Onderzoek 9: Vermindering van oorlogsintensiteit in 5 gebieden rond de wereld door Yogisch Vliegen

1400 vrijwilligers opgetrained in het TM sidhi programma en Yogisch vliegen stelden zich kanditaat om deel te nemen aan een wereldwijd experiment, het “World Peace Project” dat plaatsvond van begin oktober tot eind december 1978. De TM organisatie financierde het hele project met eigen fondsen en fondsen van donors. De Yogische Vliegers reisden naar verschillende probleemgebieden rond de wereld waar ofwel al oorlog heerste, ofwel de situatie gevaarlijk explosief was. Ze verbleven in het gebied zelf, of, indien dit niet mogelijk was om veiligheidsredenen, zo dicht mogelijk erbij in de buurt:

Libanon: (burgeroorlog) 100 Yogische Vliegers in Cyprus en Syrië, 400 Yogische Vliegers op een TM sidhi cursus in Israël nabij de Lebanese grens
Iran: (explosieve situatie vlak voor het aan de macht komen van Ayatollah Komeini) 206 Yogische Vliegers
Thailand: (vrees voor verspreiding van de oorlog in Cambodja naar Thailand): 260 Yogische Vliegers
Nicaragua: (burgeroorlog, 1200 doden in sept. ’78)  140 Yogische Vliegers naar Nicaragua, en 160 naar omringende landen Honduras, Costa Rica, Guatemala en El Salvador.
Zimbabwe (toen Rhodesië, burgeroorlog, 1000 doden in sept. ’78): 121 Yogische Vliegers

De beschrijving van de effecten van dit experiment staat vol bijna wonderbaarlijke gebeurtenissen, hoe bijvoorbeeld er dagelijks bomaanslagen waren in Zimbabwe, maar hoe vanaf de dag dat de Yogische Vliegers arriveerden, de situatie kalmeerde, en in heel het land het gemiddeld aantal doden per dag daalde met 80%, van 16 naar 3, hoe de regering aan de Yogische vliegers kwam vragen om hun experiment te verlengen, want, wat ze ook deden, het bleek te werken, en hoe de dag nadat ze uiteindelijk vertrokken er terug een bomaanslag was, en het niveau van geweld terug de hoogte in schoot, tot op het niveau van voor het experiment.

Om dit soort gebeurtenissen echter een meer objectief character te geven, werkten onderzoekers samen met de Conflict and Peace Data Bank (COPDAB), toen de grootste database ter wereld rond nieuwsevents. Zij verzamelden nieuws van overal ter wereld, nationale en internationale media, (415.000 gebeurtenissen over de laatste 30 jaar) en scoorden die naargelang het positief of negatief nieuws was, verdeeld in 3 grote groepen:

  1. Cooperative Events: Gebeurtenissen van samenwerking, vrede
  2. Verbal hostilities: milde en sterke vijandige uitspraken tegenover de tegenstander
  3. Hostile acts: Vijandige daden, van terugtrekken van ambassadeurs tot oorlogvoering
Uit deze cijfers bleek dat, tijdens de 10 weken van het World Peace Project in vergelijking met de 10 weken daarvoor, het gemiddeld aantal “hostile acts” over de 5 gebieden daalde met 30% terwijl het aantal “cooperative events” steeg met 30% (p<.0001). Latere analyses toonde aan dat dit niets met de tijd van het jaar te maken kon hebben. Tijdens de 10 jaar daarvoor was er tijdens dezelfde periode geen verandering merkbaar.Ref.Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation, Collected Papers vol. 4 no. 322 pp. 2532-2548