Onderzoek 24: Hogere Kwaliteit van leven in de V.S. (1960-1983)

De Transcendente Meditatie organisatie richtte in 1973 een eigen universiteit op, die in 1975 een universiteitscampus van een andere private onderwijsinstelling overkocht in het dorpje Fairfield in de staat Iowa in de V.S. Rond deze universiteit begon een gemeensshap te groeien van Yogische Vliegers, mensen die vanuit heel Amerika naar dit kleine dorpje verhuisden om samen in één groep hun TM, TM sidhi programme en Yogisch Vliegen te kunnen beoefenen. Vanaf het begin van de jaren ’80 was deze groep zo groot dat de invloed, in combinatie met de miljoenen individuele TM beoefenaars, groot genoeg was om iedereen in de V.S. te bereiken (1520 Yogische Vliegers volgens de vierkantswortel van 1% formule).

Om dit te testen stelden onderzoekers een index van Quality of Life samen uit verschillende variabelen die normaal gezien ongecorreleerd zijn met elkaar, en bekeken ze of de TM en Yogisch Vliegen beoefening een merkbare invloed kon uitmaken op deze index. In de index zaten volgende 12 sociale variabelen verwerkt:

 1. Aantal misdaden
 2. Aantal civiele rechtzaken
 3. Aantal besmettelijke ziekten
 4. Aantal kindersterftes
 5. Aantal zelfmoorden
 6. Aantal sigaretten per capita
 7. Alcohol consumptie per capita
 8. Bruto Nationaal Product per capita
 9. Aantal patent applicaties
 10. Aantal diplomas uitgereikt per capita
 11. Aantal echtscheidingen
 12. Aantal fatale verkeersongevallen
Deze cijfers geven elks een aspect van de kwaliteit van het leven weer, veiligheid, gezondheid, economie, creativiteit, harmonie tussen de mensen enzovoort.
Er werd ook voorspeld dat al deze 12 positief beïnvloed zouden worden door het Maharishi-effect, gezien ze allemaal dezelfde bron hebben, het menselijk denken, en aan deze bron ook beïnvloed worden.
Toen men de index berekende en uitplotte over 23 jaar, van 1960 tot 1983, zag deze er als volgt uit.
Men kan een duidelijke dalende trend merken tot in 1975, en dan terug een stijging.
Daarna berekende de onderzoekers een Maharishi-effect index, gebaseerd op het aantal TM beoefenaars in heel de V.S. die het effect creëren via het 1% effect, en de groep van Yogische Vliegers in Fairfield die het exponentieel effect creëren. Deze index, geplot over de qaulity of like index zag er als volgt uit:

De ommekeer in de quality of life index blijkt samen te vallen met een grote stijging van het aantal TM beoefenaars in de V.S. Maar de correlatie tussen het aantal Yogische vliegers in Fairfield, verantwoordelijk voor de sterke stijging van de Maharishi effect index vanaf 1980, en de quality of Life index blijkt veel sterker te zijn. (p<.0001). Uit een causale statistische analyse van de cijfers kon men met zeer grote zekerheid zeggen dat de stijging van de Maharishi-effect index aan de oorzaak van de stijging van de Quality of Life index lag (p<.0001). Van 1981 tot 1983 kon volgens de statistische berekeningen 86% van de stijging van de Quality of Life index toegeschreven worden aan het Maharishi-effect.

Als we naar de twaalf variabelen kijken krijgen we een beter idee wat deze significante stijging van de quality of life index juist betekent, van de 12 variabelen was er in 11 een signifcicante verbetering merkbaar (alleen het aantal zelfmoorden verbeterde niet) en in 7 verschillende variabelen werden er zelfs records geboekt.

Misdaad: Van 1981 tot 1983, daalde het aantal misdaden drie jaren op rij, iets wat nog nooit was gebeurd (-0.78% in ’81, -4.3% in ’82, and -7.6% in ’83). Dit kwam neer op 1.300.000 minder misdaden in 1982 en 1983, hoofdzakelijk gecreëerd door 1600 Yogische Vliegers.

Civiele rechtzaken: een mate van harmonie in het collectief bewustzijn, men gaat alleen naar een rechtzaak als alle amicale methodes om conflict op te lossen falen. Het aantal daalde met 7.6 % in 1982 en nog eens 11.5 % in ’83, om tot het laagste aantal ooit genoteerd te komen.

Besmettelijke ziekten: Daalde met 4.23% in ’82 en met 7.02 % in ‘83 (sterkste daling in 16 jaar)

sigaretten verbruik : Daalde met 1.90 % in ’82 en 6.26 % in ’83 (grootste daling in de 23 jaar van het onderzoek.)

Alcohol verbruik: Daalde met 3.52 % in ’82 en 2.64 % in ‘83. (tweede en derde grootste dalingen in 23 jaar)

Aantal diplomas uitgereitk: steeg lichtjes (0.31% and 0.98%) na daling de vijf jaar daarvoor

Echtscheidingen Daalde 4.46 % in 1982 (een daling 3 keer groter dan het vorige record dat 21 jaar eerder gezet werd) en opnieuw 0.18 % in 1983 (de enige keer dat het aantal echtscheidingen 2 jaar op rij daalde)

Dodelijke ongelukken: Daalde 10.95 % in 1982 (grootste daling ooit, buiten 1975, toen de 55 mph snelheidslimiet in de V.S. werd ingevoerd). Het prominent magazine Motor Trend schreef eind 1982:

Everyone loves a mistery, and the sudden 10% drop in 1982 highway fatalities has created a good one. Various sources postulate reasons for the decline…but the fact is, nobody knows why”

Het magazine en andere autoorganizaties voorspelden terug een stijging voor het volgende jaar, maar er was opnieuw een daling van het aantal autoongelukken van 4.60 % in 1983.

Om een extra argument te leveren dat de stijging van de Quality of Life index van 1981 tot 1983 wel degelijk beïnvloed werd door de groep Yogische Vliegers in Iowa vergeleek men de cijfers van de V.S. in het algemeen met de cijfers van Iowa. Eén lichtbron kan dan wel de hele kamer verlichten (of een heel land), maar de intensiteit van het licht zal nog altijd het sterkste zijn vlakbij de lichtbron. Men voorspelde dus een sterkere verbetering voor Iowa dan voor de V.S. in het algemeen, een voorspelling die bevestigd werd door de cijfers.Ref.Social Science Perspectives Journal, (2 (4), 127-146)