Staying Young Landing Page

GRATIS TM INTRO LEZING

Veurne di, 23. jul 2024 om 19:30, di, 6. aug 2024 om 19:30

Kies een andere stad

Beperkt aantal plaatsen

Stress is de hoofdoorzaak van het verouderingsproces. De Transcendente Meditatie techniek is de meest beoefende en meest onderzochte stress-management techniek ter wereld, en blijkt zelfs het verouderingsproces om te keren. Men kan blijkbaar leren om zichzelf terug jonger te maken.

Uit ervaringen van 6 miljoen TM beoefenaars en 40 jaar onderzoek van 250 verschillende universiteiten blijkt TM ook de meest succesvolle techniek ooit onderzocht te zijn om zowel stress, angst, depressie, insomnia, verslavingen, burnouts, ADHD, hoge bloeddruk, cholesterol, diabetes, fibromyalgie enz. te verminderen, en bovendien meer zelfvertrouwen te krijgen en ons intellectueel en creatief potentieel te ontwikkelen. Hieronder leggen we in iets meer detail uit hoe TM juist werkt.

Transcenderen…veel meer dan relaxatie

girl meditating

Meditatie wordt meer en meer overwogen om de stress onder controle te houden, maar de echte ervaring van transcenderen doet veel meer. Transcenderen wordt door de oudste geschriften ter wereld beschreven als de hoogste menselijke ervaring, een ervaring die eigenlijk essentieel is voor onze volledige ontwikkeling. Vandaag kan men dit wetenschappelijk bevestigen, door objectief te meten wat er in het lichaam en de hersenen gebeurt tijdens Transcendente Meditatie beoefening:

  1. een uitzonderlijk diepe toestand van rust, zelfs veel dieper dan slaap.
  2. een diep innerlijk gevoel van geluk, objectief meetbaar via stijging van gelukshormonen
  3. Activeren van een krachtig helend vermogen van ons eigen lichaam
  4. Omkeren van het verouderingsproces

Transcenderen = Diepe rust

Transcenderen is een toestand waar de geest volledig tot stilte komt, een toestand die volledig natuurlijk en spontaan bereikt wordt door TM beoefening, zonder dat men moet proberen om deze toestand te bereiken. Deze toestand gaat ook samen met een uitzonderlijk diepe toestand van lichamelijke ontspanning, veel dieper dan slaap. Dit kan eenvoudig gemeten worden.

posterA2-2-deeprest-05

Op deze grafiek, van een onderzoek aan Harvard University, zien we dat bij TM beoefening bijna onmiddellijk in een toestand van lichamelijke ontspanning komt die veel dieper gaat dan zelfs de diepste rust die meestal pas na enkele uren slaap bereikt wordt. (hier gemeten door een daling van zuurstofverbruik)[1],[2]. Meer dan 30 studies rond de wereld hebben de diepe rust tijdens TM beoefening bevestigd.

Het is deze toestand van diepe rust die de innerlijke kracht van het lichaam om zichzelf te genezen activeert.

We weten allemaal dat ontspanning eigenlijk “ont-spanning” is, een toestand waar het lichaam natuurlijk spanning gaat ont-spannen. Het lichaam kan zelfs de diepste spanningen die we hebben, zelfs traumatische stress, op een volledig natuurlijke wijze terug verwijderen, op voorwaarde dat de toestand van ontspanning diep genoeg gaat.

cnn storyUit een recente studie die veel aandacht kreeg van de pers (zie CNN video) bleek dat Irak oorlogsveteranen na slechts 8 weken TM beoefening maar liefst 50% minder symptomen van Post Traumatissche Stress stoornissen (PTSS) hadden, een resultaat dat nog nooit gezien was [3]

Dit was echter gewoon een extra bevestiging van een eerder onderzoek met Vietnam oorlogsveteranen.

Na 3 maanden TM beoefening was er een significante verbetering voor zowel PTSS, angst, depressie, en insomnia, en had 70% van de patienten geen verdere behandeling nodig. Bij een controlegroep die de standaard psychotherapie behandeling kreeg, was er geen verbetering merkbaar. [4]

Dit zijn mensen met problemen die veel dieper zitten dan die van ons. Therapie kan er gewoon niet aan. Als TM hun kan helpen, zelfs als geen enkele andere methode dat tot nu toe kon, kunnen we ons wellicht inbeelden dat het iedereen kan helpen om stress te verminderen.

Hier is een video met voorbeelden hoe krachtig dit wel is bij diegenen die met zware stress te maken hebben, en waarom meer en meer wetenschappers, onderwijzers, beroemdheden en regeringen de TM techniek ondersteunen.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

scroll-banner-nl

Op zoek naar geluk

De oude texten beschreven de ervaring van transcenderen als terugkomen naar een innerlijke bron van oneindige gelukzaligheid. Dit is waarom de geest spontaan zal transcenderen, zonder dat we er ook maar enige moeite voor moeten doen. De geest is op zoek naar deze ervaring.

Vandaag kan men deze toestand objectief meten, door de productie van serotonine, ons “gelukshormoon” te meten. Onder stress zal de serotonine productie afnemen. Tijdens TM beoefening zal de serotonine productie in de hersenen spontaan toenemen.

posterA2-3-serotonin-04

Een te lage serotonine productie is gerelateerd aan heel wat problemen, zoals depressies, verslavingen, migraines, insomnia, Alzheimers, woedeuitbarstingen, eetstoornissen enz. Men kan proberen op kunstmatige wijze, via medicijnen, de serotonine gehaltes te manipuleren, maar dit blijkt lang niet altijd effectief te zijn, en heeft vaak vele neveneffecten. Door te transcenderen gebeurt het volledig spontaan. Van de meer dan 350 wetenschappelijke publicaties die de effecten van TM onderzocht hebben heeft geen enkele een negatief neveneffect gevonden.

Transcenderen = ons eigen helend vermogen activeren

Als iemand honger heeft kunnen we hem een vis geven, of we kunnen hem leren vissen. Stress accumuleert zich doorheen het leven en verstoort het normale functioneren van het zenuwstelsel. Op den duur zullen deze verstoringen zich dit uiten in allerlei gezondheidsproblemen. Transcenderen geeft het lichaam de mogelijkheid om zelfs de diepste spanningen te verwijderen, en dus de oorzaak van de meeste gezondheidsproblemen te verwijderen. Wij zijn veel krachtiger om onszelf te genezen dan we geloven.

Dit blijkt uit een grootschalige studie die gezondheidsstatistieken van 2000 TM beoefenaars vergeleken tegenover de norm, over een periode van 5 jaar. Bij de TM groep waren er tot 70% minder ziekenhuisopnames, vooral bij de oudere bevolking. Bij specifieke gezondheidsproblemen waren er 87% minder opnames voor hart- en vaatziektes en 60% minder opnames voor kanker. [5]. Dit zijn resultaten die nog nooit gezien zijn, en een serieuze verandering in de hele gezondheidsindustrie (die ons hopen belanstingsgeld kost) zou kunnen brengen.

posterA2-7-hospitaladmission-06

Honderden studies, inclusief meer dan 25 miljoen USD aan TM onderzoeken in samenwerking de National Institutes of Health, het grootste gezondheidsonderzoeksinstituut ter wereld, hebben de effecten van TM beoefening op onze gezondheid bevestigd. [6]

De oplossing voor onze gezondheidscrisis…Heeft u 2 minuten tijd om het hele systeem te veranderen?

40 jaar onderzoek, 350 wetenschappelijke publicaties en 5000 paginas aan onderzoeksdocumenten die uitsluitend positieve effecten bevestigen: De Transcendente Meditatie techniek is de meest onderzochte, en wellicht meest effectieve, methode van preventieve gezondheidszorg ooit. Waarom wordt de kost van de TM cursus dan nog steeds niet terugbetaald door onze ziekenfondsen?

Onlangs werd er een petitie opgestart om natuurlijke en alternatieve geneeswijzen (waaronder TM) een eerlijke kans te geven. Deze petitie stond na 1 week tijd al in de top 5 van meest succesvolle Vlaamse petities van 2015. Help ons mee dit momentum gaande te houden door mee deze petitie te ondertekenen, en hem door te sturen. (klik op de Facebook oproep hieronder).

Screen Shot 2015-04-09 at 17.44.39 1

Deel deze oproep met anderen via Facebook.

Terug jonger worden, is dat zelfs mogelijk?

Transcenderen doet iets heel speciaals met lichaam en geest. Alle 600 onderzoeken die rond Transcendente Meditatie gebeurd zijn tonen op hun eigen manier een proces aan dat in de omgekeerde richting gaat van het verouderingsproces.

Spanningen die zich accumuleren gaan meer en meer het normale functioneren van het lichaam verstoren, en werken het verouderingsproces in de hand. Alle mentale en lichamelijke functies achteruit. Transcenderen verwijdert deze spanningen en gaat dus effectief het verouderingsproces omkeren.

Ongelooflijk als dit mag klinken, het kan vrij gemakkelijk wetenschappelijk bevestigd worden, en dit is ook gebeurd. Wetenschappers kunnen door een aantal zaken te meten meestal vrij nauwkeurig je leeftijd voorspellen. Met andere woorden, de “biologische leeftijd”, zoals men kan meten, komt bij de meeste mensen perfect overeen met de chronologische leeftijd. Iemand die 55 jaar oud is, zal gemiddeld gezien biologisch ook functioneren als iemand van 55 jaar oud.

H23-Younger-Bio-Age-v1

Op dezelfde manier kan men objectief meten of Transcendente Meditatie beoefenaars biologisch gezien effectief jonger worden, en hoeveel. Een studie met 84 proefpersonen toonde aan dat TM beoefenaars die gemiddeld 2,9 jaar de techniek beoefenden, gemiddeld 5 jaar jonger waren dan de norm. Lange termijn beoefenaars die gemiddeld 7,1 jaar de Transcendente meditatie techniek deden waren biologisch maar liefst 12 jaar jonger dan hun chronologische leeftijd zou voorspellen.Ref.International Journal of Neuroscience 16: 53–58, 1982

De tijd die men investeert in Transcendente Meditatie krijgt men dus vele malen terug op het einde van het leven.

Wil dit zeggen dat we ook daadwerkelijk langer leven? Volgens de studies die tot nu toe gebeurd zijn wel. In een onderzoek door wetenschappers van Harvard University werd een groep van bejaarden van gemiddeld 81 jaar werd ingedeeld in 4 subgroepen, TM, mindfulness, een mentale relaxatie techniek (Relaxation response) en een controle groep. Na drie maand merkte men al significante verbeteringen bij de TM groep tegenover de controle groepen voor zowel intellectuele vermogens als bloeddruk. TM beoefenaars deden het gewoon veel beter als diegenen die andere technieken beoefenden (ze vonden de TM techniek ook veel aangenamer)

Maar het grote verschil merkte men pas drie jaar later, wanneer de groep opnieuw onderzocht werd. Bij de controlegroepen was een groot deel van de bejaarden al overleden,  (12% bij Mindfulness tot 35% bij de relaxatie techniek). Bij de TM groep was 100% nog in leven. (p<.00025) En deze mensen zijn pas met TM begonnen als ze al 80 jaar waren. Stel u voor wat het effect zal zijn als mensen beginnen met TM in hun jeugd, en zo de aftakeling kunnen voorkomen.Ref.Journal of Personality and Social Psychology, vol 57, 1989, pp. 950-964

Er zijn nog andere manieren om de graad van het verouderingsproces te meten, die de verjongings effecten van TM bevestigen. Men kan het niveau meten van een bepaalde stof in het bloed, namelijk plasma dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S), waarvan men weet dat het vanaf 20 jaar langzaam aan afneemt. Hogere waardes van deze stof zijn gerelateerd aan een betere gezondheid en een jongere biologische leeftijd.

H22-Biochemistry-Youthfu

In een amerikaanse studie in samenwerking met Maharishi International University en de City University of New York werden de DHEA-S niveaus gemeten in een grote groep van ervaren TM beoefenaars, 270 mannen en 153 vrouwen, en werden deze vergeleken met een controle groep van 799 mannen en 453 vrouwen die de TM techniek niet beoefenden. De TM beoefenaars hadden waardes op het zelfde niveau lagen als controles die 5 tot 10 jaar jonger waren. Het resultaat was zo significant dat het een p-waarde had van p<.0001 (wat is een p-waarde)Ref.Journal of Behavioral Medicine  15: 327–341, 1992

voor meer onderzoek over het verjongingseffect van TM zie onderzoek verjonging.

Transcenderen doet nog veel meer

De ervaring van volledige innerlijke stilte verbetert niet alleen onze gezondheid en welzijn, maar het heeft blijkbaar ook een uitzonderlijk effect op ons zelfvertrouwen (zie jezelf zijn) en onze hersenontwikkeling, wat dan weer een effect heeft op onze intelligentie en creativiteit, ons concentratievermogen, ADHD, enz. U kan hier meer info over vinden op deze website.

Hoe leer ik transcenderen?

Echte meditatie is moeiteloos en aangenaam om te doen, het kan door iedereen geleerd worden, en geeft onmiddellijk resultaten.

David-Lynch-Russell-Brand

De ervaring van transcenderen kan men alleen op een volledig natuurlijke en moeiteloze manier bereiken. Het is een ervaring van volledige innerlijke stilte, en die kan men niet bereiken door te proberen stil te zijn. Hoe meer men probeert, hoe meer men de geest juist actief houdt. Dit is waarom de meeste huidige meditatiemethodes die concentratie vereisen nauwelijks effect hebben.

De Transcendente Meditatie techniek wordt onderwezen door een professioneel getrainde leraar die wel in staat is om iedereen persoonlijk op een volledig natuurlijke manier naar de ervaring van transcenderen te leiden.

Als men deze ervaring eenmaal heeft gehad dan is deze in het geheugen gegrift en zal de geest er daarna volledig spontaan terug naartoe gaan, op een volledig natuurlijke en moeiteloze manier, op voorwaarde dat men de correcte techniek gebruikt. Deze techniek wordt op 4 opeenvolgende avonden stap voor stap uitgelegd, met daarna een uitgebreid programma van opvolging om de verdere correcte beoefening te verzekeren.

Heeft u 1 uur tijd om te ontdekken hoe alles kan veranderen?

U kan via de links meer info vinden over wat TM is en hoe het werkt en hoe u TM kan leren. De eerste stap is echter gewoon een gratis en vrijblijvende infolezing bij te wonen. Hier wordt meer in detail uitgelegd hoe de TM techniek juist werkt en wat u ervan kan verwachten. U krijgt alle informatie en antwoorden op al uw vragen, om daarna te kunnen beslissen of u de techniek wenst te leren.