Onderzoek 4: Daling van aantal Auto ongelukken en zelfmoorden in 1% steden

Deze studie vergeleek 24 steden waar 1% van de bevolking de Transcendente Meditatietechniek geleerd had en vergeleek ze met controlesteden die door een onafhankelijke onderzoeker geselecteerd waren gebaseerd op hun gelijkaardige demografische variabelen (aantal inwoners, aantal studenten, gemiddeld inkomen, gemiddeld niveau van opleiding enz.). In deze 24 steden werd door een eerdere studie al een daling in het aantal misdaden opgemerkt, maar gezien de voorspelling was dat alle negative trends in de maatschappij zouden verminderen als 1% van de bevolking de TM techniek zou beoefenen werd er verder onderzoek gedaan naar twee anderen trends, het aantal zelfmoorden en het aantal auto ongelukken. De statistieken voor beiden werden opgevraagd bij de toepasselijke regeringsinstanties en vergeleken over een periode van 10 jaar, 5 jaar voor 1% van de bevolking in de 24 steden de TM techniek geleerd had (in 1972), en 5 jaar erna.

Uit de statistieken bleek dat de trends voor 1972 hetzelfde waren in controle en 1% steden. Gedurende de 5 jaar erna volgde de controlesteden dezelfde trend van alsmaar stijgende cijfers, maar in de 1% steden daalden zowel het aantal autoongelukken en het aantal zelfmoorden significant (p<.001 voor beide).

Referentie: Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected papers. vol. 4, 317, pp 2479-2486.