Hypertension Landing page

GRATIS TM INTRO LEZING

Veurne di, 28. mei 2024 om 19:30, di, 11. jun 2024 om 19:30

Kies een andere stad

Beperkt aantal plaatsen


ahaOntdek waarom de American Heart Association dokters geadviseerd heeft om TM voor te schrijven als klinische behandeling tegen hoge bloeddruk.

Stress is de grootste vijand van eenderwelk gevangenis rehabilitatie programma. De Transcendente Meditatie techniek is de meest beoefende en meest onderzochte stress-management methode ter wereld. Uit ervaringen van 6 miljoen TM beoefenaars en 40 jaar onderzoek van 250 verschillende universiteiten blijkt TM ook de meest succesvolle techniek ooit onderzocht te zijn om zowel stress, angst, depressie, insomnia, verslavingen, burnouts, ADHD, hoge bloeddruk, cholesterol, diabetes, fibromyalgie enz. te verminderen, en bovendien meer zelfvertrouwen te krijgen en ons intellectueel en creatief potentieel te ontwikkelen.

Hieronder leggen we in meer detail uit hoe TM werkt, en waarom het zo’n effectieve behandeling is om bloeddruk op een volledig natuurlijke manier te verlagen.

Transcenderen…veel meer dan relaxatie

girl meditating

Meditatie wordt meer en meer overwogen om de stress onder controle te houden, maar de echte ervaring van transcenderen doet veel meer. Transcenderen wordt door de oudste geschriften ter wereld beschreven als de hoogste menselijke ervaring, een ervaring die eigenlijk essentieel is voor onze volledige ontwikkeling. Vandaag kan men dit wetenschappelijk bevestigen, door objectief te meten wat er in het lichaam en de hersenen gebeurt tijdens Transcendente Meditatie beoefening:

  1. een uitzonderlijk diepe toestand van rust, zelfs veel dieper dan slaap.
  2. een diep innerlijk gevoel van geluk, objectief meetbaar via stijging van gelukshormonen
  3. Activeren van een krachtig helend vermogen van ons eigen lichaam
  4. Transcendente Meditatie bewezen om hoge bloeddruk te verlagen

scroll-banner-nl

Transcenderen = Diepe rust

Transcenderen is een toestand waar de geest volledig tot stilte komt, een toestand die volledig natuurlijk en spontaan bereikt wordt door TM beoefening, zonder dat men moet proberen om deze toestand te bereiken. Deze toestand gaat ook samen met een uitzonderlijk diepe toestand van lichamelijke ontspanning, veel dieper dan slaap. Dit kan eenvoudig gemeten worden.

posterA2-2-deeprest-05Op deze grafiek, van een onderzoek aan Harvard University, zien we dat bij TM beoefening bijna onmiddellijk in een toestand van lichamelijke ontspanning komt die veel dieper gaat dan zelfs de diepste rust die meestal pas na enkele uren slaap bereikt wordt. (hier gemeten door een daling van zuurstofverbruik)[1],[2]. Meer dan 30 studies rond de wereld hebben de diepe rust tijdens TM beoefening bevestigd.

Het is deze toestand van diepe rust die de innerlijke kracht van het lichaam om zichzelf te genezen activeert.

We weten allemaal dat ontspanning eigenlijk “ont-spanning” is, een toestand waar het lichaam natuurlijk spanning gaat ont-spannen. Het lichaam kan zelfs de diepste spanningen die we hebben, zelfs traumatische stress, op een volledig natuurlijke wijze terug verwijderen, op voorwaarde dat de toestand van ontspanning diep genoeg gaat.

cnn storyUit een recente studie die veel aandacht kreeg van de pers (zie CNN video) bleek dat Irak oorlogsveteranen na slechts 8 weken TM beoefening maar liefst 50% minder symptomen van Post Traumatissche Stress stoornissen (PTSS) hadden, een resultaat dat nog nooit gezien was [3]

Dit was echter gewoon een extra bevestiging van een eerder onderzoek met Vietnam oorlogsveteranen.

posterA2-5-mentalhealth-02

Na 3 maanden TM beoefening was er een significante verbetering voor zowel PTSS, angst, depressie, en insomnia, en had 70% van de patienten geen verdere behandeling nodig. Bij een controlegroep die de standaard psychotherapie behandeling kreeg, was er geen verbetering merkbaar. [4]

Dit zijn mensen met problemen die veel dieper zitten dan die van ons. Therapie kan er gewoon niet aan. Als TM hun kan helpen, zelfs als geen enkele andere methode dat tot nu toe kon, kunnen we ons wellicht inbeelden dat het iedereen kan helpen om stress te verminderen.

Hier is een video met voorbeelden hoe krachtig dit wel is bij diegenen die met zware stress te maken hebben, en waarom meer en meer wetenschappers, onderwijzers, beroemdheden en regeringen de TM techniek ondersteunen.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Op zoek naar geluk

De oude texten beschreven de ervaring van transcenderen als terugkomen naar een innerlijke bron van oneindige gelukzaligheid. Dit is waarom de geest spontaan zal transcenderen, zonder dat we er ook maar enige moeite voor moeten doen. De geest is op zoek naar deze ervaring.

Vandaag kan men deze toestand objectief meten, door de productie van serotonine, ons “gelukshormoon” te meten. Onder stress zal de serotonine productie afnemen. Tijdens TM beoefening zal de serotonine productie in de hersenen spontaan toenemen.

posterA2-3-serotonin-04Een te lage serotonine productie is gerelateerd aan heel wat problemen, zoals depressies, verslavingen, migraines, insomnia, Alzheimers, woedeuitbarstingen, eetstoornissen enz. Men kan proberen op kunstmatige wijze, via medicijnen, de serotonine gehaltes te manipuleren, maar dit blijkt lang niet altijd effectief te zijn, en heeft vaak vele neveneffecten. Door te transcenderen gebeurt het volledig spontaan. Van de meer dan 350 wetenschappelijke publicaties die de effecten van TM onderzocht hebben heeft geen enkele een negatief neveneffect gevonden.

Transcenderen = ons eigen helend vermogen activeren

Als iemand honger heeft kunnen we hem een vis geven, of we kunnen hem leren vissen. Stress accumuleert zich doorheen het leven en verstoort het normale functioneren van het zenuwstelsel. Op den duur zullen deze verstoringen zich dit uiten in allerlei gezondheidsproblemen. Transcenderen geeft het lichaam de mogelijkheid om zelfs de diepste spanningen te verwijderen, en dus de oorzaak van de meeste gezondheidsproblemen te verwijderen. Wij zijn veel krachtiger om onszelf te genezen dan we geloven.

Dit blijkt uit een grootschalige studie die gezondheidsstatistieken van 2000 TM beoefenaars  vergeleken tegenover de norm, over een periode van 5 jaar. Bij de TM groep waren er tot 70% minder ziekenhuisopnames, vooral bij de oudere bevolking. Bij specifieke gezondheidsproblemen waren er 87% minder opnames voor hart- en vaatziektes en 60% minder opnames voor kanker. Ref.Psychosomatic Medicine 49: 493–507, 1987. Dit zijn resultaten die nog nooit gezien zijn, en een serieuze verandering in de hele gezondheidsindustrie (die ons hopen belanstingsgeld kost) zou kunnen brengen.

posterA2-7-hospitaladmission-06
Honderden studies, inclusief meer dan 25 miljoen USD aan TM onderzoeken in samenwerking de National Institutes of Health, hebben de effecten van TM beoefening op onze gezondheid bevestigd. Ref.http://doctorsontm.org/national-institutes-of-health

De oplossing voor onze gezondheidscrisis…Heeft u 2 minuten tijd om het hele systeem te veranderen?

40 jaar onderzoek, 350 wetenschappelijke publicaties en 5000 paginas aan onderzoeksdocumenten die uitsluitend positieve effecten bevestigen: De Transcendente Meditatie techniek is de meest onderzochte, en wellicht meest effectieve, methode van preventieve gezondheidszorg ooit. Waarom wordt de kost van de TM cursus dan nog steeds niet terugbetaald door onze ziekenfondsen?

Onlangs werd er een petitie opgestart om natuurlijke en alternatieve geneeswijzen (waaronder TM) een eerlijke kans te geven. Deze petitie stond na 1 week tijd al in de top 5 van meest succesvolle Vlaamse petities van 2015. Help ons mee dit momentum gaande te houden door mee deze petitie te ondertekenen, en hem door te sturen. (klik op de Facebook oproep hieronder).

Screen Shot 2015-04-09 at 17.44.39 1

Deel deze oproep met anderen via Facebook.

Hoge bloeddruk verlagen op een eenvoudige en aangename manier

Transcenderen heeft een effect op bloeddruk dat men soms zelfs met medicijnen niet kan bereiken…met positieve neveneffecten.

American Heart Association beveelt TM aan
ahaDe American Heart Association (AHA) publiceerde onlangs een analyse van 40 jaar onderzoek rond alle methodes om bloeddruk te verlagen. Hun conclusie rond meditatietechnieken was dat TM de enige techniek was waar een daadwerkelijk effect kon aangetoond worden. In hun publicatie naar dokters toe hebben dan ook groen licht gegeven om TM in te zetten als klinische behandeling van Hoge Bloeddruk. Alle andere meditatie en relaxatie technieken, inclusief Mindfulness en Yoga, werden afgeraden, omdat er tot nu toe geen wetenschappelijk bewijs was dat er een positief effect is op bloeddruk. Ref.Hypertension april 2013, p6 lees de online publicatie

Hoe kan een eenvoudige meditatie techniek bloeddruk verlagen?

Het is algemeen bekend dat als we gespannen zijn, de bloeddruk gaat verhogen. Transcenderen, de bewustzijnstoestand die men spontaan bereikt door TM beoefening, gaat samen met een zeer diepe toestand van ontspanning, waardoor de bloeddruk daalt en er bovendien een krachtig vermogen in het lichaam geactiveerd wordt om zichzelf te genezen, als wat er fout zit terug recht te zetten. Dit heeft als gevolg op lange termijn dat men ook meer ontspannen kan blijven buiten de meditatie, en de bloeddruk permanent op een lager niveau blijft.

Dit kan ondermeer gemeten worden door plasma (bloed) lactaat te meten. (een stresshormoon dat gerelateerd is aan hoge bloeddruk). Uit analyse van gemiddelde waardes van 31 verschillende TM onderzoeken bleek dat plasma lactaat sterk daalde tijdens TM beoefening, veel sterker dan tijdens relaxatie of zelfs slaap, en na 3-4 maanden ook buiten TM beoefening permanent op een lager niveau bleef.

posterA2-2-deeprest-05

Positieve neveneffecten

Medicijnen kunnen bloeddruk verlagen, maar zijn zeer kostelijk en hebben allerlei negatieve neveneffecten. Bovendien onderdrukken ze alleen de symptomen, zonder het echte probleem zelf aan te pakken. Van zodra men stopt met medicijnen nemen, gaat de bloeddruk meestal terug omhoog. Transcenderen daarentegen blijkt een positief lange termijn effect te hebben. Door de geest terug thuis te brengen en het lichaam de kans te geven zichzelf te genezen worden alle aspecten van het leven beter, gezondheid, welzijn, geluk, relaties, succes en zelfs de maatschappij als geheel.

Het lange termijn effect van TM op Hypertensie: Wetenschappelijk onderzoek

Het onderzoek rond het effect van TM op hoge bloeddruk is uitzonderlijk om twee redenen:
1. Het toont een uitzonderlijk effect aan gezien hypertensie heel moeilijk te genezen is.
2. Dit effect is bevestigd door verschillende onderzoeken van bijzonder hoge kwaliteit.

De National Institutes of Health (NIH), een onderzoeksinstelling van de Amerikaanse regering staat bekend om zijn zeer hoge onderzoeksstandaarden. Ondanks dat ze zeer kieskeurig zijn in de onderzoeks projecten die ze ondersteunen, hebben ze hebben al meer dan 24 miljoen USD uitgegeven om onderzoek rond het effect van Transcendente Meditatie op de grootste risicofactoren voor hart-en vaatziekten te ondersteunen: Hoge bloeddruk, insulineresistentie en aderverkalking. De reden: Transcendente Meditatie werkt, en het blijkt het enige te zijn dat echt werkt.

Deze studie, bijvoorbeeld, volgde 127 Afrikaans- Amerikaanse proefpersonen met een gemiddelde bloeddruk van 179/104 mm Hg aan het begin van de studie. Zij werden willekeurig onderverdeeld in 3 groepen, een TM groep, een groep die een relaxatie techniek (progressive muscle relaxation) beoefende, en een controlegroep die gezondheidsvoorlichting kreeg rond het belang van verandering in levensstijl. De onderzoekers wisten niet wie bij welke groep behoorde.

H15-High-Bld-PressureNa drie maanden was de bloeddruk in de TM groep gedaald met 10,7/6,4 mm Hg tegenover de controle groep, waar geen significante verandering merkbaar was. (p<.0003/p<.00005 wat is p-waarde?) Bij de relaxatiegroep was er een lichte daling merkbaar, maar 3 keer minder als bij de TM groep.Ref.Hypertension 26: 820–827, 1995

Transcenderen doet nog veel meer

De ervaring van volledige innerlijke stilte verbetert niet alleen onze gezondheid en welzijn, maar het heeft blijkbaar ook een uitzonderlijk effect op ons zelfvertrouwen (zie jezelf zijn) en onze hersenontwikkeling, wat dan weer een effect heeft op onze intelligentie en creativiteit, ons concentratievermogen, ADHD, enz. U kan hier meer info over vinden op deze website.

Hoe leer ik transcenderen?

Echte meditatie is moeiteloos en aangenaam om te doen, het kan door iedereen geleerd worden, en geeft onmiddellijk resultaten.

David-Lynch-Russell-BrandDe ervaring van transcenderen kan men alleen op een volledig natuurlijke en moeiteloze manier bereiken. Het is een ervaring van volledige innerlijke stilte, en die kan men niet bereiken door te proberen stil te zijn. Hoe meer men probeert, hoe meer men de geest juist actief houdt. Dit is waarom de meeste huidige meditatiemethodes die concentratie vereisen nauwelijks effect hebben.

De Transcendente Meditatie techniek wordt onderwezen door een professioneel getrainde leraar die wel in staat is om iedereen persoonlijk op een volledig natuurlijke manier naar de ervaring van transcenderen te leiden.

Als men deze ervaring eenmaal heeft gehad dan is deze in het geheugen gegrift en zal de geest er daarna volledig spontaan terug naartoe gaan, op een volledig natuurlijke en moeiteloze manier, op voorwaarde dat men de correcte techniek gebruikt. Deze techniek wordt op 4 opeenvolgende avonden stap voor stap uitgelegd, met daarna een uitgebreid programma van opvolging om de verdere correcte beoefening te verzekeren.

Heeft u 1 uur tijd om te ontdekken hoe alles kan veranderen?

U kan via de links meer info vinden over wat TM is en hoe het werkt en hoe u TM kan leren. De eerste stap is echter gewoon een gratis en vrijblijvende infolezing bij te wonen. Hier wordt meer in detail uitgelegd hoe de TM techniek juist werkt en wat u ervan kan verwachten. U krijgt alle informatie en antwoorden op al uw vragen, om daarna te kunnen beslissen of u de techniek wenst te leren.