Onderzoek 3: Misdaad daling in 24 steden in de V.S.

Dit onderzoek is een vervolgstudie van onderzoek 1, de eerdere studie waar men in 11 steden waar 1% van de bevolking de TM techniek geleerd had een daling merkte van 16.5% tegenover controlesteden. Deze studie is een uitbreiding van de originele studie op verschillende vlakken: meer steden (24 in plaats van 11), betere controle van andere mogelijke variabelen die het effect kunnen verklaren, en het effect bekeken over een langere termijn.(5 jaar in plaats van 1 jaar)

Andere mogelijke verklaringen die de misdaad zouden kunnen doen dalen werden onderzocht en uitgesloten in deze studie (omdat ze vergelijkbaar waren in de controlesteden). De controlesteden werden ook geselecteerd door een onafhankelijke wetenschapper, zodat er geen sprake zou kunnen zijn van onbewuste beïnvloeding van het resultaat door de keuze van specifieke controlesteden.

  • Gemiddeld niveau van opleiding
  • Percentage in dezelfde woonst na 5 jaar
  • Werkloosheidspercentage
  • Percentage in leeftijdsgroep van 15-29 jaar
  • Percentage onder de armoedegrens
  • Population density
  • Per capita income.

Uit deze meer gedetailleerde studie bleek dat het effect dat men kon toeschrijven aan de TM beoefenaars groter was dan in de eerdere studie, (onderzoek 1). Men berekende dat de TM beoefenaars een daling van 22% van de misdaad hadden gecreëerd. (p<.001). Ook over langere termijn, een periode van 5 jaar, bleef de trend dezelfde: de controle steden zagen een snellere stijging van misdaad dan zou voorspeld worden tegenover vroegere trends, terwijl de 1% steden een consistente daling van misdaad toonden tegenover vroegere trends.

Referentie: Journal of Crime and Justice vol. 4, 1981, pp 25-45