Onderzoek 18: Verbetering van kwaliteit van leven in Israël en vermindering van geweld in Libanon

Van alle onderzoeken rond het Maharishi-effect is dit wellicht nog steeds het meest indrukwekkende. Deze studie was mogelijk dankzij een gulle bijdrage van William Ellinghaus, op dat moment algemeen directeur van Telecomgigant AT&T.

Een groep wetenschappers organiseerde een prospectieve studie tijdens de zomer van 1983 in Jeruzalem.  Volgens de formule, vierkantswortel van 1% van de bevolking, zouden er 65 Yogische Vliegers nodig zijn om een invloed voor Jeruzalem te creëren, 121 voor heel Israël, en 192 voor Israël en Libanon samen.

Voorspellingen werden vastgelegd  bij een onafhankelijke groep wetenschappers: Als de groep van Yogische Vliegers groot genoeg is zouden er volgende meetbare effecten plaatsvinden:

In Jeruzalem
1. Misdaad: Daling van het totaal aantal misdaden per dag. Bron: Sociale Afdeling Onderzoek van de Israëlische politie.
2. Auto-ongelukken: Daling van het totale aantal per dag met persoonlijk letsel. Bron: stadsauthoriteiten van Jeruzalem
3. Branden: Daling van het totaal aantal gebeurtenissen waarop de brandweer antwoordde per dag. Bron: stadsauthoriteiten van Jeruzalem
In Israël
4. Misdaad: Daling van het aantal misdaden per dag (met uitzondering van Jeruzalem), Bron:  Israëlische politie
5. Financiële markt: Stijging van de Tel Aviv Stock Exchange aandelen
6. Nationale stemming: Betere affectieve toon van het meest prominente verhaal (foto verhaal van de voorpagina) van de Jeruzalem Post, volgens een onafhankelijke score van 1 (zeer negatief, onaangenaam) tot 7 (zeer positief, opbeurend). Scoren was blind en gebruikt de gemiddelde scores van twee verschillende beoordelaars onafhankelijk van het project (Israëlische studenten)
Libanon
7. Oorlogsstlachtoffers: Daling van het aantal militaire en burgerslachtoffers als gevolg van het Libanese conflict, zoals gerapporteerd in de grote dagelijkse Israëlische kranten, de International Herald Tribune en de BBC World Service.
8. Oorlogsintensiteit: Verbetering op een schaal van de intensiteit van de vijandelijkheden in Libanon elke dag, zoals vermeld in nieuwsberichten in de Jeruzalem Post. De 5-punts schaal varieerde van 0 (geen melding van gevechten) tot 4 (volledige oorlog). De rating werd blind gedaan met betrekking tot data en gebeurtenissen en de analyse gebruikte het gemiddelde van drieonafhankelijke beoordelaars die zich niet bewust waren van het doel van het experiment.

Het doel van het experiment was om een constante groep van 200 deelnemers te creëren gedurende de twee maanden van het experiment van 1 augustus tot 30 september 1983, maar omdat de groep van Yogische Vliegers volledig uit vrijwilligers bestond, bleek dit praktisch niet haalbaar te zijn. Sommige konden maar een paar weken blijven en moesten dan terug naar hun werk of studies. Het gevolg was dat de aantallen Yogische Vliegers fel fluctueerde over de 8 weken van de studie. Hier is een grafiek van het aantal Yogische Vliegers. (men spreekt hier over MTUF, wat staat voor Maharishi Technology of the Unified Field).

Maar deze fluctuaties bleken uiteindelijk een enorme meevaller te zijn voor de onderzoekers. Gezien ze dagelijkse data hadden van al hun 8 variabelen, konden ze ook een dagelijkse grafiek maken van hoe zij fluctueerden, en kijken of er een statistische correlatie kon gemaakt worden tussen het aantal Yogische Vliegers en de 8 variabelen onder toezicht. Alle acht werden volgens gangbare statistische methodes samengebracht in één index, en deze index werd dan uitgeplot over de 60 dagen van de studie. Toen de wetenschappers het resultaat zagen vielen ze bijna van hun stoel. Er was helemaal geen statistiek nodig om een correlatie te berekenen, de overeenkomst was zo duidelijk dat iedereen het met het blote oog kon zien. (r = -.57 p<.0001)

Normaal gezien, als men de fluctuaties  van 8 verschillende ongecorreleerde variabelen tegelijk zou plotten, zou de grafiek er vrij vlak moeten uitzien, omdat random fluctuaties elkaar meestal annuleren. Geen enkele investeerder met gezond verstand zou zijn aankoopbeslissingen op de beurs bazeren op het aantal branden in Jeruzalem. Als deze 8 samen zo sterk fluctueren (fluctuaties van -3 tot +3 standaarddeviaties zijn zeer uitzonderlijk, zeker als men spreekt over 8 onafhankelijke variabelen tegelijkertijd) dan moet er iets zijn dat alle 8 samen beïnvloed.

Het is alsof er iemand aan een licht dimmer staat en het in de ene richting en dan de andere draait, en dan vol verwondering kijkt hoe het licht meer of minder aangaat. In plaats van het licht spreken we hier over de kwaliteiten van het verenigd veld aan de bron van de gedachten van iedereen in Israël en Libanon. (zie kwaliteiten verenigd veld), die uiteindelijk neerkomen op éénheid en positiviteit. Diezelfde bron zorgt voor meer optimisme bij beleggers op de beurs, een sterker gevoel van verbondenheid met de medemens op het oorlogsveld in Libanon, zodat gewelddaden verminderen en er minder oorlogsslachtoffers zijn (van gemiddeld 24.5 doden per dag voor het experiment naar 1.5 per dag op dagen dat er genoeg vliegers waren om Libanon te beïnvloeden). Diezelfde bron zorgt ook voor meer optimisme bij de kranten, en voor meer harmonie en orde in de samenleving, zodat er minder ongelukken gebeuren.

Deze studie was zo indrukwekkend, vooral omdat alle data van volledig objectieve bronnen kwamen dat het resulteerde in één van de meest prestigieuze publicaties tot nu toe, in het Journal of Conflict Resolution, vol. 32, no.4, Dec 1988, pp. 776-812. Het proces om het gepubliceerd te krijgen duurde niettemin 2 jaar lang, en de editor van het tijdschrift schreef er zelf een nota bij:

“The following article presents and tests a hypothesis that will strike most readers (myself included) as, to say the least, unorthodox…Yet the hypothesis seems logically derived from the initial premises, and its empirical testing seems competently executed. These are the standards to which manuscripts submitted for publication in this journal are normally submitted.”