Onderzoek 33: Daling van Misdaad in Merseyside, Engeland

In 1988 was Merseyside, en stad met 1.5 miljoen inwoners, de derde meest misdadige metropool van Engeland, dus toen een groep Yogische Vliegers in maart van dat jaar op televisie voorspelden dat ze de misdaad significant gingen doen dalen namen niet al te veel mensen ze serieus. Een paar honderd yogische Vliegers hadden een kleine gemeenschap gevormd in het dorpje Skelmersdale in de buurt van Merseyside. De bedoeling was om samen te kunnen wonen en samen hun TM, TM sidhi en Yogisch Vliegen te kunnen beoefenen.

In maart 1988 hadden ze een hal gebouwd die hun toeliet om dit te doen, en was de groep gegroeid tot 120 regelmatige Yogische Vliegers, theoretisch groot genoeg om een invloed te creëren voor heel Merseyside. Al deze Yogische Vliegers waren gewone dagdagelijkse mensen, met hun job en huishouden, maar twee keer per dag, voor en na het werk, kwamen ze samen om de invloed te creëren, voor zichzelf en voor hun omgeving.

De grafiek van het aantal misdaden over de volgende 5 jaar ziet er als volgt uit.

In tegenstelling tot de stijgende misdaad trends in zowel de grote metropolische steden als in Engeland in het algemeen, daalde het aantal misdaden in Merseyside significant (p<.00006). Na 5 jaar had Merseyside de laagste misdaad in heel Engeland. De Misdaad was gedaald met 45% tegenover zijn eigen trends, en met 60% tegenover nationale trends. Merseyside was de enige metropool waar de misdaad daalde.

Ook andere factoren begonnen te verbeteren. Het aantal zelfmoorden daalde ook tot het laagste in heel Engeland, en het aantal geweldadige of accidentele sterftegevallen was tegen 1992 het tweedelaagste van alle Metropolische districten. In 1985 ging slechts 40% van alle bezoekers naar Merseyside voor hun plezier, tegen 1990 groeide dit naar 80%.

Ook de economie in Merseyside ging er drastisch op vooruit. Waar de metropool eerder alleen achteruitgang kende werd het in het begin van de jaren 1990 een toonbeeld van economische vooruitgang. In 1995 verscheen er een artikel in een prominente krant, de Daily Mail, met de titel: “Merseyside is my heaven on earth”.

De onderzoekers berekenden dat de Yogische Vliegers in totaal 255.000 misdaden hadden voorkomen. De gemiddelde kost per misdaad was geschat op £5000 (geen rekening houdende met het menselijk leed), wat dus neerkwam op een totale bespraring aan de regering van £1.250.000.000.

Voor elk uur dat een Yogische Vlieger zijn ding deed, kwam dit neer op een besparing voor de lokale regering van £3000. Zelfs al zou men de Yogische Vliegers een respectabel salaris van £30 per uur betalen, dan nog liggen de kosten 99% lager dan de huidige kost van aanpak van misdaad, terwijl het duidelijk veel efficiënter is.

Dit is een voorbeeld van wat er mogelijk is in termen van kostenbesparing voor de regering, maar gezien de exponentiële groei van het effect met het aantal Yogische Vliegers, lang niet het beste voorbeeld. Dit was slechts een groep van 120 Yogische Vliegers. Een groep die 10 keer zo groot is zou 100 keer meer mensen kunnen beïnvloeden, zoals sommige andere studies hebben aangetoond. Dat wil zeggen dat de kost per gecreërde invloed nog 10 keer lager ligt.Ref.Journal of Psychology, Crime & Law (1996, vol. 2, pp. 165-174), Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected Papers vol 6, 488, pp 4079-4085