Kans op hartaanval, beroerte, of dood verlagen

H43-Mortality-Heart-Attack-Stroke-v1Deze gerandomiseerde gecontroleerde studie bij patiënten met gedocumenteerde  hart-en vaatziekten stelde vast dat diegenen die willekeurig toegewezen werden om de Transcendente Meditatie techniek te leren, over de follow-up periode van 5 tot 9 jaar een reductie van 43 procent van het risico op sterfte, hartinfact of beroerte hadden, in vergelijking met een controle groep die heeft deelgenomen aan een programma voor gezondheidsonderwijs. Latere analyse bleek dat deelnemers die het meest regelmatig waren in hun TM praktijk een 61 procent reductie van het risico op sterfte, hartaanval of een beroerte hadden in vergelijking met de controles.Ref.Circulation 120: S461 (Abstract), 2009