Minder angst bij regerings personeel (lange termijn)

B30-LT-Decr-Anxiety-GovPersAmbtenaren die het Transcendente Meditatie Programma geleerd hadden, werden na drie jaar opnieuw onderzocht en gaven blijk  van een langetermijn verlaging van angstigheid, in vergelijking met controlepersonen die hadden deelgenomen aan een stress-management cursusprogramma.Ref.Anxiety, Stress and Coping: An International Journal 10: 341–350, 1997