Onderzoek 35: Daling van Misdaad in Washington DC (1994)

Dit onderzoek was het meest publieke onderzoek tot nu toe. Een groep wetenschappers kondigde aan dat zij door middel van een grote groep van 4000 Yogische Vliegers de zware misdaden (moord, verkrachting en aanranding) in Washington DC zouden doen dalen met 20% tijdens de zomer van 1994. Er werd ook voorspeld dat de qualiteit van het leven zou verbeteren, gemeten via een op voorhand gespecivieerde index en dat de regering meer efficiënt zou gaan functioneren, objectief gemeten door middel van een verbetering in de “approval rate” van President Clinton (wiens publieke ondersteuning vlak voor de studie in een absoluut dieptepunt zat, met geen tekenen van vooruitgang). Deze voorspelling werd naar 1900 faxnummers doorgefaxt, inclusief wetenschappers, alle senatoren, andere top politici en 375 verschillende media. De voorspelling kwam op televisie en werd door heel wat media gerapporteerd, inclusief CNN, Associated Press, de Washington Post, en de Washington Times.

Op dat moment was Washington de meest gewelddadige hoofdstad ter wereld. Van 1986 tot 1992 was de misdaad met 77% gestegen, (11% per jaar) ondanks een alsmaar groter wordend budget om het te bestrijden (1 miljard USD per jaar voor misdaad in Washington DC alleen). Dus toen toen het hoofd van de politie deze voorspelling hoorde was hij geen klein beetje sceptisch. Hij kwam zelf op televisie en verklaarde:

“the only thing that will reduce crime by 20% is 20 inches (50cm) of snow, “mental harmony” alone won’t do it.” 

Het experiment nam plaats in de zomer, dus “20 inches of snow” was zijn manier om te zeggen: “Onmogelijk”

Om geen twijfels te laten bestaan over de volledige objectiviteit van de studie, werd er een commissie samengesteld van 24 leden; vooraanstaande wetenschappers op het gebied van criminologie en sociologie, politici, en leden van de Washington Politiemacht. Alle leden hadden één ding gemeen, ze hadden geen connectie met de Transcendente Meditatie organisatie.

Deze commissie bepaalde in gemeenschappelijk overleg welke statistieke gegevens zouden gebruikt worden om de misdaad te voorspellen, en zo te kijken of het misdaadcijfer tijdens het experiment afwijkt van de voorspelde misdaad. Hun statistisch model werd getest tegenover de actuele cijfers van de voorbije 5 jaar en bleek heel accuraat de misdaad te voorspellen. (De veruit belangrijkste variabel bleek de temperatuur te zijn. Hoe hoger de temperatuur hoe meer misdaden).

Het experiment begon vanaf begin juni, maar net zoals bij vele vorige experimenten waren de Yogische Vliegers allemaal vrijwilligers, die vrijaf moesten nemen van hun werk en op eigen kost naar Washington DC moesten reizen. Het gevolg was dat het aantal Yogische Vliegers langzaam aan groeide tijdens de 8 weken van het experiment, tot het 4000 bereikte tijdens de laatste 2 weken.

Om hun bijeenkomst te vieren besloten ze een kleine groepsfoto te maken voor het witte huis (click op de foto om te vergroten).

Deze graduele groei maakte het experiment echter wel weer veel interessanter dan wat de onderzoekers zich oorspronkelijk hadden voorgesteld. Als de zware misdaadcijfers deze curve zouden volgen (in omgekeerde richting dan, minder misdaden bij meer Yogische Vliegers) dan zou de correlatie veel sterker zijn.

 Dit bleek ook exact zo te zijn. Op het moment van het maximaal aantal Yogische Vliegers was het aantal zware misdaden met 23% gedaald. De correlatie was zo sterk, en de daling zo significant dat de kans op toeval 1 op 500 miljoen was (p=.000000002). Uit verdere analyse bleek dat als de groep Yogische Vliegers langer had kunnen blijven, misdaad met 48% zou dalen.

Ook de andere voorspellingen kwamen uit. De quality of Life index toonde een dramatische verbetering, met verbeteringen op alle factoren die in de index zaten (psychiatrische noodhulp aanvragen p=.009, Media aandacht naar Clinton p=.01, Klachten tegen de politie p=.01, Trauma gevallen p=.01, en fatale ongelukken p=.045).

De approval rate van President Clinton kreeg ook een dramatische onverklaarbare ommekeer tijdens het experiment. (p<.000000005).

De Washington Post kon niet verklaren waarom zowel de pers als het publiek opeens veel positiever stonden tegenover de president. Op 18 July 1994, in het midden van het experiment, schreven ze:

“The Clinton Administration appears to have revived…Washington has relaxed. But such a swift reversal of political fortune is not easy to account for. [We] may logically wonder whether Clinton really turned things around or if something else is going on…almost mysteriously and almost overnight, in the face of government distress, the press seems to be transformed…Bill Clinton, after all, is still Bill Clinton…[He] hasn’t changed – and neither has the press”

Deze studie werd uiteindelijk aanvaard voor publicatie in één van de meest prestigieuze wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van sociologie, Social Indicators Research, alhoewel ze er drie jaar over deden om alle aspecten van het onderzoek na te kijken voor ze het publiceerden. De politiedienst van Washington DC heeft de studie mee ondertekend als co-auteurs.

De kost om de 4000 Yogische Vliegers bijeen te krijgen gedurende deze 2 maand was $8 miljoen, volledig betaald door de Transcendente Meditatie organizatie, verschillende donors en de Yogische Vliegers zelf. De normale politiekosten voor dezelfde periode was $166 miljoen, zonder dat ze erin slaagden om de misdaad te doen dalen.Ref.Social Indicators Research (1999, vol. 47, no. 2)