Daling van bloeddruk: Transcendente Meditatie vergeleken met andere methodes

H37-BP-Meta-Analysis

Deze meta-analyze onderzocht 107 gepubliceerde studies over vermindering van stress en bloeddruk, waarvan 17 studies met 23 behandelings vergelijkingen met 960 proefpersonen voldeden aan de standaard criteria voor goed opgezette gerandomiseerde controleonderzoeken, waarbij er meerdere studies waren voor elke behandelings categorie voor hypertensieve patiënten. Onder deze studies had alleen de Transcendente Meditatie techniek een statistisch significant effect op verlagen van hoge bloeddruk bij hypertensieve proefpersonen (p=.0002).Ref.Current Hypertension Reports 9:520–528, 2007. voor volledig artikel click hier