Katholieke priester gebruikt TM om straatkinderen te redden

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Toen Father Gabriel Mejia eind jaren ’80 TM leerde wist hij onmiddellijk dat dit iets speciaals was, en hij hiermee de straatkinderen in Colombia zou kunnen helpen. Hij volgde vrij snel de opleiding om TM leraar te worden, en opende een opvangtehuis voor de duizenden kinderen die hun ouders verloren waren in de drugsoorlog, of vanwege andere redenen op straat terecht kwamen, zonder hoop, zonder toekomst.

Vandaag bestuurd Father Gabriel Mejia 52 zulke centras en draagt hij zorg voor 3500 kinderen. Vele tienduizenden hebben dankzij zijn liefde en zorg een nieuw leven gekregen. Zijn programma wordt nu gebruikt in jongeren tehuizen over heel Latijns Amerika.

Deze video is een korte samenvatting van een volledige documentaire over Father Gabriel Mejia.