Fibromyalgia Landing Page

GRATIS TM INTRO LEZING

Veurne di, 23. jul 2024 om 19:30, di, 6. aug 2024 om 19:30

Kies een andere stad

Beperkt aantal plaatsen

Onderzoek: 97% genezing van fibromyalgie…Is zoiets zelfs mogelijk?

Traumatische stress en een te laag serotoninegehalte zijn 2 belangrijke oorzaken van fibromyalgie. De Transcendente Meditatie techniek is de meest beoefende en meest onderzochte stress-management techniek ter wereld, met rechtstreekse effecten op onze serotonine productie. Uit ervaringen van 6 miljoen TM beoefenaars en 40 jaar onderzoek van 250 verschillende universiteiten blijkt TM ook de meest succesvolle techniek ooit onderzocht te zijn om zowel stress, angst, depressie, insomnia, verslavingen, burnouts, ADHD, hoge bloeddruk, cholesterol, diabetes, fibromyalgie enz. te verminderen, en bovendien meer zelfvertrouwen te krijgen en ons intellectueel en creatief potentieel te ontwikkelen.

Transcenderen…veel meer dan relaxatie

girl meditating

Meditatie wordt meer en meer overwogen om de stress onder controle te houden, maar de echte ervaring van transcenderen doet veel meer. Transcenderen wordt door de oudste geschriften ter wereld beschreven als de hoogste menselijke ervaring, een ervaring die eigenlijk essentieel is voor onze volledige ontwikkeling. Vandaag kan men dit wetenschappelijk bevestigen, door objectief te meten wat er in het lichaam en de hersenen gebeurt tijdens Transcendente Meditatie beoefening:

  1. een uitzonderlijk diepe toestand van rust, zelfs veel dieper dan slaap.
  2. een diep innerlijk gevoel van geluk, objectief meetbaar via stijging van gelukshormonen
  3. Activeren van een krachtig helend vermogen van ons eigen lichaam
  4. Transcenderen, en zelfs fibromyalgie/CVS kan verdwijnen

Transcenderen = Diepe rust

Transcenderen is een toestand waar de geest volledig tot stilte komt, een toestand die volledig natuurlijk en spontaan bereikt wordt door TM beoefening, zonder dat men moet proberen om deze toestand te bereiken. Deze toestand gaat ook samen met een uitzonderlijk diepe toestand van lichamelijke ontspanning, veel dieper dan slaap. Dit kan eenvoudig gemeten worden.

posterA2-2-deeprest-05Op deze grafiek, van een onderzoek aan Harvard University, zien we dat bij TM beoefening bijna onmiddellijk in een toestand van lichamelijke ontspanning komt die veel dieper gaat dan zelfs de diepste rust die meestal pas na enkele uren slaap bereikt wordt. (hier gemeten door een daling van zuurstofverbruik)[1],[2]. Meer dan 30 studies rond de wereld hebben de diepe rust tijdens TM beoefening bevestigd.

Het is deze toestand van diepe rust die de innerlijke kracht van het lichaam om zichzelf te genezen activeert.

We weten allemaal dat ontspanning eigenlijk “ont-spanning” is, een toestand waar het lichaam natuurlijk spanning gaat ont-spannen. Het lichaam kan zelfs de diepste spanningen die we hebben, zelfs traumatische stress, op een volledig natuurlijke wijze terug verwijderen, op voorwaarde dat de toestand van ontspanning diep genoeg gaat.

cnn storyUit een recente studie die veel aandacht kreeg van de pers (zie CNN video) bleek dat Irak oorlogsveteranen na slechts 8 weken TM beoefening maar liefst 50% minder symptomen van Post Traumatissche Stress stoornissen (PTSS) hadden, een resultaat dat nog nooit gezien was [3]

Dit was echter gewoon een extra bevestiging van een eerder onderzoek met Vietnam oorlogsveteranen.

posterA2-5-mentalhealth-02

Na 3 maanden TM beoefening was er een significante verbetering voor zowel PTSS, angst, depressie, en insomnia, en had 70% van de patienten geen verdere behandeling nodig. Bij een controlegroep die de standaard psychotherapie behandeling kreeg, was er geen verbetering merkbaar. [4]

Dit zijn mensen met problemen die veel dieper zitten dan die van ons. Therapie kan er gewoon niet aan. Als TM hun kan helpen, zelfs als geen enkele andere methode dat tot nu toe kon, kunnen we ons wellicht inbeelden dat het iedereen kan helpen om stress te verminderen.

Hier is een video met voorbeelden hoe krachtig dit wel is bij diegenen die met zware stress te maken hebben, en waarom meer en meer wetenschappers, onderwijzers, beroemdheden en regeringen de TM techniek ondersteunen.

scroll-banner-nl

Op zoek naar geluk

De oude texten beschreven de ervaring van transcenderen als terugkomen naar een innerlijke bron van oneindige gelukzaligheid. Dit is waarom de geest spontaan zal transcenderen, zonder dat we er ook maar enige moeite voor moeten doen. De geest is op zoek naar deze ervaring.

Vandaag kan men deze toestand objectief meten, door de productie van serotonine, ons “gelukshormoon” te meten. Onder stress zal de serotonine productie afnemen. Tijdens TM beoefening zal de serotonine productie in de hersenen spontaan toenemen.

posterA2-3-serotonin-04Een te lage serotonine productie is gerelateerd aan heel wat problemen, zoals depressies, verslavingen, migraines, insomnia, Alzheimers, woedeuitbarstingen, eetstoornissen enz. Men kan proberen op kunstmatige wijze, via medicijnen, de serotonine gehaltes te manipuleren, maar dit blijkt lang niet altijd effectief te zijn, en heeft vaak vele neveneffecten. Door te transcenderen gebeurt het volledig spontaan. Van de meer dan 350 wetenschappelijke publicaties die de effecten van TM onderzocht hebben heeft geen enkele een negatief neveneffect gevonden.

Transcenderen = ons eigen helend vermogen activeren

Als iemand honger heeft kunnen we hem een vis geven, of we kunnen hem leren vissen. Stress accumuleert zich doorheen het leven en verstoort het normale functioneren van het zenuwstelsel. Op den duur zullen deze verstoringen zich dit uiten in allerlei gezondheidsproblemen. Transcenderen geeft het lichaam de mogelijkheid om zelfs de diepste spanningen te verwijderen, en dus de oorzaak van de meeste gezondheidsproblemen te verwijderen. Wij zijn veel krachtiger om onszelf te genezen dan we geloven.

Dit blijkt uit een grootschalige studie die gezondheidsstatistieken van 2000 TM beoefenaars  vergeleken tegenover de norm, over een periode van 5 jaar. Bij de TM groep waren er tot 70% minder ziekenhuisopnames, vooral bij de oudere bevolking. Bij specifieke gezondheidsproblemen waren er 87% minder opnames voor hart- en vaatziektes en 60% minder opnames voor kanker. Ref.Psychosomatic Medicine 49: 493–507, 1987. Dit zijn resultaten die nog nooit gezien zijn, en een serieuze verandering in de hele gezondheidsindustrie (die ons hopen belanstingsgeld kost) zou kunnen brengen.

posterA2-7-hospitaladmission-06
Honderden studies, inclusief meer dan 25 miljoen USD aan TM onderzoeken in samenwerking de National Institutes of Health, hebben de effecten van TM beoefening op onze gezondheid bevestigd. Ref.http://doctorsontm.org/national-institutes-of-health

De oplossing voor onze gezondheidscrisis…Heeft u 2 minuten tijd om het hele systeem te veranderen?

40 jaar onderzoek, 350 wetenschappelijke publicaties en 5000 paginas aan onderzoeksdocumenten die uitsluitend positieve effecten bevestigen: De Transcendente Meditatie techniek is de meest onderzochte, en wellicht meest effectieve, methode van preventieve gezondheidszorg ooit. Waarom wordt de kost van de TM cursus dan nog steeds niet terugbetaald door onze ziekenfondsen?

Teken de online petitie om hier verandering in te brengen, zie hieronder.

Screen Shot 2015-03-24 at 13.20.43

Transcenderen, en zelfs fibromyalgie/CVS kan verdwijnen

Onderzoek: 92 tot 97% genezing van Fibromyalgie bij TM patiënten

Het uitzonderlijke effect van TM beoefening op fibromyalgie werd ondermeer bevestigd door een pilootstudie in Noorwegen die recent gepubliceerd werd in het internationale vaktijdschrift Clinical Rheumatology.

31 Vrouwen met ernstige Fybromyalgie symptomen kregen een Maharishi Ayurveda Pancha Karma lichamelijke zuiverings behandeling gedurende 9 dagen, alsook verschillende kruidenpreparaten over langer termijn. Een aantal patiënten leerden bovendien de Transcendente Meditatie (TM) techniek. De patiënten werden getest voor de behandeling, na 6 maand en na twee jaar om de lange termijn effecten van de behandeling te onderzoeken.

Hieruit bleek dat de groep die alleen de zuiverings behandeling kreeg een significante lange termijn vermindering had (26% tot 44% vermindering) op 6 van 7 fibromyalgie symptomen, namelijk: werkonbekwaamheid, pijn, vermoeidheid, ochtendmoeheid, stijfheid en angst stoornissen. Op een zevende symptoom, depressie, had de groep een bijna significante verbetering (33% verbetering, p<.06). De grootste verandering gebeurde binnen de 6 maand, maar de vermindering bleef stabiel over de volgende 2 jaar

Maar die patiënten die ook de Transcendente Meditatie techniek geleerd hadden deden het nog veel beter. Na twee jaar waren er zo goed als geen enkele symptomen meer over. (-92% tot -97% volgens het onderzoek). Hoewel dit een kleinschalige pilootstudie was en het effect van de Transcendente Meditatie techniek op zich niet getest werd, onafhankelijk van de reinigingskuur en de kruidenpreparaten, is het grote verschil tussen de TM groep en de niet TM groep een duidelijke aanwijzing dat Transcendente Meditatie op zich een sterk genezend effect teweegbrengt op fybromyalgie. Wellicht is het aangeraden om zowel de TM techniek te leren als de reinigingskuur te volgen, maar indien dit niet praktisch is, blijkt dat de TM techniek de meest kost effectieve oplossing is (lagere kost, groter effect).Ref.Clinical Rheumatology 27 jan 2012 (online publicatie); Lees de volledige fibromyalgie publicatie (engels)

Hoewel de studie het effect na 2 jaar bevestigde, wil dit absoluut niet zeggen dat het 2 jaar duurt vooraleer men een effect heeft. Ervaring in België met fibromyalgie patiënten die TM leren toont dat er na 4 tot 6 weken reeds een significante verbetering plaatsvind.

Getuigenissen van 2 fibromyalgie Patienten

Anja Wrydryck: TM, mijn wonder. Mijn fybro pijnen zijn gevoelig vermindert en mijn CVS is als bij wonder verdwenen

AnjaReeds jaren sleurde ik een overvolle bagage met me mee, wat zeker zijn tol heeft geeist.

In 1995 werd bij mij Fybromyalgie vast gesteld (verdikt is ongeneeslijk) en sinds enkele jaren had ik ook te kampen met CVS.

Ik ben niet iemand die bij de pakken blijft zitten, en door wat te surfen op het internet, kwam ik op een keer terecht op de site van TM.

Daar vernam ik dat TM fybromyalgie kon genezen, en het was ook nog eens wetenschappelijk bewezen. Ik heb geen moment geaarzeld om mij in te schrijven voor deze cursus.

Op 20 oktober 2012 ben ik gestart met de TM cursus. En eerlijk, na 2 weken wilde ik het opgeven omdat ik tijdens de eerste 2 weken verschrikkelijke pijnen had doorstaan, elk fybro-punt kwam naar boven, en ik voelde me een echt wrak.

Maar ik heb doorgezet, en daar wordt ik nu voor beloont, mijn fybro pijnen zijn gevoelig vermindert en mijn CVS is als bij wonder verdwenen.

Ik volg sinds september een bediendeopleiding, dat zijn hele dagen in een klas, en in het begin kon ik mij in de namiddag amper wakker houden.

Dankzij TM heb ik geen moeite meer om deze opleiding vol te houden, want mijn CVS is verdwenen, mijn concentratie is erop vooruit gegaan, ik voel mij de hele dag fit en mijn collega’s zeggen dagelijks dat ik er goed uitzie en dat ik iets positiefs uitstraal.

En dat is toch geweldig he.

Ik ben enorm blij dat ik dit wonder(TM) heb leren kennen.Er is op één maand zoveel goeds gebeurt in mijn lichaam en geest, teveel om in één brief te zetten. Ik ben er metaal sterker van geworden, en voel mij onbeschrijflijk goed.

TM is een wonder dat ik één ieder van ons van harte gun.

Voor vragen mag je mij contacteren op anja.wydryck@telenet.be

Nathalie Keymis: Ik voelde mij na 1 maand al herboren! Mijn pijn is volledig weg en ik voel mij heel gelukkig

NathalieIk ben Keymis Nathalie en ben 49 jaar. Ik heb 2 kinderen en een echtgenoot waar ik elke dag van geniet.

Vorig jaar hebben ze de diagnose gesteld, ik heb fibromyalgie.

Deze ziekte is mij al 20 jaar aan het achtervolgen en valt niet te genezen. Ik ging van dokter tot homeopaat tot accapunctuur, niemand kon mij hierbij helpen.

Op een bepaalde dag las ik op het internet over TM, dit leek mij heel interessant. Ik ben met TM begonnen in september 2012 en ik voelde mij na 1 maand al herboren! Mijn pijn is volledig weg en ik voel mij heel gelukkig.

Ik heb heel veel zin in het leven en ik pluk de dag( carpe diem).

Ook mijn echtgenoot die HSP in de benen heeft kan dankzij TM bij de kinesist zijn activiteiten beter presteren.

Dit allemaal dankzij TM.

Transcenderen doet nog veel meer

De ervaring van volledige innerlijke stilte verbetert niet alleen onze gezondheid en welzijn, maar het heeft blijkbaar ook een uitzonderlijk effect op ons zelfvertrouwen (zie jezelf zijn) en onze hersenontwikkeling, wat dan weer een effect heeft op onze intelligentie en creativiteit, ons concentratievermogen, ADHD, enz. U kan hier meer info over vinden op deze website.

Hoe leer ik transcenderen?

Echte meditatie is moeiteloos en aangenaam om te doen, het kan door iedereen geleerd worden, en geeft onmiddellijk resultaten.

David-Lynch-Russell-BrandDe ervaring van transcenderen kan men alleen op een volledig natuurlijke en moeiteloze manier bereiken. Het is een ervaring van volledige innerlijke stilte, en die kan men niet bereiken door te proberen stil te zijn. Hoe meer men probeert, hoe meer men de geest juist actief houdt. Dit is waarom de meeste huidige meditatiemethodes die concentratie vereisen nauwelijks effect hebben.

De Transcendente Meditatie techniek wordt onderwezen door een professioneel getrainde leraar die wel in staat is om iedereen persoonlijk op een volledig natuurlijke manier naar de ervaring van transcenderen te leiden.

Als men deze ervaring eenmaal heeft gehad dan is deze in het geheugen gegrift en zal de geest er daarna volledig spontaan terug naartoe gaan, op een volledig natuurlijke en moeiteloze manier, op voorwaarde dat men de correcte techniek gebruikt. Deze techniek wordt op 4 opeenvolgende avonden stap voor stap uitgelegd, met daarna een uitgebreid programma van opvolging om de verdere correcte beoefening te verzekeren.

Heeft u 1 uur tijd om te ontdekken hoe alles kan veranderen?

U kan via de links meer info vinden over wat TM is en hoe het werkt en hoe u TM kan leren. De eerste stap is echter gewoon een gratis en vrijblijvende infolezing bij te wonen. Hier wordt meer in detail uitgelegd hoe de TM techniek juist werkt en wat u ervan kan verwachten. U krijgt alle informatie en antwoorden op al uw vragen, om daarna te kunnen beslissen of u de techniek wenst te leren.