Kwaliteiten van het veld van universeel bewustzijn