische stress, op een volledig natuurlijke wijze terug verwijderen, op voorwaarde dat de toestand van ontspanning diep genoeg gaat.

cnn storyUit een recente studie die veel aandacht kreeg van de pers (zie CNN video) bleek dat Irak oorlogsveteranen na slechts 8 weken TM beoefening maar liefst 50% minder symptomen van Post Traumatissche Stress stoornissen (PTSS) hadden, een resultaat dat nog nooit gezien was. [3]

Dit was echter gewoon een extra bevestiging van een eerder onderzoek met Vietnam oorlogsveteranen.

posterA2-5-mentalhealth-02

Na 3 maanden TM beoefening was er een significante verbetering voor zowel PTSS, angst, depressie, en insomnia, en had 70% van de patienten geen verdere behandeling nodig. Bij een controlegroep die de standaard psychotherapie behandeling kreeg, was er geen verbetering merkbaar. [4]

Dit zijn mensen met problemen die veel dieper zitten dan die van ons. Therapie kan er gewoon niet aan. Als TM hun kan helpen, zelfs als geen enkele andere methode dat tot nu toe kon, kunnen we ons wellicht inbeelden dat het iedereen kan helpen om stress te verminderen.

Hier is een video met voorbeelden hoe krachtig dit wel is bij diegenen die met zware stress te maken hebben, en waarom meer en meer wetenschappers, onderwijzers, beroemdheden en regeringen de TM techniek ondersteunen.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

scroll-banner-nl

Op zoek naar geluk

De oude texten beschreven de ervaring van transcenderen als terugkomen naar een innerlijke bron van oneindige gelukzaligheid. Dit is waarom de geest spontaan zal transcenderen, zonder dat we er ook maar enige moeite voor moeten doen. De geest is op zoek naar deze ervaring.

Vandaag kan men deze toestand objectief meten, door de productie van serotonine, ons “gelukshormoon” te meten. Onder stress zal de serotonine productie afnemen. Tijdens TM beoefening zal de serotonine productie in de hersenen spontaan toenemen.

posterA2-3-serotonin-04

Een te lage serotonine productie is gerelateerd aan heel wat problemen, zoals depressies, verslavingen, migraines, insomnia, Alzheimers, woedeuitbarstingen, eetstoornissen enz. Men kan proberen op kunstmatige wijze, via medicijnen, de serotonine gehaltes te manipuleren, maar dit blijkt lang niet altijd effectief te zijn, en heeft vaak vele neveneffecten. Door te transcenderen gebeurt het volledig spontaan. Van de meer dan 350 wetenschappelijke publicaties die de effecten van TM onderzocht hebben heeft geen enkele een negatief neveneffect gevonden.

Deze toename van serotonine is één van de belangrijkste factoren om verslavingen te overwinnen. Een verslaafde wilt zich gewoon goed voelen, en als dat gevoel natuurlijk terug komt, heeft men geen drugs meer nodig om dit gevoel te creëren.

Transcenderen = ons eigen helend vermogen activeren

Als iemand honger heeft kunnen we hem een vis geven, of we kunnen hem leren vissen. Stress accumuleert zich doorheen het leven en verstoort het normale functioneren van het zenuwstelsel. Op den duur zullen deze verstoringen zich dit uiten in allerlei gezondheidsproblemen. Transcenderen geeft het lichaam de mogelijkheid om zelfs de diepste spanningen te verwijderen, en dus de oorzaak van de meeste gezondheidsproblemen te verwijderen. Wij zijn veel krachtiger om onszelf te genezen dan we geloven.

Dit blijkt uit een grootschalige studie die gezondheidsstatistieken van 2000 TM beoefenaars vergeleken tegenover de norm, over een periode van 5 jaar. Bij de TM groep waren er tot 70% minder ziekenhuisopnames, vooral bij de oudere bevolking. Bij specifieke gezondheidsproblemen waren er 87% minder opnames voor hart- en vaatziektes en 60% minder opnames voor kanker. [5]. Dit zijn resultaten die nog nooit gezien zijn, en een serieuze verandering in de hele gezondheidsindustrie (die ons hopen belanstingsgeld kost) zou kunnen brengen.

posterA2-7-hospitaladmission-06

Honderden studies, inclusief meer dan 25 miljoen USD aan TM onderzoeken in samenwerking de National Institutes of Health, het grootste gezondheidsonderzoeksinstituut ter wereld, hebben de effecten van TM beoefening op onze gezondheid bevestigd. [6]

De oplossing voor onze gezondheidscrisis…Heeft u 2 minuten tijd om het hele systeem te veranderen?

40 jaar onderzoek, 350 wetenschappelijke publicaties en 5000 paginas aan onderzoeksdocumenten die uitsluitend positieve effecten bevestigen: De Transcendente Meditatie techniek is de meest onderzochte, en wellicht meest effectieve, methode van preventieve gezondheidszorg ooit. Waarom wordt de kost van de TM cursus dan nog steeds niet terugbetaald door onze ziekenfondsen?

Onlangs werd er een petitie opgestart om natuurlijke en alternatieve geneeswijzen (waaronder TM) een eerlijke kans te geven. Deze petitie stond na 1 week tijd al in de top 5 van meest succesvolle Vlaamse petities van 2015. Help ons mee dit momentum gaande te houden door mee deze petitie te ondertekenen, en hem door te sturen. (klik op de Facebook oproep hieronder).

Screen Shot 2015-04-09 at 17.44.39 1

Deel deze oproep met anderen via Facebook.

Transcenderen, en de behoefte aan drugs vermindert…spontaan

Conclusie van 10 onderzoeken met 3400 proefpersonen: TM werkt beter dan eenderwelke andere methode ooit onderzocht.

Russell Brand, de bekende acteur die erin geslaagd is om (deels dankzij TM) een zware drugsverslaving te overwinnen, zei onlangs: “I didn’t had a drug problem…I had a life problem”. Drugverslaafden zijn gewoon mensen die op zoek zijn om zich goed te voelen en volledig afhankelijk geworden zijn van drugs om dit gevoel te creëren. Ze weten dat drugs schadelijk zijn, voor zichzelf en voor hun omgeving, maar de verslaving zit te diep in de psyche gebrand. Oppervlakkige methodes maken meestal weinig verschil. 

Transcenderen brengt de geest terug naar zijn bron, het diepste niveau van ons bewustzijn, en is zeer effectief om de verslaving aan zijn oorsprong te verwijderen, om dezelfde reden dat het zo effectief is voor zovele andere problemen waar onze huidige methodes machteloos tegen staan (PTSS bijvoorbeeld).

We brengen de geest terug thuis, waar hij zich spontaan terug goed voelt, het gevoel waar de geest naar op zoek was. Vervolgens activeert transcenderen het eigen helend vermogen van het lichaam, waardoor de verslaving op lichamelijk niveau kan verwijderd worden. Als gevolg merken druggebruikers dat ze volledig spontaan minder behoefte hebben aan drugs. Men probeert niet langer te stoppen, de behoefte om drugs te gebruiken komt gewoon minder en minder op.

Drugverslavingen: Wetenschappelijk onderzoek

Er zijn in het totaal 10 verschillende wetenschappelijke studies gebeurd op het effect van Transcendente Meditatie op drugverslavingen (soft en hard drugs), met in het totaal 3400 proefpersonen. Door het gemiddeld effect van deze 10 studies te vergelijken met alle andere methodes die ooit onderzocht zijn tegen drugverslaving  (91 studies met andere methodes) kan men een zeer betrouwbaar beeld krijgen van welke methode het beste werkt. 

TM is 2 tot 9 keer zo effectief als andere methodes

De vergelijkende studie maakte duidelijk dat preventieve methodes eigenlijk maar bitter weinig kunnen doen voor drugverslaafden, evenmin als voorlichting over de gevolgen van hun verslaving. “countering peer influence”, een programma om meer weerstand te kunnen bieden aan sociale beïnvloeding, had nog het grootste effect.  Het gemiddeld effect van Transcendente Meditatie op druggebruik was echter bijna 2 keer zo groot als peer influence en 6 keer zo groot als alle andere methodes ooit onderzocht (p=.00009 wat is een p-waarde?). (click op de grafiek om te vergroten) Het wordt nog indrukwekkender als men het effect van Transcendente Meditatie  op “serious users”, de zware verlaafden, bekijkt. (resultaat van enkele individuele studies, niet van de vergelijkende studie) Hier is het effect 3 tot 9 keer zo groot als met andere methodes. Dit bevestigt de algemene ervaring dat hoe dramatischer het probleem is, hoe groter het effect van Transcendente Meditatie meestal is.Ref.Alcoholism Treatment Quarterly 11: 13–87, 1994

Hoe langer TM, hoe minder drugs

Hoe langer men de TM techniek beoefend, hoe minder men drugs gaat gebruiken.

Zoals bij tabak- en alcoholverslavingen hebben verschillende studies op gebied van drugverslaving de algemene ervaring van TM beoefenaars bevestigd: hoe langer men de TM techniek beoefent, hoe minder men behoefte heeft om drugs te gebruiken. Dit wordt duidelijk geïllustreerd door deze grootschalige studie met 1.862 TM beoefenaars, uitgevoerd door wetenschappers van Harvard Medical school. (click op grafiek om te vergroten). De studie werd gedaan voor soft en hard drugs.

Voor ze TM leerden gebruikten bijna 80% van de proefpersonen soft drugs, na drie maanden halveerde dat aantal al bijna (naar 45% gebruikers) en na 10 maanden waren er nog slechts 25% gebruikers. Maar zoals de grafiek toont zijn de dalingen vooral bij de medium en zware gebruikers, die met bijna 90% dalen, (van 56% naar 6%). Dit bevestigd nogmaals dat het effect van TM het sterkst is voor diegenen die het het meeste nodig hebben.

Ditzelfde patroon zien we bij hard drug gebruikers, die na 3 maanden TM al met 80% dalen, en na 10 maanden met nog eens 30%. (niet-gebruikers zijn niet afgebeeld op deze grafiek).Ref.Drug abuse: Proceedings of the International Conference, Philadelphia: 1972, pp. 369-376

Opmerking: Dit was geen studie waar proefpersonen TM leerden met de bedoeling om met drugs te stoppen. Onderzoekers bekeken gewoon het spontaan gedrag na een periode van TM beoefening bij 1800 TM beoefenaars. Als men echt de bedoeling heeft om te stoppen is het effect meestal nog veel sterker.

Het toenemend effect naargelang men de Transcendente Meditatie techniek langer beoefent is in sterk contrast met alle andere methodes. Uit de eerdere vergelijkende studie blijkt dat van al diegenen die hun behandeling voor hard drugs succesvol hebben afgerond, na 3 maand al bijna twee derde terug hervallen zijn. (van 100% onthouders naar 38% na 3 maand). Na 12 maanden is bijna 80% terug hervallen (22% onthouders). Hieruit blijkt nog maar eens hoe moeilijk het is voor een drugverslaafde om van zijn gewoonte af te geraken, en hoe succesvol de Transcendente Meditatie techniek wel is om hierbij te helpen.

Transcenderen doet nog veel meer

De ervaring van volledige innerlijke stilte verbetert niet alleen onze gezondheid en welzijn, maar het heeft blijkbaar ook een uitzonderlijk effect op ons zelfvertrouwen (zie jezelf zijn) en onze hersenontwikkeling, wat dan weer een effect heeft op onze intelligentie en creativiteit, ons concentratievermogen, ADHD, enz. U kan hier meer info over vinden op deze website.

Hoe leer ik transcenderen?

Echte meditatie is moeiteloos en aangenaam om te doen, het kan door iedereen geleerd worden, en geeft onmiddellijk resultaten.

David-Lynch-Russell-Brand

De ervaring van transcenderen kan men alleen op een volledig natuurlijke en moeiteloze manier bereiken. Het is een ervaring van volledige innerlijke stilte, en die kan men niet bereiken door te proberen stil te zijn. Hoe meer men probeert, hoe meer men de geest juist actief houdt. Dit is waarom de meeste huidige meditatiemethodes die concentratie vereisen nauwelijks effect hebben.

De Transcendente Meditatie techniek wordt onderwezen door een professioneel getrainde leraar die wel in staat is om iedereen persoonlijk op een volledig natuurlijke manier naar de ervaring van transcenderen te leiden.

Als men deze ervaring eenmaal heeft gehad dan is deze in het geheugen gegrift en zal de geest er daarna volledig spontaan terug naartoe gaan, op een volledig natuurlijke en moeiteloze manier, op voorwaarde dat men de correcte techniek gebruikt. Deze techniek wordt op 4 opeenvolgende avonden stap voor stap uitgelegd, met daarna een uitgebreid programma van opvolging om de verdere correcte beoefening te verzekeren.

Heeft u 1 uur tijd om te ontdekken hoe alles kan veranderen?

U kan via de links meer info vinden over wat TM is en hoe het werkt en hoe u TM kan leren. De eerste stap is echter gewoon een gratis en vrijblijvende infolezing bij te wonen. Hier wordt meer in detail uitgelegd hoe de TM techniek juist werkt en wat u ervan kan verwachten. U krijgt alle informatie en antwoorden op al uw vragen, om daarna te kunnen beslissen of u de techniek wenst te leren.