Onderzoek 2: Daling van Misdaad in Cleveland, V.S.

In vier randsteden rond Cleveland waar 1% van de bevolking TM had geleerd was er een significante correlatie tussen het aantal TM beoefenaars en een daling van het aantal misdaden gedurende 3 opeenvolgende periodes die bestudeerd werden. (1973-74 r = -.81, p<.001, 1975 r = -.42, p<.01 and de eerste helft van 1976 r = -.78, p<.001).Ref.REFERINTA

Referentie: Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected Papers Vol. 2, 166. pp. 1199-1204