Minder depressie en insomnia bij TM beoefenaars in Italië

Uit een onderzoek met 107 TM beoefenaars die minstens 2 jaar de techniek regelmatig beoefenden bleek dat er onder deze groep significant minder gevallen van depressies (p<.001) en insomnia (p<.05) waren dan in de controlegroep.Ref.Scientific Research on TM, Collected Papers: Vol 3, 239 pp.1830-1845