Onderzoek 18: Daling van misdaad en sterftegevallen in Manilla, Filipijnen

In Dec 1979 besloot een zakenman in Manilla om een groep van Yogische Vliegers te creëren onder werknemers van zijn bedrijf. Werknemers konden als deel van hun werkuren s’morgens en s’avonds het TM, TM sidhi programma en Yogisch Vliegen beoefenen. Dus werd er besloten om een nieuw experiment te organiseren, met voorspelling op voorhand dat misdaad en het aantal sterftegevallen in zowel Manilla als in de Filipijnen als geheel significant zou dalen. Het aantal Yogische Vliegers dat deelnam aan het experiment was 400, wat meer was dan wat nodig was voor alleen Manilla (300) maar minder dan wat nodig was voor de Filipijnen als geheel (750). Daarom besloot men een index te maken met de cijfers van beide.

Wat interessant was aan dit experiment was dat de groep opeens gevormd werd in dec 1979, maar dat, wegens omstandigheden, verschillende werknemers de locatie moesten verlaten en de groep gradueel smaller werd gedurende de komende 2 jaar, tot ongeveer de helft nog overbleef tegen het einde van de studie in dec 1981. Toen men de cijfers van de Index bekeek, bleek er een sifnificante daling in het aantal misdaden en sterftegevallen in dec 1979 (p<.025), en dan een graduele stijging tot aan dec 1981, die de daling van het aantal Yogische Vliegers vrij nauwkeurig bleek te volgen. (p<.001).Ref.The Journal of Mind and Behavior  8: 67–104, 1987,Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected Papers vol. 5, no. 401, pp. 3151-3171